Maailman saavutettavin palvelukartta käyttöön syksyllä myös Turussa

Jatkossa Turun palvelukartta palvelee laajempaa käyttäjäjoukkoa entistä paremmin.

Viime syksynä julkistettiin Turun uusi palvelukartta, jonka pääasiallinen tehtävä on helpottaa jokaisen turkulaisen arkista eloa. Kartta auttaa lähipalvelujen löytämistä sekä helpon reittejä perille. Myös erilaisten fyysisten esteellisyyksien kohdalla osassa palvelutiedoissa kerrotaan tilojen haasteista.

Juhannuksen jälkeen alkoi saavutettavamman käyttöliittymän ja kattavamman palvelukartan rakentaminen.

Käyttöliittymän toimintalogiikka muuttuu kokonaan, ja heikkonäköisille tulee mustavalkoinen näkymä riittävän kontrastin varmistamiseksi. Samalla Turussa otetaan käyttöön karttanäkymän vahvakontrastinen versio, joka on toistaiseksi ollut merkittävin Turun panos Helsingin kaupungin kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen.

Jatkossakaan itse karttanäkymä ei täytä kaikkia saavutettavuuden vaateita, esimerkiksi ruudunlukuohjelmalle kartan kaiken osoitetiedon kertominen ei auta käyttäjää, mutta muilta osin verkkopalvelu sekä kaikki palvelutiedot toimivat kaikilla päätelaitteilla ja apuvälineillä, kuten pääkaupunkiseudun palvelukartta osoittaa.

Tavoitteena on, että alkusyksystä Turun palvelukartta palvelee laajempaa käyttäjäjoukkoa entistä paremmin.

Palvelutiedot laajenevat maakunnallisiksi

Viime syksynä julkaistulla palvelukartalla esitetään Turun kaupunkiorganisaation palvelujen tiedot. Vastaavat tiedot löytyvät myös turku.fi:n palveluhakemistosta sekä eri puolilta Turun kaupungin verkkosivustoa.

Palvelukartan julkaisun aikaan tuli palautetta palvelutietojen suppeudesta, ja mukaan toivottiin erityisesti kaupallisia tietoja.

Nyt tehtävän kehitystyön aikana kartalle tuodaan maakunnalliset julkishallinnon palvelutiedot kansallisesta palvelutietovarannosta. Meille asukkaille kuntarajat ovat usein merkityksettömiä palveluja käytettäessä.

Kaupallisten palvelutietojen osalta haasteena edelleen on, ettei alueelta ole löytynyt tietokantaa, josta voisi tuoda yritystiedot kartalle. Manuaaliseen, keskitettyyn tietojen ylläpitoon ei ole resursseja.

Palvelukarttaa kehitetään asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan teknisten mahdollisuuksien puitteissa tämänkin kehityspyräyksen jälkeen, eli palaute on aina tervetullutta.

Palvelukartan kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Pääkaupunkiseudulla maailman saavutettavin palvelukartta julkistettiin tammikuussa.

Palvelukarttafaktoja

 

""

Tietoa kirjoittajasta

sanna
moisala
erityisasiantuntija
Turun kaupunki, asiakkuus- ja digipalvelut
Kirjoittaja on humanisti, joka uskoo paikkatiedon ja saavutettavuuden voimaan.