Kilpailun eteneminen

1. Ilmoittautumisvaihe 

Kilpailuun ilmoittautuvat 1–4 hengen tiimit laativat noin yhden sivun mittaisen kuvauksen tiedeprojektistaan 18.11.2022 mennessä. Kuvauksen tulee sisältää:

1) Idean lyhyt kuvaus

Kuvailkaa lyhyesti tiedeprojektinne idea. Mihin kestävän kehityksen ongelmaan tai haasteeseen projektinne tarjoaa ratkaisun? Kuvailkaa ideoimanne ratkaisu. 

Esitettävä ratkaisu voi liittyä esim. ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestävään kehitykseen, hyvinvointiteknologiaan, terveysteknologiaan, köyhyyden ja sairauksien vähentämiseen, merten roskaantumisen vähentämiseen tai muuhun ihmiskunnan ja/tai planeetan tulevaisuuden uhkien torjuntaan. Luovuus, innovatiivisuus ja STEAM-henki ovat plussaa!

Inspiraatiota kilpailutöihin voi hakea esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

2)    Projektin lyhyt kuvaus (tehtävät ja toimenpiteet)

Kertokaa lyhyesti, miten projekti toteutetaan, kuka toteuttaa, millaisin toimenpitein ja millä aikatauluilla. Projektiin vaadittavat materiaalit hankitaan itse tai oman oppilaitoksen kautta. 

Osallistujat saavat asiantuntijatukea projektin toteuttamiseen Teknologiakampus Turun korkeakouluopiskelijoilta 15. joulukuuta alkavasta projektivaiheesta lähtien. Kannustamme kilpailijoita päästämään suunnitteluvaiheessa luovuutensa valloilleen, sillä idean rajaaminen on mahdollista asiantuntijan avulla myöhemmissä vaiheissa!

3)    Odotettavissa oleva lopputulos.

Kuvailkaa lyhyesti, millainen on odotettavissa oleva lopputulos, esim. uusi laite, sovellus, toimintamalli jne.

Projektin kirjallinen kuvaus jätetään sähköisesti 18.11.2022 klo 23.59 mennessä. Suunnitelmat voi palauttaa tällä ilmoittautumislomakkeella (Webropol).

2. Projektivaihe I

Ennakkoraati valitsee 18.11.2022 mennessä ilmoittautuneista joukkueista 25 joukkuetta ensimmäiseen projektivaiheeseen, joka alkaa 15.12.2022 ja päättyy 19.1.2023. Ensimmäiseen projektivaiheeseen edenneiden tiimien ohjaajina ja valmentajina toimivat korkeakouluopiskelijat Turun korkeakouluista (Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia). Mentoreille maksetaan työstä pieni palkkio.

Tuomaristo valitsee ensimmäisen projektivaiheen päättäneistä ja raporttinsa 19.1.2023. mennessä palauttaneista joukkueista kymmenen parasta joukkuetta 17.2.2023 järjestettävään semifinaaliin. Semifinaalin aikana joukkueet pääsevät esittelemään projektinsa kilpailun tuomaristolle, joka valitsee semifinalistien joukosta viisi parasta joukkuetta kilpailun toiseen projektivaiheeseen.

Semifinaali

Semifinaalissa kymmenen parasta joukkuetta pääsee esittelemään projektinsa kilpailun tuomaristolle, joka valitsee semifinalistien joukosta viisi parasta joukkuetta kilpailun toiseen projektivaiheeseen. Semifinalistit esittelevät projektinsa tuomaristolle hissipuheen muodossa ja vastaavat tuomariston esittämiin kysymyksiin. Hissipuheen ohjeistus lähetetään kilpailijoille myöhemmin.

Finaalivaihe

Kilpailun finaalivaihe järjestetään 20.02. - 14.04.2023. Finaalivaiheen aikana finalistit työstävät projektinsa demoa tai prototyyppiä, mukaan lukien konseptitodistusta (=tietyn menetelmän tai idean osoittaminen toteuttamiskelpoiseksi). Tavoitteena on saada aikaiseksi mahdollisimman valmis lopputuote.

Joukkueet esittelevät projektinsa finaalissa 21. huhtikuuta 2023. Finaalin aikataulu ja ohjelma julkaistaan myöhemmin. 

Kilpailun aikataulu

4.10.2022
Kilpailu avataan osoitteessa www.turku.fi/beyond2030. Ilmoittautumisvaihe alkaa 4.10.2022.

18.11.2022
Ilmoittautumisvaihe päättyy.

14.12.2022
Ennakkoraadin valinnat ensimmäiseen projektivaiheeseen valituista joukkueista ilmoitetaan.

15.12.2022
Projektivaihe alkaa.

19.01.2023
Projektivaihe päättyy.

1.2.2023
Semifinaaliin valitut kymmenen joukkuetta julkistetaan. 

17.2.2023
Beyond 2030 Challenge -semifinaali. Tuomaristo valitsee viisi parasta joukketta toiseen projektivaiheeseen. 

20.02.2023
Finaalivaihe alkaa. 

14.04.2023
Finaalivaihe päättyy.

21.04.2023
Beyond 2030 Challenge -kilpailun palkintogaala, jossa valitaan kilpailun voittajat.