Hackaton muotoutui jamiksi

Miten usein miettiessämme oman palvelumme kehittämistä asiakkaan tarpeisiin, keskitymme yksittäisen palvelun rakentamiseen sen sijaan, että tarjoaisimme tietoa muille.

Elokuussa kirjoittelin sparraustoiveesta elämäntapahtumien tarpeet kiteyttävien käyttöliittymien rakentamiseksi. Bloggauksesta syntyi yhteistyö Väestörekisterikeskuksen kanssa, kun pääkaupunkiseudulla painittiin vastaavien haasteiden kanssa kansallisella tasolla.

Tuolloin ajattelin, että järjestäisimme joskus alkukeväästä hackatonin, jossa viikonlopun aikana mietittäisiin ja toteutettaisiin erilaisia tulevaisuuden ratkaisuja elämäntilanteisiin. Kun yhteistyö VRK:n kanssa alkoi, aikataulu aikaistui, ja kokeneet kollegat valistivat, että hackatonin järjestelyt veisivät tuplasti aikaa verattuna käytettävissämme olevaan. Tällöin marraskuun puoliväliin sijoittuneen työpajan aikataulu tiivistyi kahteen päivään Turussa. Siitäkin kirimme yhteen Otaniemen kanssa, kun sitoutuminen lauantaipäivään oli useimmille osallistujaehdokkaille liian vaativaa. Lyhyt ja tiivis työpaja muotoutuikin oikeastaan koodausta ja valmiita protoja tuottavasta hackatonista palvelumuotoilun jameiksi.

Syysmyräkkä Turussa, by smoisala

Vaikka aikataulu ja toteutustapa muuttuivat täydellisesti muutaman viikon kuluessa, varsinainen työpaja ja sen innokkaat osallistujat pysyivät tiiviisti elämäntapahtumien parissa. Oli upeaa seurata, miten toisilleen tuntemattomat löysivät nopeasti yhteisen sävelen ja heittäytyivät erilaisten elämäntapahtumien haasteisiin.

Järjestäjinä emme halunneet sitoa osallistujia ennalta määrättyihin ongelmiin, tai kuten joku voisi todeta, ohjata työpajalaisia ratkomaan kaupungin omia haasteita. Pyrkimys oli luoda tila luovuudelle ja antaa mahdollisuus yhdistysten, opiskelijoiden, yritysten edustajille paneutua omassa tekemisessä tai arjessa nousseisiin epäkohtiin tai turhiin monimutkaisuuksiin.

Kuvaa kenties aikaamme, että avioeron eri näkökulmat, muuttaminen olivat useiden ryhmien agendalla niin Turussa kuin Otaniemessä. Yhdistelemällä eri työryhmien töiden antia, käyttäjälle voisi olla tarjolla hyvinkin kokonaisvaltainen paketti. Tiedon jakaminen ja kerääminen yhdeksi kokonaisuudeksi joko eri alojen työntekijöiden tai erilaisten verkkopalvelujen kesken, on avainroolissa meidän vielä hajanaisessa ja organisaatiokeskeisessä maailmassa. Miten usein miettiessämme oman palvelumme kehittämistä asiakkaan tarpeisiin, keskitymme yksittäisen palvelun rakentamiseen sen sijaan, että tarjoaisimme tietoa muille.

Kun pääsemme eteenpäin kokonaisvaltaisempien digitaalisten palvelujen rakentamisessa Syysmyräkässä tiimien synnyttämät ideat ja työstämät ajatukset ovat kullanarvoisia ja hyvänä pohjana asukkaiden kanssa työn jatkamisessa.

Suuret kiitokset kaikille osallistujille. Innokkuutenne ja luovuutenne inspiroi tekemään parempaa pitkälle tulevaan.

Näkökulma on helpointa havainnollstaa vaikka legoin, by smoisala

 

Sanna Moisala

Tietoa kirjoittajasta

sanna
moisala
Erityisasiantuntija
Turun kaupunki/asiakkuudet ja osallisuus - digitaaliset palvelut
Kirjoittaja vakuuttui ihmisten luovuudesta ja innosta rakentaa erinomaisia palveluja meille kaikille.