Taksat

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritetaan maksut, joiden perusteet on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä säädöksin (mm. pelastuslaki, naapuruussuhdelaki ja postipalvelulaki).

 

Asiasanat: