Avoimien tietoaineistojen käyttölupa

Voit vapaasti:

  • Kopioida aineistoa ja levittää sitä edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa.
  • Muokata aineistoa sekä luoda sen pohjalta uusia aineistoja missä tahansa tarkoituksessa, myös kaupallisesti.

Seuraavilla ehdoilla:

  • Sinun on mainittava lähde asianmukaisesti, tarjottava linkki käyttölupaan sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt muutoksia. Voit tehdä yllä olevan millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et siten, että annat ymmärtää käyttöluvan antajan suosittelevan sinua tai teoksen käyttöäsi.
  • Et voi asettaa sellaisia oikeudellisia ehtoja tai teknisiä estoja, jotka estävät oikeudellisesti muita tekemästä mitään sellaista, minkä lisenssi sallii.

Käyttölupa lyhyesti

Käyttölupa kokonaisuudessaan


Lisäkäyttölupa

OpenStreetMap-yhteisöllä on lisäkäyttölupa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden paikkatietoaineistoille.