Kilpailun eteneminen

1. Ilmoittautumisvaihe 

Kilpailuun ilmoittautuvat 1–4 hengen tiimit laativat noin yhden sivun mittaisen kuvauksen tiedeprojektistaan 25.10.2021 mennessä. Kuvauksen tulee sisältää:

1) Idean lyhyt kuvaus

Kuvailkaa lyhyesti tiedeprojektinne idea. Mihin kestävän kehityksen ongelmaan tai haasteeseen projektinne tarjoaa ratkaisun? Kuvailkaa ideoimanne ratkaisu. 

Esitettävä ratkaisu voi liittyä esim. ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestävään kehitykseen, hyvinvointiteknologiaan, terveysteknologiaan, köyhyyden ja sairauksien vähentämiseen, merten roskaantumisen vähentämiseen tai muuhun ihmiskunnan ja/tai planeetan tulevaisuuden uhkien torjuntaan. Luovuus, innovatiivisuus ja STEAM-henki ovat plussaa!

Inspiraatiota kilpailutöihin voi hakea esimerkiksi YK.n kestävän kehityksen tavoitteista.

2)    Projektin lyhyt kuvaus (tehtävät ja toimenpiteet)

Kertokaa lyhyesti, miten projekti toteutetaan, kuka toteuttaa, millaisin toimenpitein ja millä aikatauluilla. Projektiin vaadittavat materiaalit hankitaan itse tai oman oppilaitoksen kautta. 

Osallistujat saavat asiantuntijatukea projektin toteuttamiseen Teknologiakampus Turun korkeakouluopiskelijoilta 1. marraskuuta alkavasta projektivaiheesta lähtien. Kannustamme kilpailijoita päästämään suunnitteluvaiheessa luovuutensa valloilleen, sillä idean rajaaminen on mahdollista asiantuntijan avulla myöhemmissä vaiheissa!

3)    Odotettavissa oleva lopputulos.

Kuvailkaa lyhyesti, millainen on odotettavissa oleva lopputulos, esim. uusi laite, sovellus, toimintamalli jne.

Projektin kirjallinen kuvaus jätetään sähköisesti 25.10.2021 mennessä.

2. Projektivaihe I

Ennakkoraati valitsee 25.10.2021 mennessä ilmoittautuneista joukkueista 25 joukkuetta ensimmäiseen projektivaiheeseen, joka alkaa 1.11.2021 ja päättyy 08.12.2021. Ensimmäiseen projektivaiheeseen edenneiden tiimien ohjaajina ja valmentajina toimivat korkeakouluopiskelijat Turun korkeakouluista (Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia). Mentoreille maksetaan työstä pieni palkkio.

Tuomaristo valitsee ensimmäisen projektivaiheen päättäneistä ja raporttinsa 08.12. mennessä palauttaneista joukkueista kymmenen parasta joukkuetta 14.1.2022 järjestettävään semifinaaliin. Valinnat julkistetaan 21.12.2021. Semifinaalin aikana joukkueet pääsevät esittelemään projektinsa kilpailun tuomaristolle, joka valitsee semifinalistien joukosta viisi parasta joukkuetta kilpailun toiseen projektivaiheeseen.

Semifinaali tullaan järjestämään sen hetkisen koronaohjeistuksen mukaisesti ja se striimataan valtakunnallisesti.

Projektien arvioinnin tärkein kriteeri on se, miten työssä on käytetty tieteen ja teknologian keinoja ratkaisemaan jotain kestävän kehityksen (ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen tai inhimillisen) ongelmaa. 

Miten projekti tulee palauttaa ja dokumentoida?

Ensimmäisen projektivaiheen tavoitteena joukkueet kehittävät ja työstävät kilpailuun ilmoittamaansa projektisuunnitelmaa eteenpäin. Joukkueilla on mahdollisuus käyttää korkeakoulumentoreiden tukea ja apua projektissaan. Tämä on vapaaehtoista, mutta kuitenkin suositeltavaa.

Projektivaiheen päätteeksi joukkueilla tulee olla valmis raportti projektistaan. Raportin maksimipituus on viisi sivua, pois lukien otsikkosivu, sisällysluettelo, lähteet ja liitteet. Raportit palautetaan word- tai pdf-tiedostona.

Projektivaihe I:sen arviointikriteerit

Raportteja tullaan arvioimaan seuraavin kriteerein:

1. Projektin ongelman/haasteen merkittävyys, laajuus ja luonne

- Tuomaristo arvioi joukkueen valitseman kestävän kehityksen ongelman merkitystä ja vaikutusta. Onko valitulla ongelmalla ja sen ratkaisulla vähäinen vai suuri vaikutus.

2, Kirjoitetun raportin taso ja laatu

- Tuomaristo arvioi kirjoitetun raportin rakennetta (ongelman määrittely, taustaselvitys, hypoteesit, rakenne, johtopäätökset)

3. Esitetty ratkaisu kestävän kehityksen ongelmaan

-Tuomaristo arvioi esitetyn ratkaisun omaperäisyyttä ja luovuutta

Palauttakaa projektinne raportti tämän linkin kautta 08.12. klo 12.00 mennessä.

Semifinaali

Semifinaalissa kymmenen parasta joukkuetta pääsee esittelemään projektinsa kilpailun tuomaristolle, joka valitsee semifinalistien joukosta viisi parasta joukkuetta kilpailun toiseen projektivaiheeseen. Semifinalistit esittelevät projektinsa tuomaristolle hissipuheen muodossa ja vastaavat tuomariston esittämiin kysymyksiin. Hissipuheen ohjeistus lähetetään kilpailijoille myöhemmin.

Semifinaalin arviointikriteerit:

  1. Hissipuheen taso ja laatu
  • Käytetyt esitysmateriaalit, menetelmät, esiintymistaidot
  1. Toteuttamissuunnitelma
  • Suunnitelman rakenne, esitetyn ratkaisun toteutettavuus, looginen ja todenmukainen aikajana
  1. Kyky vastata tuomariston esittämiin kysymyksiin

3. Projektivaihe II & finaali

Kilpailun toinen projektivaihe järjestetään 17.01. - 16.03.2022. Toisen projektivaiheen aikana finalistit työstävät projektinsa demoa tai prototyyppiä, mukaan lukien konseptitodistusta (=tietyn menetelmän tai idean osoittaminen toteuttamiskelpoiseksi). Tavoitteena on saada aikaiseksi mahdollisimman valmis lopputuote.

Joukkueet tekevät toteuttamastaan demosta / prototyypistä ja konseptitodistuksesta noin kymmenen minuutin esityksen tuomaristolle. Esitys pidetään finaalissa 1. huhtikuuta 2022. Joukkueet voivat vapaasti valita esityksensä menetelmät ja materiaalit. Virtuaaliset materiaalit tulee palauttaa palautusjärjestelmän kautta viimeistään 16. maaliskuuta klo 23:59 mennessä. Mikäli joukkueella on projektistaan esiteltävissä fyysinen prototyyppi, tulee joukkueen kuljettaa se mukanaan huhtikuun finaaliin.  

Finaalin arviointikriteerit

  1. Projektin toteutus suunnitelmasta lopputuotteeksi.
  • Projektin kehitys alusta loppuun, teorian toteutuminen käytännössä
  1. Prototyypin / demon toteutus
  • Taidokkuus, huolellisuus ja perusteellisuus & konseptitodistus
  1. Kyky vastata tuomariston esittämiin kysymyksiin

Kilpailun finaalissa tuomaristo valitsee ja palkitsee kilpailun voittajat. 

Kilpailun aikataulu

11.8.2021
Kilpailu avataan osoitteessa www.turku.fi/beyond2030. Ilmoittautumisvaihe alkaa 11.8.

25.10.2021
Ilmoittautumisvaihe päättyy.

29.10.2021
Ennakkoraadin valinnat ensimmäiseen projektivaiheeseen valituista joukkueista ilmoitetaan.

1.11.2021
Projektivaihe I alkaa.

08.12.2021
Projektivaihe I päättyy.

21.12.2021
Semifinaaliin valitut kymmenen joukkuetta julkistetaan. 

14.1.2022
Beyond 2030 Challenge -semifinaali. Tuomaristo valitsee viisi parasta joukketta toiseen projektivaiheeseen. 

17.01.2022
Projektivaihe II alkaa. 

16.03.2022
Projektivaihe II päättyy.

01.04.2022
Beyond 2030 Challenge -kilpailun palkintogaala, jossa valitaan kilpailun voittajat. 

Asiasanat: