Autismiohjaus

Autismiohjaus

  • Autismiohjauksella tuetaan vaikeasti autistisen lapsen/nuoren vanhempia kasvatustehtävissä ja arjessa selviytymisessä tai autistisia nuoria itsenäistymisessä.
  • Määräaikainen palvelu, joka perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arvioon perheen kokonaistilanne huomioiden.

    Miten palvelua haetaan?
  • palvelutarpeen arviota varten tarvitaan:
    • alle 6 kk vanha lääkärilausunto tai voimassa oleva kuntoutussuunnitelma
    • hakemuslomake (Kehitysvammapalveluhakemus)
  • lisätietoa tarvittaessa palveluohjaajilta, p. 040 630 5974 ma - ti, to klo 9 - 11 ja ke 13 - 14