Digituen kehittäminen jatkuu Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen alueen verkostolta on saatu arvokasta palautetta, joka vahvistaa alueellisen kehitystyön merkitystä.

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke jatkaa digituen kehittämistä ja verkostotyötä. Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki jatkavat yhteistyössä digituen alueellista koordinointia valtiovarainministeriön jatkorahoituksella 1.11.2020 –31.10.2021.

Jatkamme digituen kehittämistä innolla. Kuluneen hankekauden aikana olemme saaneet verkostolaisilta arvokasta palautetta. Verkostolaiset kokevat, että verkostosta saa digitukeen liittyvää ajankohtaista tietoa, käytännöllisiä digituen materiaaleja, kontakteja muihin alueen digituen toimijoihin ja tietoa alueen digituesta. Verkostossa kuulee myös muiden kokemuksia, joita voi hyödyntää omassa toiminnassa.

Kulunut vuosi

Vuoden aikana olemme kartoittaneet Varsinais-Suomen alueen digituen toimijoita ja muodostaneet alueelle digituen verkostoa, joka koostuu viidestä seudullisesta verkostoryhmästä: Loimaan seutu, Salon seutu, Turun seutu, Turunmaa ja Vakka-Suomi. Verkostoissa aloitettiin tiivis yhteistyö. Alkuvuonna tapasimme seutukunnissa vielä kasvotusten, mutta viimeisten kuukausien aikana tapaamiset on toteutettu virtuaalisesti.

Verkostoissa sovittiin kuhunkin seutukuntaan sopivimmat toimintamallit ja kehittämistoimenpiteet. Kaikissa seutukunnissa kehittämistoimenpiteet ovat työn alla ja niitä jatketaan tulevan hankekauden aikana. Turunmaalla ja Salon seudulla viestinnälliset kehittämistoimenpiteet saatiin jo mallikkaasti käyntiin. Alueille tuotettiin paikalliset esitteet, jotka painatettiin ja postitettiin. Lisäksi seuduilla on lähetetty alueelliset tiedotteet, jotka edeltävät työn alla olevaa juttusarjaa.

Teimme seutukunnille suunnatun välikyselyn lokakuussa. Vastaukset vahvistavat alueellisen kehitystyön merkitystä. Suuri osa vastanneista kokee verkoston toiminnan hyödylliseksi ja mielekkääksi ja saimme positiivista palautetta.

Hankekauden aikana olemme viestineet ahkerasti esimerkiksi uutisten, blogitekstien ja sosiaalisen median avulla. Olemme tuottaneet yhteistä materiaalia ja koonneet yhteen olemassa olevaa digituen materiaalia. Lisäksi olemme tehneet koontia Varsinais-Suomen alueella toimivista digituen tarjoajista.

Mitä jatkossa

Uudella hankekaudella panostetaan erityisesti digituen tarvitsijoille suunnattuun viestintään. Varsinais-Suomessa on laajat digituen verkostot, joiden tarjoama tuki tulisi olla kaikkien tietoisuudessa.

Tuemme seutukunnallisten verkostojen toimintaa yhteisellä tekemisellä, jolla edistetään digituen löydettävyyttä. Verkostojen toiminnasta muotoutuu säännöllistä ja suunnitelmallista. Lisäksi tulemme pitämään verkostolle suunnattuja webinaareja ja ohjaamme verkostolaisia osallistumaan Digi- ja väestötietoviraston tuleviin digituen koulutuksiin.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä.

 

Julia Innilä

Tietoa kirjoittajasta

Julia
Innilä
Viestintäsuunnittelija, Digituki Varsinais-Suomessa -hanke
Turun kaupunki