Kaupunki on usein lämpösaareke maaseudun keskellä

Turun kaupungissa on keskimäärin pari astetta lämpimämpää kuin lähiympäristön harvemmin asutuilla maaseutualueilla. Kyse on lämpösaarekeilmiöstä, joka on seurausta tiiviistä kaupunkirakenteesta, kaupunkimaisesta maankäytöstä ja yleensäkin ihmisen toiminnasta.

Kaupungeissa käytettyjen rakennusmateriaalien, kuten asfaltin ja betonin, ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus ovat suurempia kuin kasvillisuuden peittämillä alueilla. Rakennusten ja katujen pintoihin varastoituu päivällä auringon lämpöenergiaa, joka vapautuu yöllä. Vapautuva lämpö hidastaa sen yläpuolisen ilman viilenemistä, minkä seurauksena kaupungin ja sitä ympäröivän maaseudun lämpötilaero voi olla useita asteita.

Lämpösaarekkeen syntyyn vaikuttaa myös rakennusten lämmityksestä ja jäähdytyksestä, liikenteestä sekä teollisuudesta vapautuva hukkalämpö.

Lämpösaarekkeita koskevan tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa on vasta aluillaan. Turussa apuna on kuitenkin kaupunkialueen lämpötiloista koottu havaintoaineisto, joka mittauspisteiden suuren määrän ansiosta on Suomen oloissa ja jopa kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen kattava.

lamposaarekkeet_lampotila300px.jpg

Mitä suurempi kaupunki, sitä voimakkaampi lämpösaareke. Suurissa kaupungeissa keskusta voi olla ajoittain yli 10 °C ympäröivää maaseutua lämpimämpi. Tällaisiin mittaustuloksiin on päästy muun muassa Turussa. Keskimäärin lämpötilaero on noin 2 °C.

 

Lämpösaarekeilmiöllä yhteys huonoon ilmanlaatuun

 

Lämpösaarekkeiden vaikutusta on mahdollista vähentää paikallisesti perustamalla nurmikoita ja istuttamalla puita. Jo olemassa olevia puistoja ja puutarhoja ei tulisi ottaa rakennuskäyttöön tai muuttaa pysäköintialueiksi.

Lämpösaarekeilmiön ja huonon ilmanlaadun välillä vallitsee yhteys, sillä molempiin vaikuttavat huonot ilman sekoittumisolosuhteet. Lämpötilaerojen seuranta auttaa ymmärtämään ilmanlaadun muutoksia. Tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että monissa tapauksissa, joissa typenoksidipitoisuudet kaupungin ilmassa ovat olleet korkeita, on myös kaupungin lämpösaareke ollut voimakas.