ATTaHaKoHTaKoN – data kuntoon 

Panostamalla avoimiin rajapintoihin ja ohjelmistokehitykseen, laajaan yhteistyöhön ja laadukkaaseen dataan, voimme karsia turhia päällekkäisiä työtehtäviä ja palvella kuntalaisia paremmin

 

Aloitin vuoden 2021 alussa Turun kaupungilla selkeästi nimetyssä ”Asiakaslähtöinen toteutus tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan hallinnoimiselle ja tarjoamiselle kohderyhmälähtöisissä näkymissä” -hankkeessa. Koska täälläkin rakastetaan akronyymeja, niin yritin tehdä hankkeen virallisesta nimestä sellaisen. Toivottavasti se jää ainoaksi epäonnistumisekseni tämän työn parissa: ATTaHaKoHTaKoN ei ottanut tuulta alleen.  

Alla vastauksia kysymyksiin, joita minulta näiden muutaman kuukauden aikana on kysytty. Muutama vastaus myös kysymyksiin, joihin olisin halunnut vastata, mutta joita ei ole ymmärretty esittää.  

Mitä siinä nyt oikein tehdään? 

Yksinkertaistettuna hankkeessa on kyse seuraavasta. Kaupunki hallinnoi tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdataa. Tätä tietokantoihin tallennettua dataa voidaan esittää informaationa esimerkiksi verkkosivuilla kalenterin muodossa. Siihen, millaista dataa uuteen tietokantaan tallennetaan, kiinnitetään hankkeessa huomiota. Fokus on datan laadussa – miten sitä luokitellaan ja millaisia avainsanoja siihen kannattaa liittää.

Tarkoitus on saada aikaan koneluettavaa dataa

Tarkoitus on saada aikaan koneluettavaa dataa, jota voidaan avointen rajapintojen kautta käyttää eri tarkoituksiin niin, ettei datan merkitys muutu. Tapoja näyttää tapahtumia, harrastuksia ja koulutuksia ei ole rajoitettu. Toisin sanoen: hae data uudesta tietokannastamme – esittele miten haluat.  

Ja mitä hyötyä siitä muka on? 

Otetaan pari esimerkkiä. Tapahtumien syöttämistä tietokantaan ei ole rajoitettu pelkästään kaupungin työntekijöille. Myös asukkaat ja yritysten edustajat voivat lisätä tapahtumiaan kantaan ja saada niille näkyvyyttä eri medioissa. Syöttövaiheessa tapahtuman ilmoittajaa opastetaan syöttämään tiedot oikein. Tapahtumatietojen hakeminen on silloin helpompaa, koska data on laadukasta.  

Yhteistä tietokantaa hyödyntämällä tietoa ei tarvitse syöttää useaan paikkaan

Tarjoamaamme avointa rajapintaa hyödyntämällä voi esimerkiksi kirjasto rakentaa oman applikaationsa, josta näkee kirjastoissa järjestettävät tapahtumat. Yhteistä tietokantaa hyödyntämällä tietoa ei tarvitse syöttää useaan paikkaan, vaan tietoa suodattamalla sitä voidaan näyttää eri näkymillä monessa eri paikassa. Kirjaston tapahtumat ovat kuvitusleikissämme näkyvillä nyt Turun kaupungin tapahtumakalenterissa ja kirjaston omassa applikaatiossa. Eikä tässä vielä kaikki! Voimme tehdä tapahtumasta noston uuden kauppatorin keskellä olevaan infonäyttöön, jonne tiedot tulevat suoraan yhteisestä tietokannastamme. Ihanaa! Huutomerkkejä!  

Kuvittelu jatkukoon. Oletetaan, että Turussa asuva henkilö on kiinnostunut lyhenteistä, koska kukapa ei olisi. Tapahtumakalenterista hän etsii lyhennetapahtumia, mutta Turussa ei ole yhtään sopivaa. Naantalissa sen sijaan on ”Aurinkoiset Akronyymipäivät”, joten hän voi suunnata iloisin mielin sinne.  

Miten niin voi mennä Naantaliin? Turun tapahtumakalenterista oli esimerkissä kyse! 

Aivan totta, avaan hieman. Tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdataa ei kehitetä vain Turun tarpeisiin. Hankekuntia ovat Turun lisäksi Naantali, Raisio, Kaarina ja Pieksämäki. Tampere on mukana seurantajäsenenä. Myös liiketoimintaa edustavat sidosryhmät ovat mukana työpajoissamme. Emme siis ole tekemässä työtä laput silmillä, vaan haluamme jakaa työn tulokset mahdollisimman monen kanssa. Tapamme toimia mahdollistaa tietojen liikkumisen ilman kuntarajoja.  

Työn tuotokset on tarkoitus saada valtakunnallisesti jakoon

Työn tuotokset on tarkoitus saada valtakunnallisesti jakoon Digi- ja Väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustalle. Vaikka edellinen ei sanonut sinulle välttämättä yhtään mitään, se mahdollistaa hyötyjen jakamisen kaikkiin Suomen kuntiin.  

Tarkennus. Voinko siis hakea yhdestä paikasta lähialueiden kaikki hiihtoharrastusmahdollisuudet lapsille? 

Kyllä vaan, kunhan saamme datan ja yhteistyön kuntoon. Kun data on kunnossa, sen liikuttaminen on helppoa.  

Jaa jaa. No teillä on selvät sävelet.

No eivät ne ihan alussa olleet, mutta onneksi lähdimme oikeaan suuntaan. Meillä oli hyvä aavistus, joka työn edetessä kasvoi varmuudeksi. Lukuisten palaverien ja haastattelujen jälkeen huomasimme, mitä kaikkea datan laatu mahdollistaa. Muun muassa koneoppimisen käyttäminen on kirjattu jatkokehitykseen. Datan luokittelussa kone voi olla ihmistä nopeampi ja jopa tarkempi.  

OK. Oliko muuta, mulla on nyt hiukan kiire? 

Panostamalla avoimiin rajapintoihin ja ohjelmistokehitykseen, laajaan yhteistyöhön ja laadukkaaseen dataan, voimme karsia turhia päällekkäisiä työtehtäviä ja palvella kuntalaisia paremmin tarjoamalla heille ”Asiakaslähtöistä toteutusta tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatasta kohderyhmälähtöisissä näkymissä”.  

Jos janoat lisää tietoa, lue lisää hankesivultamme: Tapahtuma- harrastus- ja koulutuskokonaisuuden kehittäminen

Ville Helminen

Tietoa kirjoittajasta

Ville
Helminen
Kirjoittaja on aloittanut työt Turun kaupungilla tammikuussa 2021. Hän toimii hankesuunnittelijana Digikannustin-hankkeessa.