Usein kysytyt kysymykset

Kuka voi osallistua?

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen toisen asteen opiskelijat.

Kuinka osallistun?

Ilmoittautua voi esimerkiksi kohdasta Ilmoittaudu mukaan.

Keitä kuuluu kilpailun tuomaristoon?

Kilpailun tuomaristo koostuu korkeakoulujen, Turun kaupungin, Bayerin sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimii Turun yliopiston vararehtori ja Teknologiakampus Turun johtaja Mika Hannula.

Voiko kilpailuun osallistua joukkueena?

Kyllä. Joukkueessa voi olla 1-4 opiskelijaa, jotka tekevät projektin yhteistyönä. Joukkuetta ei voi vaihtaa kilpailun aikana.

Mitä joukkueiden täytyy palauttaa kilpailun missäkin vaiheessa missä muodossa?

Kilpailun ilmoittautumisvaiheessa joukkueiden tulee lähettää noin sivun mittainen projektisuunnitelmansa kirjallisessa muodossa kilpailun järjestäjätahoille 18.11.2022 mennessä. 

Ensimmäiseen projektivaiheeseen valittujen joukkueiden tulee lähettää kirjallinen projektikuvauksensa 19.1.2023 mennessä. Projektikuvauksen tulee sisältää kuvaukset kilpailutyön eri vaiheista aina suunnittelusta toteutukseen sekä esittelyn työn tuloksista. 

Finaalivaiheeseen valittujen viiden joukkueen tulee täydentää ensimmäisen projektivaiheen projektikuvaustaan asianmukaisesti kuluneiden noin kahden kuukauden ajalta (20.02. - 14.04.2023). Toisen projektivaiheen päätteeksi joukkueet palauttavat sekä projektikuvauksensa että projektistaan tekemänsä noin viiden minuutin mittaisen esittelyvideon. Palautusten tulee olla lähetettynä 14.04.2023 mennessä.

Millä kriteereillä kilpailutöitä arvioidaan?

Voit lukea arviointikriteereistä kilpailun verkkosivuilta: Beyond 2030 Challenge; arviointikriteerit

Voiko kilpailuun käytetyn työajan sisällyttää opintoihin?

Kilpailu on työmäärältään ja työtavoiltaan sisällytettävissä toisen asteen opintoihin ja kannustammekin osallistuvien opiskelijoiden oppilaitoksia hyväksilukemaan opiskelijoiden tekemän projektityön heidän opintosuorituksiinsa. Kilpailun ensimmäisenä vuonna Lounais-Suomen alueella oppilaitokset hyväksyivät kilpailuun osallistumisen osaksi opiskelijoiden opintoja. 

Lisätiedot

Turun kaupunki
projektikoordinaattori Taru Ikäheimo, etunimi.sukunimi(at)turku.fi

Bayer Nordic
Management Support to SBR Nordic Annick van Herwerden, etunimi.sukunimi(at)bayer.com