Palvelukartta on uudistumassa esteettömämpään suuntaan

Esteettömyystiedot auttavat hahmottamaan, kuinka vaivattomasti tilassa voi liikkua

Turun kaupungin palvelukartta on uudistumassa alkusyksyn aikana. Tuleva kartta pohjautuu pääkaupunkiseudulla käytössä olevaan ratkaisuun, josta löytyvät jatkossa palvelujen tiedot, reitit palveluun ja sen esteettömyystiedot.

Suurin muutos nykyisin turku.fi:ssä näkyvään palvelukarttaan tulee olemaan koko selainikkunan kokoinen kartta. Lisäksi kontrastit ovat paljon haaleammat esimerkiksi opaskarttaan verrattuna, joten tietojen hahmottaminen kartalla on helpompaa. Samaten palveluluokat erottuvat eri värein, kuten turku.fi:n navigaatiossakin.

Ainakin ensimmäisessä vaiheessa kartalla näkyvät kaupungin omat palvelupisteet, joita on tällä hetkellä turku.fi:ssäkin löydettävissä n. 1200. Jatkossa palvelutietoa voitaisiin tuoda esimerkiksi suomi.fi-palvelusta, jolloin kartalla voitaisiin näyttää vaikka muita julkishallinnon palvelupisteitä niin maakunnan kuin valtion tasolla.

Esteettömyystiedot ja -profiilit auttavat palvelujen valinnassa

Tulevalla palvelukartalla voidaan näyttää toimipisteiden esteettömyystiedot, jotta käyttäjän on helpompi hahmottaa, kuinka vaivattomasti hän voi tilassa liikkua.

Valmiista valintalistoista syötettävät tiedot ovat myös profiloitavissa erilaisten esteettömyysprofiilien mukaisesti. Esimerkiksi kuulolaitetta käyttävälle näytetään korostetusti, jos tilassa ei ole käytettävissä induktiosilmukkaa. Vastaavasti liikuntaesteisen profiilin valinneelle kerrotaan, jos tilassa on portaita.

Palvelukartan oikeasta yläkulmasta löytyy erilaisia esteettömyysprofiileja klikkaamalla kättään heiluttavaa sinipohjaista ikonia.

Kaupungin 1200 toimipisteen osalta esteettömyystietoja on kerätty viime ja tänä kesänä, mutta kartoitustyö on päättymätön matka. Esteettömyystiedot tallennetaan Helsingin kehittämään kansalliseen esteettömyyssovellukseen, ja tiedot näkyvät jatkossa myös suomi.fi:ssä sekä ennen kaikkea turku.fi-verkkopalvelussa.

Miten tiedot olisi hyvä näkyä turku.fi:ssä?

Palvelukartan lisäksi esteettömyystiedot tullaan siis näyttämään turku.fi-verkkopalvelussa yhteystietojen yhteydessä. Esteettömyystietoja kertyy toimipisteestä runsaasti, joten olemme ajatelleet keskittää tietojen esittämisen vain toimipistesivulle Helsingin verkkopalvelun tapaan.

Ja käyttäjä ohjattaisiin

linkillä suoraan tähän näkymään.

Toimipistesivulla käyttäjällä olisi myös mahdollista siirtyä palvelukartalle ja valita sopivin esteettömyysprofiili osoittamaan tilan mahdolliset ongelmakohdat.

Mitä mieltä olet tällaisesta ratkaisusta? Toimipisteen sivu on jo nyt hyvin täysinäinen, tuleeko tietoa liikaa? Mikä voisi olla parempi keino?

Pohdimme myös auttaisiko käyttäjää, jos hän näkisi myös turku.fi:n puolella eri esteettömyysprofiilien esiin nostamat haasteelliset kohdat. Helsingissä on linjattu, että käyttäjä itse tietää parhaiten, eikä asioita ole haluttu verkkopalvelussa korostaa. Mitä mieltä sinä olet?

Ideat ja huomiot ovat tervetulleita osoitteeseen driveturku(at)turku.fi.

 

Sanna Moisala

Tietoa kirjoittajasta

sanna
moisala
Erityisasiantuntija
Turun kaupunki/asiakkuudet ja osallisuus - digitaaliset palvelut
Kirjoittaja on tuoteomistajana palvelukartan rakentamisessa.