LVI-asiat

LVI-asioista vastaavat henkilöt

Eteläinen ja itäinen alue

Anssi Koskiahde 

Jere Urpo

 

Pohjoinen ja läntinen alue

Sadri Beqiri 

 

LVI-suunnitelmien tasokkaalla laadinnalla ja työn toteutuksella pyritään varmistamaan, että rakennuksessa saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Viihtyisän sisäilmaston ylläpitäminen ei saa aiheuttaa tarpeetonta energian kulutusta.

Kiinteistön vesilaitteistosta otettavan veden tulee olla sellaista, että sen käytöstä ei aiheudu terveydellistä tai muuta haittaa tai vaaraa.

Jätevesilaitteistosta ei saa aiheutua

  • epämiellyttäviä hajuja
  • viemäritulvia
  • muita haittoja.

Oikein suunnitelluilla ja toteutetuilla lvi-teknisillä ratkaisuilla voidaan estää kosteudesta johtuvat vauriot ja haitat sekä huolehtia meluntorjunnasta siten, että se luo mahdollisuudet nukkua, levätä ja työskennellä riittävän hyvissä olosuhteissa.

LVI-järjestelmät on rakennettava myös siten, että rakennuksen paloturvallisuutta ei heikennetä palo- tai savukaasujen leviämisvaaraa lisäämällä.

LVI-asioita koskevia, luvanvaraisia toimenpiteitä ovat mm.

  • linjasaneeraus
  • kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentaminen/korjaaminen/muuttaminen
  • pohjaviemärien ja pohjarunkojohtojen uusiminen
  • lämmön talteenottojärjestelmien rakentaminen
  • ilmanvaihdon saneeraus

Mikäli esim. linjasaneerauksen yhteydessä tehdään tilamuutoksia tai jos kyseessä on suojeltu tms. rakennus tai rakennetaan tupakkatila, lupakäsittelystä vastaavat lupa-arkkitehdit.