Arviointikriteerit

Kilpailutöiden arvioinnin tärkein kriteeri on se, miten työssä on käytetty tieteen ja teknologian keinoja ratkaisemaan jotain kestävän kehityksen (ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen tai inhimillisen) ongelmaa.

Ennakkoraadin arviointikriteerit

Ennakkoraati arvioi kilpailuun ilmoitettuja projekteja seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Kestävään kehitykseen liittyvä aihe
  2. Idean luovuus ja innovatiivisuus
  3. Suunnitelman toteuttamiskelpoisuus

Valinnat jatkoon päässeistä joukkueista julkistetaan 14. joulukuuta 2022. Kaikille joukkueille ilmoitetaan tuloksista henkilökohtaisesti sähköpostitse. 

Projektivaihe I, arviointikriteerit

1. Projektin ongelman/haasteen merkittävyys, laajuus ja luonne

  • Tuomaristo arvioi joukkueen valitseman kestävän kehityksen ongelman merkitystä ja vaikutusta. Onko valitulla ongelmalla ja sen ratkaisulla vähäinen vai suuri vaikutus (ihmiset, ympäristö jne.)

2. Kirjoitetun raportin taso ja laatu

  • Tuomaristo arvioi kirjoitetun raportin rakennetta (ongelman määrittely, taustaselvitys, hypoteesit, rakenne, johtopäätökset)

3. Esitetyn ratkaisun omaperäisyys ja luovuus

Semifinaalin arviointikriteerit

1. Hissipuheen taso ja laatu

  • Käytetyt esitysmateriaalit, menetelmät, esiintymistaidot

2. Toteuttamissuunnitelma 

  • Suunnitelman rakenne, esitetyn ratkaisun toteutettavuus, looginen ja todenmukainen aikajana 

3. Kyky vastata tuomariston esittämiin kysymyksiin

Projektivaihe II, finaalin arviointikriteerit

1. Projektin toteutus ideasta lopputulokseksi, teoriatasolta valmiiksi tuotteeksi.

  • Projektin kehitys alusta loppuun, teorian toteutuminen käytännössä

2. Prototyypin / demon toimivuus

  • Taidokkuus, huolellisuus ja perusteellisuus & konseptitodistus

3. Kyky vastata tuomariston esittämiin kysymyksiin