Saavutettavuus syntyy huolellisen teknisen toteutuksen, selkeän kielen ja käyttäjälähtöisyyden kautta

Laadukkaaseen digitaaliseen palveluun kuuluu saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisen maailman esteettömyyttä. Saavutettavuuden perimmäisenä tavoitteena on edistää digitaalisten palveluiden ja verkkosivustojen yhdenvertaisen käytön mahdollisuuksia. Kun suunnittelussa noudatetaan suunnittele kaikille -periaatetta, soveltuvat ratkaisut jo lähtökohtaisesti kaikille käyttäjille. 

Laadukkaaseen digitaaliseen palveluun kuuluu saavutettavuus

Saavutettavuus muodostuu teknisestä ja sisällöllisestä saavutettavuudesta. Sen sisään rakentaminen palveluun vaatii moninaisten käyttäjätarpeiden tunnistamista ja huomioimista sekä suunnittelun että toteutuksen eri vaiheissa. Kun saavutettavuusvaatimukset huomioidaan oikea-aikaisesti, saavutettavat ratkaisut eivät ole kalliita. 

Valtiovarainministeriön määrittelemään digipalveluiden laatukriteeristöön sisältyy saavutettavuuden huomioiminen. Laatukriteeristön mukaisesti digitaalisen palvelun on oltava helposti ja yhdenvertaisesti lähestyttävä kaikille käyttäjille. Palvelua pitäisi voida käyttää myös teknisten apuvälineiden avulla ja sen sisällön pitäisi olla helposti ymmärrettävissä ja käytettävissä. Saavutettavuuslainsäädännön vaatimusten tulisi kokonaisuudessaan toteutua digitaalisessa palvelussa.

Saavutettavuus syntyy monen tekijän summana

Tekninen saavutettavuus mahdollistaa digitaalisten palveluiden käytön erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukuohjelmalla ja puheohjauksella. Käyttäjän on myös mahdollista muuttaa sisällön ulkoasua omien tarpeidensa mukaan esimerkiksi tekstin kokoa suurentamalla. Näiden toteutuminen edellyttää, että digitaalinen palvelu on koodattu virheettömästi, ohjeita ja standardeja noudattaen.

Sisällöllinen eli kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa puolestaan sitä, että sisältö on helposti ymmärrettävissä, omaksuttavissa ja käytettävissä. Sisällöllistä saavutettavuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä helppoa yleiskieltä, välttämällä vaikeita käsitteitä sekä jaksottamalla tekstiä silmäiltäviin kokonaisuuksiin. 

Olennaista on käyttöliittymän helppokäyttöisyys, selkeys ja hahmotettavuus. Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että palvelun saavutettavuuden ylläpito on jatkuva prosessi, jota ohjaavat esimerkiksi käyttäjäpalaute sekä uudet sisällölliset ja toiminnallisuuksiin liittyvät tarpeet.

Saavutettavuus mahdollistaa kaikille käyttäjille saman palvelun hyödyntämisen 

Suomalaisista joka viides tarvitsee saavutettavia palveluita jatkuvasti. Lisäksi jokaisella voi joskus olla tilapäisiä rajoitteita tai olosuhteista johtuvia haittatekijöitä, jotka vaikuttavat ajattelu- ja toimintakykyyn. 

Kaikkien tarpeet huomioivassa suunnittelussa pyritään alusta alkaen ottamaan huomioon erilaiset käyttäjät ja käyttöympäristöt. Lopputuloksena on erilaisten käyttäjien hyödynnettävissä oleva digitaalinen palvelu, jossa näkörajoitteinen henkilö pystyy toimimaan ongelmitta ja saa saman informaation kuin näkeväkin, tai jossa motorisesti rajoittunut henkilö voi navigoida näppäimistön avulla samoin kuin hiirtä käytettäessä.

Suunnittelun eettisyyden lisäksi saavutettavuus parantaa hakukoneoptimointia ja edesauttaa sivujen löydettävyyttä. Myös sivujen latausaika on saavutettavilla sivustoilla lyhyempi. 

Käyttäjälähtöinen suunnittelu palvelee lopulta kaikkia käyttäjiä. Samalla voi säästyä ongelmilta ja yllättäviltä lisäkustannuksilta, joita saavutettavuuden sisällyttäminen palveluun vasta julkaisuvaiheessa väistämättä synnyttäisi.

Lue lisää digitaalisten palvelujen laadusta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ulla Andersonin henkilökuva

Tietoa kirjoittajasta

Ulla
Anderson
Suunnittelija
Turun kaupunki