Avoin data - hyödynnä vapaasti ja maksutta

Yleistä

Yhteiskunta verkottuu ja digitalisoituu yhä nopeammin ja toimii enevissä määrin erilaiset rajat ylittävien tietojen ja palveluiden varassa. Tietojen ja palveluiden laadun, luotettavuuden ja tuottajien tulee olla läpinäkyvästi tiedossa ja tuottajiin on oltava vahva luottamus. Julkisen tiedon avoimuudesta on tulossa koko tietopolitiikan kantava periaate. Tietojen avoimuudesta on useita säädöksiä ja linjauksia.

Avoimuus lisää luottamusta ja on laaja-alaisen rajat ylittävän yhteistyön ja innovaatioiden mahdollistaja. Tiedon avoimuus (avoin data) on sisällytetty Turun kaupungin kaupunkistrategiaanosallisuuden toimintamalliin ja kokonaisarkkitehtuuriperiaatteisiin, jotta taustatiedot olisivat avoimesti kaikkien käytettävissä, päätökset perustuisivat parhaaseen mahdolliseen tietoon, kuntalaiset voisivat hyödyntää digitaalista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan uudella tavalla ja olemassa olevia tietoja hyödynnettäisiin tehokkaasti niin kaupungin omassa kuin muidenkin toiminnassa.

Avoin tieto (avoin data) on digitaalisessa muodossa olevaa informaatiota, joka on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä mihin tahansa käyttöön, kunhan alkuperäinen lähde kerrotaan. Avoin tieto on laaja käsite, joka pitää sisällään kaiken avoimen tiedon geeneistä paikkatietoon ja kirjallisuudesta avoimeen ohjelmistokoodiin. Avoin tieto on osa hallinnon avoimuutta. Avoimen hallinnon toiminta tukee julkisen hallinnon strategiaajulkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriperiaatteitahyvän hallinnon periaatteita ja kaupunkistrategian päämäärien ja eettisten ohjeiden pyrkimysten toteutumista. Avoimen hallinnon työalueet on kuvattu avoimen hallinnon strategiassa.

Avoimesta tiedosta ja avoimesta ohjelmistojen lähdekoodista on tehty monia selvityksiä. Alla on näistä muutamia:

Voit tutustua aiheeseen ja opiskella enemmänkin avoimen datan oppaan, avoimen datan viitekehyksen ja data europa academyn kurssien avulla. Lisäksi voit ottaa yhteyttä ja kysyä.

Ota yhteyttä

Lähetä Turun kaupungin avoimeen dataan liittyvät toiveesi, tarpeesi, ideasi, kommenttisi, kysymyksesi ja yhteydenottopyyntösi kaupungin palautepalveluun tai sähköpostitse osoitteella avoindata@turku.fi Odotamme viestiäsi!

Tule mukaan

Osallistu keskusteluun Open Data Turku Facebook-ryhmässä. Tapahtumat ja uudet aineistojulkaisut myös twiitataan. Jos sinua mietityttää jokin kohta, otahan yhteyttä. Autamme alkuun pääsyssä.

Lisää avoimen datan foorumeita

Avoimet tietoaineistot

Samat saatavilla olevien Turun kaupungin avoimien datojen kuvailutiedot löytyvät useasta palvelusta:

Lisää tietoa saatavilla olevista aineistoista

Avoimet lähdekoodit

Kuvauksia ja ohjeistuksia

Lisää ohjeita

Videoita

Avoin data osaksi kaupunkien strategiaa (Kuutoskaupunkien yhteistyö)

Avoin ohjelmointirajapinta - jotta elämä olisi helpompaa (Helsinki Region Infoshare)

Yhteentoimivuustyö kunnissa (Kuntaliitto)

Yhteentoimivuusalusta (Digi- ja väestövirasto)

European Interoperability Framework (Euroopan unioni)

Avoin data on digitaalisessa muodossa olevaa informaatiota, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä mihin tahansa käyttöön, kunhan alkuperäinen lähde mainitaan. Tukipalvelusta saat opastusta jo julkaistujen avoimien tietoaineistojen hyödyntämiseen ja voit toivoa uusia avauksia.

Avoimen datan palvelu edistää yhteentoimivuutta, demokratian ja hallinnon läpinäkyvyyden lisääntymistä, uusien markkinoiden ja innovaatioiden syntymistä ja hallinnon sisäisen tehokkuuden lisääntymistä. Palvelu on maksuton.