Laadukkaampia digitaalisia palveluita käytettävyystestausten avulla

Käytettävyydellä tarkoitetaan digitaalisen laitteen tai palvelun helppokäyttöisyyttä

Käytettävyystestaukset testikäyttäjien avulla lisäävät digitaalisten palveluiden suunnittelun ja kehittämisen laatua. Parantuneen asiakasymmärryksen myötä myös palvelun käytettävyyden ja saavutettavuuden kipukohdat löytyvät helpommin. Parhaimpaan lopputulokseen digitaalisten palveluiden kehittämisessä päästään, kun käytetään rinnakkain erilaisia menetelmiä palvelun laadun arvioinnissa.

Käytettävyys ja saavutettavuus ovat osa digitaalisen palvelun laatua

Digitaalisten palveluiden laatukriteereihin sisältyvät sekä käytettävyys että saavutettavuus. Käytettävyydellä tarkoitetaan digitaalisen laitteen tai palvelun helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuus tarkoittaa verkkosisältöjen ja -palveluiden toteuttamista siten, että ne ovat käytettävissä myös apuvälinein. Perimmäisenä tarkoituksena on ihmisten erilaisuuden huomioonottaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Verkkopalvelun käytettävyyden ja saavutettavuuden arviointia on hyvä tehdä monipuolisesti ja kokonaisuudesta käsin: palvelun kaikkien osien tulee täyttää vaatimukset, jotta kokonaisuus on aidosti mahdollisimman helppokäyttöinen ja saavutettava. 
Parhaaseen lopputulokseen kehittämisessä päästään, kun hyödynnetään erilaisia käytettävyyden ja saavutettavuuden arviointeja rinnakkain.

Miksi käytettävyystestauksia tehdään ja mitä hyötyä niistä on?

Käytettävyystestausten avulla voidaan tunnistaa ongelmia, jotka saattavat näkyä esimerkiksi digitaalisen palvelun tai sen toiminnallisuuksien vähäisenä käyttönä, ruuhkautuneena asiakastukena tai pulmatilanteina palvelun käytössä.

Itselle tutun verkkopalvelun rakenteeseen ja sisältöön turtuu helposti. Palvelun käyttäminen on helppoa, kun siihen on tottunut. Käytettävyystestaukset ulkopuolisten testikäyttäjien kanssa antavat tämän vuoksi tärkeää tietoa laatuvaatimusten mukaiseen digipalveluiden suunnitteluun ja kehitystyöhön.

Käytettävyystestauksista on eniten hyötyä, kun niitä teetetään useita kertoja palvelun eri suunnittelu- ja kehitysvaiheissa. Mitä aikaisemmin palvelun ongelmat huomataan, sitä helpompaa ja halvempaa on niiden korjaus.

Tulosten vaikuttavuus on suurin, mikäli palvelun vastuuhenkilöt osallistuvat itse testausten suunnitteluun ja havainnointiin. Testitilannetta havainnoimalla käyttäjien kokemuksista jää vahvempi muistijälki ja samalla välittyy hiljaista tietoa, jota on lähes mahdotonta omaksua loppuraporttien pohjalta.

Käytettävyystestausten tarkoitus on testata ja arvioida palvelua, ei käyttäjää. Jos käyttäjä ei saa suoritettua jotain tehtävää, palvelun käytettävyydessä ja saavutettavuudessa on vielä parantamisen varaa. Käytettävyystestausta ei pidäkään ajatella kertaluonteisena suorituksena, vaan se olisi hyvä uusia aika ajoin palvelun kehittyessä. Digitaaliset palvelut edellyttävät ylläpitoa ja jatkuvaa kehittämistä säilyäkseen laadukkaina.

Lue lisää digitaalisten palveluiden laadusta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ulla Andersonin henkilökuva

Tietoa kirjoittajasta

Ulla
Anderson
Suunnittelija
Turun kaupunki