Etsintäkuulutus: Sparrausapua digipalvelujen asiakaskeskeiseen rakentamiseen

Kerro hyviä esimerkkejä tai ilmianna guru, jonka kanssa voisi sparrailla tulevaisuuden digi- ja verkkopalveluista, jotka runsaudessaankin olisivat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille.

Asiakassegmentit, elämäntapahtumat ohjaavat jatkossa julkishallinnon palvelujen kehittämistä. Miten tämä olisi optimaalisinta toteuttaa erilaisissa digipalveluissa, ja miten palveluihin ohjaus nivoutuisi yhteen kaupungin verkkopalvelussa? Kerro hyviä esimerkkejä tai ilmianna guru, jonka kanssa voisi sparrailla tulevaisuuden digi- ja verkkopalveluista, jotka runsaudessaankin olisivat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille.

Kuten kaikkialla julkishallinnossa pyrkimys ja tahtotila on nostaa asiakas keskiöön. Tavoitteena on tarjota verkkopalvelut niin sisällön, palvelupolkujen kuin digitaalisten palvelujen osalta käyttäjää tukien ja hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa räätälöiden. Miten tämä käytännössä toteutetaan käyttäjän luvalla hänen tietojaan hyödyntäen ja organisaatiorajat unohtaen? Yksittäisen digitaalisen palvelun osalta ratkaisu voi olla helpompaa, mutta elämäntapahtuman palvelujen nivominen eri kohderyhmille tai palvelujen upottaminen laajaan verkkopalveluun palvelupolkujen avulla intuitiiviseksi kokemukseksi eritasoisille käyttäjille on jo haaste.

Palvelupolku esikoululaisen päivässä, by Juha Malmivirta, Jaakko Ståhlberg, Jani Laine

Miltä tulevaisuus näyttäisi?

Niin kansallisella kuin kaupunkitasolla visiot ovat erinomaisia powerpointeilla, mindmapeissa ja fläppitauluilla, mutta miten tämä kaikki tuodaan asukkaille selkeinä ja tekemistä tukevina palveluina ja käyttöliittyminä? Tulevaisuuden näkymiä himmentää ja uudenlaisilta ideoilta siipiä katkoo vielä olemassa olevat siilot, kankeat taustajärjestelmät ja mielikuvituksen puute.

Tarvitsemme siis sparrausapua, minkälaiset ratkaisut ovat digipalveluissa maailmalla tuloillaan? Minkälaiset käyttöliittymäratkaisut, palvelupolut ja ohjaavat digi- ja verkkopalvelut ovat tulevaisuutta? Minkälaiset tekoälyratkaisut voisivat jo nyt auttaa sisältöjen kohdentamisessa julkishallinnon rajallisessa budjetissa? Hoitaako jatkossa Siri, Alexa tms. henkilökohtainen digitaalinen avustaja automaattisesti tiedon etsinnän ja antaa digipalvelujen tarvitsemat lisätiedot kenties keskustellen palvelun tekoälyassistentin kanssa, ja itse asiassa perinteisiä verkko-/digipalveluja ei enää tarvita lainkaan? Saadaanko verkkosisältöihin rikastetun todellisuuden elementit mukaan, jotta liikkuessaan käyttäjä saa tietoa fyysisen maailman palveluista ja esimerkiksi kaavoitusehdotuksista? Miten turkulaisena haluat tulevaisuudessa hoitaa asioitasi ja saada räätälöityä palvelua digimaalilmassa?

Kysymykset eivät lopu kesken.
 
Digimaailma ei valmistu koskaan eikä suuria harppauksia välttämättä tapahdu yhdellä teolla, mutta mitkä olisivat hyvät ensimmäiset askeleet? Kerro meille hyviä esimerkkejä maailmalta. Ilmianna asiantuntija/guru, jonka kanssa tulevaisuuden mahdollisuuksia niin kauemmas kurottavalla roadmapilla kuin ensimmäisten askelten rakentamisessa voisi sparrailla.

Apua tarvitaan ja näkemyksiä otetaan kiitollisena vastaan.

Lisää aiheesta

Ideat ja näkemykset voi lähettää

Sanna Moisala

Tietoa kirjoittajasta

sanna
moisala
Erityisasiantuntija
Turun kaupunki/asiakkuudet ja osallisuus - digitaaliset palvelut
Kirjoittaja on innoissaan tulevaisuuden mahdollisuuksista, mutta toisinaan konkretiatasolle laskeutuminen on haaste.