Mikä on Beyond 2030?

Mikä on Beyond 2030 Challenge?

Beyond 2030 Challenge on Turun kaupungin ja Bayerin vuonna 2020 perustama tiede- ja teknologiakilpailu. Kilpailu laajeni vuonna 2021 valtakunnalliseksi. Kilpailun kunnianhimoisena tavoitteena ja opiskelijoiden tehtävänä on kehittää planeetan ja ihmiskunnan pelastavia ratkaisuja tieteen ja teknologian keinoin. Toisen asteen opiskelijat kehittävät 1-4 hengen ryhmissä tieteeseen ja teknologiaan perustuvia uusia ideoita, innovaatioita ja sovelluksia, jotka omalta osaltaan

a) pelastavat elinympäristön (ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, kiertotalouteen jne. liittyvät ratkaisut) ja/tai

b) pelastavat ihmisen (sosiaaliseen ympäristöön, hyvinvointiteknologiaan, köyhyyden ja sairauksien vähentämiseen jne. liittyvät ratkaisut).

Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailu tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden keksiä ja kehittää tieteeseen ja teknologiaan perustuvia uusia ideoita, innovaatioita ja sovelluksia, jotka voisivat pelastaa planeetan ja ihmisen – nyt ja tulevaisuudessa. Ideat voivat liittyä ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, kiertotalouteen tai sosiaaliseen ympäristöön tai vaikkapa hyvinvointiteknologiaan tai köyhyyden ja sairauksien vähentämiseen. Kilpailu on työmäärältään ja työtavoiltaan sisällytettävissä toisen asteen opintoihin ja kannustammekin osallistuvien opiskelijoiden oppilaitoksia hyväksilukemaan opiskelijoiden tekemän projektityön heidän opintosuorituksiinsa.