Haitalliset vieraslajit harmina Varsinais-Suomen niityillä ja rannoilla

Haitalliset vieraslajit verottavat leviämisalueensa alkuperäisten eliölajien elinmahdollisuuksia ja aiheuttavat vahinkoa eri elinkeinoille. Varsinais-Suomessakin tavattuja haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättiputket, jättipalsami, espanjansiruetana ja minkki. Ilmaston lämpeneminen saattaa tulevaisuudessa auttaa vieraslajien leviämistä.

Vieraslajilla tarkoitetaan alueen luontoon kuulumatonta lajia, joka ei olisi pystynyt leviämään uudelleen elinalueelleen ilman ihmisen toiminnan vaikutusta. Joistakin vieraslajeista aiheutuu huomattavaa vahinkoa alueen alkuperäislajeille tai elinkeinoille, kuten maanviljelylle ja metsätaloudelle.

Ilmastonmuutoksella voi tulevaisuudessa olla vaikutusta vieraslajien leviämiseen. Ilmaston lämpeneminen voi parantaa joidenkin lajien lisääntymismenestystä ja vähentää sen luontaista kuolleisuutta. Jo vakiintuneiden vieraslajien kannat saattavat levitä nykyistä pohjoisemmaksi.

Jättipalsamin torjunta etenee Ruissalossa

Kasveista haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi komealupiini, jättipalsami, kurtturuusu ja jättiputket. Näitä kaikkia esiintyy myös Varsinais-Suomessa.

”Lupiinihan valtaa ahdingossa olevan keto- ja niittykasvilajistomme viimeisiä kasvupaikkoja ja rehevöittää ne typellä. Monet hyönteiset, kuten useiden perhoslajien toukat, ovat erikoistuneita yhteen ravintokasviin. Nämä lajit häviävät lupiinin vallattua kasvupaikat kasveilta, joista perhoset ovat riippuvaisia”, kertoo vs. luonnonsuojelutarkastaja Liisa Vainio Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta.

Jättipalsami on Turun seudulla levittäytynyt laajalti vesistöjen varsille. Torjunta on keskitetty luonnonsuojelualueille ja niiden läheisyyteen, koska kaupungin ympäristötoimen työvoima ei riitä jättipalsamin niittämiseen kaikkialta.

”Ruissalossa jättipalsamiesiintymät ovat merkittävästi pienentyneet ja ne on pääosin saatu rajattua luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle. Torjuntatyötä on kuitenkin jatkettava, jotta palsami saadaan kokonaan hävitettyä Ruissalosta”, Vainio toteaa.

Villiintyneistä kissoista haittaa linnuille

Eläinlajeista haitallisiin vieraslajeihin kuuluu muun muassa minkki, joka heikentää vesilintu- ja sammakkokantoja etenkin ulkosaaristossa. Myös villiintynyt kissa on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Turun Ruissalossa kissat ovat aiheuttaneet paljon haittaa Suomen tiheimmälle lintukannalle. Suositeltavaa onkin, että kissoja ulkoilutetaan aina valvotusti.

Puutarhoissa ja viljelmillä merkittävää haittaa voi koitua espanjansiruetanasta, joka on tehokkaasti lisääntyvä laji. Espanjansiruetanat tulee aina tavattaessa tappaa nopeasti ja kivuttomasti. Paikalta, jossa niitä on havaittu, ei pidä siirtää multaa, kasveja tai kasvien osia muualle, jotta espanjansiruetanat tai niiden munat eivät pääsisi leviämään muualle.

 

Lisätietoa vieraslajeista