Rakentamisajan lomakkeet ja liitteet

Rakentamisen edetessä tarvitaan asioiden kirjaamiseen ja tarkastamiseen liittyviä lomakkeita ja liitteitä. Ohessa yleisimmät lomakkeet ja liitteet.

Vastaava työnjohtaja

Ennen rakennustyön aloittamista on hankkeelle nimettävä vastaava työnjohtaja.

Aloituskokous

Rakennustöiden aloituskokouksen asialistana voidaan käyttää mallin mukaista aloituskokouspöytäkirjaa.

Pientalojen aloituskokous pidetään luvan mukana annetun Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja (Ympäristöopas 76) -julkaisun mukaan.

Tarkastusasiakirjat

Rakennustyöstä on vastaavan työnjohtajan pidettävä tarkastusasiakirjaa. Ohessa on käytössä olevia tarkastusasiakirjoja. Suurten kohteiden osalta käytettävä tarkastusasiakirja sovitaan aloituskokouksessa.

Pientalojen tarkastusasiakirjana pidetään luvan mukana annettua Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja (Ympäristöopas 76) -julkaisua.

Piirustusluettelokortit

Erityissuunnitelmia jätettäessä on täytettävä myös piirustusluettelokortti. Piirustusten toimittamisesta rakennusvalvontaan löytyy ohje kohdassa ”Ohjeet

KVV-laitteiden selvitys Turun Vesihuolto Oy:lle

Meluilmoitus

Sellaisesta tilapäisestä työstä, toimenpiteestä tai tapahtumasta, josta saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville, on tehtävä meluilmoitus. Lisätietoa löytyy Ympäristö -sivuilta: Meluilmoituksen tekeminen.

Rakennusluvan jatkoaikahakemus

Loppukatselmus

Loppukatselmusta haettaessa on oheinen ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto täytettävä. Loppukatselmuksen edellytyksistä löytyy ohje kohdassa ”Ohjeet

 

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi
rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi