Tiedon avoimuus

Digitalisaatioon liittyvän yleislainsäädännön tilannekuva kertoo mitä vähintään tulee ottaa huomioon, kun kehitetään digitaalisia palveluita.

Lainsäädäntöä, strategoita, ohjelmia, hankkeita ja linjauksia liittyen tiedon saatavuuteen ja avoimuuteen

Turussa ja Varsinais-Suomessa

Suomessa

Euroopassa ja maailmalla