Hyvää saavutettavuutta kaikille

Turun kaupungin strategiassa esteettömyys ja saavutettavuus ovat asukkaiden ja asiakkaiden arvostamista, helposti saatavia palveluja ja turvallista elinympäristöä.

Maailman saavutettavuuspäivää vietetään 16.5.2019. Päivän merkitys avautunee meille kaikille paremmin aprillipäivänä voimaan tulleen ns. saavutettavuuslain myötä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ohjaa kehittämään digitaaliset palvelut erilaisilla päätelaitteilla ja apuvälineillä toimiviksi ja siten meidän kaikkien käytettäväksi.

Turun kaupungin strategiassa esteettömyys ja saavutettavuus ovat asukkaiden ja asiakkaiden arvostamista, helposti saatavia palveluja ja turvallista elinympäristöä. Silti kaupungissa verkko- ja digipalvelujen saavutettavuuden osalta olemme vielä alkumetreillä. 

Verkkoviestinnän näkökulmasta olemme varmasti pisimmällä. Esimerkiksi turku.fi:n osalta saavutettavuuden perusasiat ovat olleet sisältöjen teon ohjeistuksessa vahvasti mukana vuosia: mikä on kuvien alt-tekstien merkitys ja miten ne tehdään; miksi on olennaista, että erilaisia otsikkotyylejä käytetään juuri niille tarkoitetulla tavalla.

Kuitenkin esimerkiksi käyttämämme kieli vaatii toisinaan byrokratian jatkokurssin, joten selkeytettävää viljelemällemme jargonille riittää. Lisäksi saavutettavuuslaki edellyttää, että videot ovat tekstitettyjä kahden viikon kuluttua niiden julkaisusta. Miten useamman tunnin valtuustovideoinnit saadaan jatkossa tekstitettyä määräaikojen puitteissa, on mielenkiintoinen haaste.

Muissa digitaalisissa palveluissamme matka kaikille toimiviin palveluihin ja yhdenvertaiseen kohteluun myös virtuaalisessa maailmassa on pitempi. 

Tulevaisuudessa saavutettavuus on itsestäänselvyys

Saavutettavuus ei ole kertaluonteinen projekti vaan pysyvää toimintaa. Tästä huolimatta käynnistimme viime vuonna projektin, jotta samalla, kun muutamme nykyisiä palveluja paremmin palveleviksi, me kaupungin työntekijät ja bittibyrokraatit opimme rakentamaan uudeet verkko-, digi- ja mobiilipalvelumme käytettävämmiksi kaikilla mahdollisilla laitteilla ja apuvälineillä. Tavoitteena on, että saavutettavuuden huomioiminen on ensi vuosikymmenellä meille itsestäänselvyys, sillä saavutettavampi toteutus hyödyttää meitä kaikkia. 

Samalla kun kehitämme olemassa olevia palvelujamme parempaan suuntaan käytetyimmistä alkaen, pääsemme tekemään yhteistyötä esimerkiksi Helsingin kaupungin kanssa maailman saavutettavimman palvelukartan sekä Kerro kantasi -toteutusten osalta, sillä samat ratkaisut ovat tulossa käyttöön Aurajoen rantamilla. Yhteistyö on voimaa tälläkin saralla.

Tänä kesänä meillä on ollut ilo ja onni saada sokea korkeakouluharjoittelija kokemusasiantuntijaksi mukaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Toukokuun alussa alkanut työtoveruus on jo ennättänyt konkretisoida hyvin, miten ja miksi asiat kannattaa tehdä toisin. 

Saavutettavuuslaki edellyttää, että siirtymäajan jälkeen jokaisesta digipalvelusta löytyy saavutettavuusseloste, joka kertoo, miltä osin palvelussa on vielä kehitettävää ja miten käyttäjä voi asiasta antaa palautetta.

Palaute on tervetullutta jok’ikinen päivä saavutettavuuslain määräajoista riippumatta, joten kertokaa mikä toimii ja ennen kaikkea missä on parannettavaa niin olemassa olevista palveluista kuin kehitysversioissa.

Tehdään yhdessä parhaat mahdolliset digipalvelut meille kaikille.

Sanna Moisala

Tietoa kirjoittajasta

sanna
moisala
Erityisasiantuntija
Turun kaupunki/asiakkuudet ja osallisuus - digitaaliset palvelut
Kirjoittaja yrittää pitää saavutettavuuden keskiössä arkisessa aherruksessa.