Ympäristönsuojelumääräykset

Määräykset on annettu ympäristönsuojelulain nojalla ja ne velvoittavat kaikkia Turun kaupungin alueella toimivia: asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Ympäristösuojelumääräysten noudattamista valvoo kaupungin ympäristönsuojelu.

Määräyksissä käsitellään mm.

  • Jätevesien johtamista ja käsittelyä
  • Ajoneuvojen ja veneiden pesua
  • Jätteiden ja kemikaalien käsittelyä
  • Öljysäiliöiden kunnossapitoa ja tarkastusta
  • Savukaasupäästöjä
  • Rakennusten ja alueiden kunnossapitoa
  • Meluntorjuntaa
  • Lannan käsittelyä ja varastointia

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Liitekartta 1 Pohjavesialueet (pdf)

Liitekartta 2 Ranta-alueet (pdf)

Liitekartta 3 Taajaan rakennettu alue (pdf)

Käyntiosoite: 

Puutarhakatu 1 (2. kerros, sovithan tapaamisajan)
20100 Turku

Puhelin:

Vaihde 02 330 000

Fax:

02 262 4915
Sähköposti: 
ymparistonsuojelu@turku.fi

Aukioloajat

Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu, Puolalankatu 5, 1. kerros
Ma - Pe 09:00 - 15:00