Kaupungin vuokratontit

Turun kaupungilla on maanvuokrasopimuksia eri käyttötarkoituksilla olevista tonteista. Vuokraukseen liittyvät ehdot löytyvät allekirjoitetusta maanvuokrasopimuksesta, josta on tehty oma kappale kullekin sopimuksen osapuolelle.

Oletko hankkimassa tai luovuttamassa rakennusta vuokratontilla?

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen luovuttaminen edelleen on pääsääntöisesti mahdollista, jos maanvuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty.

Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan siirrosta Turun kaupungille kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista. Siirtoasiakirjoissa on syytä sopia muun ohella myös mistä lähtien siirron saaja vastaa maanvuokrasta.

Vuokraoikeuden siirrossa voimassa oleva maanvuokrasopimus ehtoineen pysyy voimassa ja tulee siirron saajaa sitovaksi.

Sen lisäksi, että siirrosta on ilmoitettava vuokranantajalle, eli Turun kaupungille, on siirron saaja velvollinen hakemaan vuokraoikeutensa kirjaamista Maanmittauslaitokselta siten, kuin maakaaressa ja varainsiirtoverolaissa on säädetty.

Yhteystiedot

Onko vuokrasopimuksesi päättymässä?

Pääsääntöisesti Turun kaupunki on maanvuokrasopimusten päättymisestä yhteydessä vuokralaisiin kirjeitse noin kolmea vuotta ennen vuokrakauden loppumista. Mikäli vuokrasopimus uudistetaan, uudet maanvuokrasopimusehdot päätetään ja uusi sopimus laaditaan saman vuoden aikana kun vanha sopimus päättyy.

Maanvuokrasopimuksen uudistamisanomukset:

Haluatko tiedustella mahdollisuutta vuokratontin omaksi ostamiseen tai onko sinulla muuta kysyttävää vuokrasopimukseen liittyen?

Vuokratontin mahdollisesta myynnistä sen vuokramiehelle päätetään aina erikseen ja kauppahinta tulee varmistaa Turun kaupungilta.

Kauppahinnan lisäksi ostajan maksettavaksi tulevat varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkio ja lainhuudon hakemisesta aiheutuva kustannus. Lisäksi kiinteistövero tulee tontin kaupan jälkeen myös maapohjasta, kun siihen asti veroa on peritty vain rakennuksesta.

Yhteystiedot:

Omakotitontit

Asunto-osakeyhtiöiden tontit

Toimisto-, teollisuus- ja varastotontit sekä Ruissalon huvila-alueet

Onko maanvuokraan liittyvä laskutusosoitteesi muuttunut tai isännöitsijä vaihtunut?

Laskutusosoitteeseen tai isännöitsijätoimiston vaihtoon liittyvät muutokset tulee ilmoittaa Turun kaupungille.

Yhteystiedot:

Tarvitsetko jäljennöksen maanvuokrasopimuksesta?

Maanvuokrasopimus on lähtökohtaisesti julkinen ja siitä voi tilata jäljennöksen. Mikäli vuokrasopimus sisältää salassa pidettäviä tietoja, annetaan jäljennös julkisesta osasta peittämällä salassa pidettävät osat.

Kadonnutta alkuperäistä sopimusta korvaamaan tarvitaan oikeaksi todistettu jäljennös mm. kiinteistön kaupassa ja haettaessa vuokraoikeuden tai sen siirron kirjaamista tai kiinnityksiä. 

Hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaan.

Yhteystiedot