Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Jähehuoltosuunnitelma

Palauta jätehuoltosuunnitelma Turun kaupungin ympäristönsuojelulle sähköpostiviestin liitteenä osoitteeseen

Suunnitelman voi palauttaa myös postitse osoitteeseen

Turun ympäristönsuojelu
PL 355
20101 Turku

Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräysten mukaan yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen.

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta sekä jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana. Järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat

Jäteastioita on sijoitettava kattavasti koko tapahtuma-alueelle. Jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein, ja alueen siisteydestä tulee huolehtia tapahtuman aikana. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Tapahtuman järjestäjä vastaa jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kierrätettäville jätteille, kuten lasille, metallille, pahville ja keräyskartongille, on hankittava tapahtumaan omat keräysastiansa, jos niitä kertyy jätelajeittain yli 10 kiloa tilaisuuden aikana. Biojäte on kerättävä erilleen, jos sitä syntyy yli 100 litraa tilaisuuden aikana. Lajitteluastiat tulee merkitä selkeästi.

Loppusiivous

Tapahtuman järjestäjän on siivottava roskaantunut tapahtuma-alue ja sen välittömässä läheisyydessä olevat alueet. Järjestäjä vastaa myös syntyneiden jätteiden toimituksesta hyötykäyttöön ja jäteastioiden kuljetuksesta pois alueelta.

Jätehuoltosuunnitelma

Yli 1 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelma palautetaan Turun kaupungin ympäristönsuojelulle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Suunnitelman voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai sähköisellä lomakkeella, ja käsittelyn jälkeen siitä lähetetään tapahtumajärjestäjälle hyväksymiskirje.

Käymälät

Tapahtumaan on varattava riittävä määrä käymälöitä ja niiden läheisyyteen käsienpesupisteitä. Käymälät tulee sijoittaa niin, että ne sijaitsevat eri puolilla tapahtuma-aluetta ja ovat helposti yleisön saavutettavissa. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista. Käymälät tulee tyhjentää hygieenisesti ja riittävän usein.

Valviran ohjeessa annetaan tarkemmat tiedot käymälöiden määristä. Kokonaismäärästä voidaan poiketa, jos tapahtuman kesto on lyhyt tai alueen läheisyydessä on yleisiä käymälöitä. Käymälöiden määrää tulee puolestaan lisätä, jos tapahtuma kestää yli viisi tuntia tai tilaisuudessa on anniskelua.