Turun kaupungin avustushakemusten saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://lomakkeet.turku.fi/ ja on laadittu 28.05.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Otsikoinnissa on epäjohdonmukaisuuksia

Otsikkorakenne on epäjohdonmukainen. H1-tason otsikoita ei ole käytetty lainkaan. Otsikkotasoja on jätetty väliin. Sama otsikkoteksti toistuu useamman kerran samalla sivulla samalla tasolla, esim. avustushakemuksen nimi H2-tason otsikkona Omat lomakkeet -osiossa. Otsikoiksi on merkitty todella pitkiä tekstejä, joihin sisältyy myös pitkiä numerosarjoja/päivämääriä. Ne tekevät otsikoista erittäin vaikeita jäsentää.

Sivuotsikko ei muutu, vaikka sivun sisältö muuttuu.

 • 1.3.1. Informaatio ja suhteet
 • 2.4.2 Sivuotsikot
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Linkitykset

Verkko-osoitteita on esitetty pelkkänä tekstinä, ja linkitys puuttuu kokonaan.

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Kuvien tekstivastineet

Kuvista puuttuu tekstivastineita, esim. Turku-logo, huomiomerkit hakemuksen tilan kohdalla.

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 

 

Navigointi

Avustuskonfiguraattorin sisällä navigointi tapahtuu vain "Omat lomakkeet"- ja "Hakulomake"-välilehtien avulla. Tämä johtaa siihen, että kaikissa tilanteissa käyttäjä ei selkeästi hahmota omaa sijaintiaan verkkopalvelussa. Esimerkiksi liitetiedostojen käsittely liitetiedostopankissa ja siirtyminen hakulomakkeelle.

 • 2.4.5 Yleinen käytettävyys, useita tapoja

Lomakkeiden kentät

Joitakin lomakekenttiä ei käydä läpi loogisessa lukemis- ja näppäimistöjärjestyksessä.

Tietyissä lomake-elementeissä ei ole ohjelmallisesti yhdistettyä nimilappua. Joissakin tekstikenttien ryhmissä ruudunlukija lukee kaikkien ryhmään kuuluvien nimilappujen sisällön kerralla ja sitten kunkin kentän nimilapun erikseen.

Virheilmoituksen ”Arvo puuttuu” saa aina, jos saajan nimi puuttuu, vaikka on ohjeistettu, että täytetään vain ”jos eri kuin hakija”.

Näppäimistöllä ei pääse sulkemaan tiettyihin lomakekenttiin liittyvää lisätietoruutua. Lisäksi näppäimistökäyttöön liittyen voi aiheuttaa hämmennystä, että lomakekenttien välillä oleva ohjeistus saa näppäimistöfokuksen, sillä käyttäjä olettaa näppäimistöfokuksen pysähtyvän toiminnallisissa kohteissa, ei staattisessa tekstissä.

Ruudunlukijan kautta ei ilmoiteta lomakkeen näyttämistä virheilmoituksista. Ruudunlukija ei myöskään lue ilmoitusta liitetiedoston lisäämisestä ja lomakkeen onnistuneesta tallentamisesta. Kun selaimen dialogi-ikkuna pyytää varmistusta liitetiedoston poistamiseen, ruudunlukija lukee vain painikkeiden vaihtoehdot "OK" ja "Peruuta", eikä niihin liittyvää kysymystä lainkaan.

Tekstikentässä olevaa merkkilaskuria ei lueta ruudunlukijan välityksellä lainkaan.

Kun Liitetiedostot-osiossa lisätään liitteitä ja lisätään uusi rivi, ruudunlukijan kautta ei anneta mitään ilmoitusta "Lisää liite"-painikkeen painamisen jälkeen. Kun liite on lisätty, painikkeen teksti muuttuu ja sisältää nyt liitetiedoston nimen. Käyttäjälle ei kuitenkaan ole välttämättä selvää, että kyse on painikkeesta.

Ruudunlukijan kautta on vaikea, lähes mahdoton hahmottaa, mihin liitetiedostoon tai lomakkeen riviin kukin Poista-painike liittyy. Poista-painikkeen painamisesta ei anneta mitään palautetta ruudunlukijan välityksellä. Poista-painike toimii vain välilyönnillä. Ensimmäistä liitetiedostoa ei voi poistaa, sillä siinä ei ole lainkaan Poista-painiketta. Kun “Poista”-painike on samassa Kuvaus-sarakkeessa tekstikentän kanssa, ruudunlukija lukee myös painkkeelle saman sarakeotsikon.

Liitetiedostoissa ruudunlukija lukee ”Selaa…”-painikkeen kohdalla ”Choose file”. Lisäksi sama painike on eri yhteydessä nimetty toisin: Selaa-painike on hakemuksessa nimetty ”Valitse liitetiedosto”.

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.4.13 Värien käyttö, yleinen käytettävyys
 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen
 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • 3.3.3 Virheen korjausehdotus
 • 3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (oikeudellinen, taloudellinen, data)
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Kielimääritykset puuttuvat

Verkkopalvelussa kieltä ei ole merkitty lainkaan.

 • 3.1.1 Sivun kieli

Koodin laadukkuus

Koodivalidaattori antaa useita virheilmoituksia, joista osa voi vaikuttaa myös apuvälineiden toimintaan.

 • 4.1.1 Jäsentäminen

Käyttöliittymän osien muut haasteet

Monet verkkopalvelun käyttöliittymäelementeistä on toteutettu siten, että niiden toteutus ei vastaa niiden semanttista roolia. Esimerkiksi "Omat lomakkeet" ja "Hakulomake" on toteutettu linkkeinä, vaikka ne käyttäytyvät ja näyttäytyvät kuin välilehdet. Lomakkeen osiot on toteutettu painikkeina, vaikka ne ovat laajennettavia haitarielementtejä. Liitepankin "Piilota liitteet" on toteutettu painikkeena, mutta se piilottaa tai näyttää alapuolella olevaa sisältöä. Sen tulisi myös ilmoittaa ruudunlukijakäyttäjälle, mikä sen status on eli onko osio näkyvissä vai piilossa. Liitetiedostot-osiossa Lisää liite -toiminnossa "Valitse liitetiedosto" ja "Lisää liite" -painikkeissa ei ilmoiteta ruudunlukijan välityksellä, että kyse on painikkeista. Liitetiedostojen yhteydessä Poista on linkki, kun vastaava toiminto lomakkeella on painike. Liitepankissa liitetiedostojen listausta ei ole toteutettu taulukkona, vaikka sisältö on taulukkomuotoista.

Omien lomakkeiden taulukossa on monta linkkiä samassa sarakkeessa. Ruudunlukijakäyttäjä ei voi tietää, mihin linkit liittyvät.

Verkkopalvelun sisällön suurentaminen 200% on mahdollista, eli varsinaista saavutettavuusvaatimusten rikkomusta ei tapahdu, mutta palvelun käyttäminen on tässä tilassa erittäin työlästä.

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 3.2.3 Johdonmukainen navigointi
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Anna saavutettavuuspalautetta  verkkolomakkeella

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta Turun kaupungille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Kaupungin digipalveluista on tehty saavutettavuusarviointi.

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Turun kaupungin saavutettavuusosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Kaupungin saavutettavuuden puitesopimustoimittajat ovat arvioineet kaupungin verkko- ja digipalvelut. Arvioinnin perusteella palveluiden saavutettavuutta kehitetään lain vaatimalle tasolle. Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien. Saavutettavuuskoulutusta järjestetään kaikille osapuolille, jotka osallistuvat verkkopalveluiden kehittämiseen ja niiden sisältöjen tuottamiseen.

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa.

Mikäli tämän palvelun käytössä on haasteita, vaihtoehtoiset kanavat ovat