Suomi.fi-palvelut digitaalisen palvelun laadun takeena

Suomi.fi-palvelujen avulla organisaatiot voivat toteuttaa laadukkaampia digitaalisia palveluja sekä tuoda palvelunsa käyttäjien saataville helposti ja tietoturvallisesti

Suomi.fi-palvelut tarjoavat kansallisia ratkaisuja digitaaliseen tunnistamiseen, puolesta asiointiin, sähköiseen viestien vaihtoon ja verkkomaksamiseen. Suomi.fi-palvelujen avulla organisaatiot voivat toteuttaa laadukkaampia digitaalisia palveluja sekä tuoda palvelunsa käyttäjien saataville helposti ja tietoturvallisesti. 

Mitä Suomi.fi-palvelut ovat?

Digitaalisten palvelujen laatukriteereihin sisältyy Suomi.fi-tukipalvelujen käyttö. Suomi.fi-palveluihin kuuluvat julkishallinnon yhteinen vahvan tunnistautumisen palvelu eli Suomi.fi-tunnistus, tietoturvallinen asiakkaiden ja viranomaisen välinen viestintä Suomi.fi-viestien kautta, toisen henkilön, yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta asiointi Suomi.fi-valtuuksien avulla sekä kuntien ja valtion viranomaisten verkkomaksut mahdollistava Suomi.fi-maksut. 

Valtion viranomaisilla ja kunnilla on lakisääteinen velvollisuus käyttää Suomi.fi-tukipalveluja omien palvelujensa osana. Näin parannetaan digitaalisten julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteen toimivuutta ja ohjausta. Samalla lisätään julkisen hallinnon palvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta. Osaa palveluista, kuten Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-viestejä, voivat käyttää vain julkishallinnon organisaatiot. Osa palveluista on myös yritysten ja yhdistysten käyttöön otettavissa. 

Asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea viranomaisasiointiin tai Suomi.fi-palvelujen käyttöön saavat apua Kansalaisneuvonnasta. Kansalaisneuvonta on julkisen hallinnon neuvontapalvelu, joka vastaa kaikkien Suomi.fi-palvelujen sisältöön ja käyttöön liittyvästä neuvonnasta. 

Suomi.fi-palvelujen käyttö edistää digitalisaation etenemistä

Suomi.fi-palvelut eivät toimi irrallaan vaan ne liitetään aina tukipalveluja käyttävien organisaatioiden omiin taustajärjestelmiin. Taustajärjestelmät voivat vaihdella organisaation mukaan. 

Kunnan tai muun julkishallinnon organisaation kannalta kansallisten Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto helpottaa toiminnallisuuksien käyttöönottoa ja säästää sekä aikaa että rahaa, kun jokaisen organisaation ei tarvitse erikseen kehittää omia vastaavia palveluja. Palveluiden yhdenmukaisuus helpottaa myös asiakkaiden asiointia.

Suomi.fi-palvelujen suunnittelussa digitaalisten palvelujen laatukriteerit on huomioitu jo kehitystyön alkuvaiheessa. Palvelujen testaukseen on panostettu ja niiden tietoturva, tietosuoja ja saavutettavuus on auditoitu. Yhtenäinen palvelu on myös kustannustehokas, sillä sitä voidaan jatkokehittää keskitetysti ja sille voidaan tarjota keskitettyä tukea.

Asiakkaalle Suomi.fi-palvelujen toimintapa ja ulkoasu on taustajärjestelmästä riippumatta aina yhtenäinen. Ennakoitavissa oleva käyttölogiikka ja samanlainen ulkoasu, jotka luovat tuntemuksen entuudestaan tutusta palvelusta, edesauttavat käyttöä. Käyttäjät, jotka arastelevat digitaalisen palvelun toimintojen kokeilemista saavat varmuutta digitaalisen palvelun käyttöön, joka on tuttu jo muiden asiointien yhteydestä. Lisäksi odotusten mukaan toimiva ja kansallisesti kehitetty palvelu herättää luottamusta, joka vahvistaa asiakkaiden halua ja uskallusta käyttää muitakin digitaalisia palveluja. 

Turun kaupunki oli ensimmäisten joukossa käyttöönottamassa Suomi.fi-palveluja. Kaupungille voi lähettää viestejä tietoturvallisesti Suomi.fi-viestien kautta ja kaupunki lähettää viranhaltijapäätökset henkilöasiakkaan Suomi.fi-viestit tilille. Suomi.fi-tunnistus puolestaan on osana Tunnistamoa, joka on kaupungin käyttämä tunnistuspalvelu. Lisäksi Turun kaupunki oli pilottina Suomi.fi-maksuissa sen käyttöönottovaiheessa sekä tällä hetkellä käynnissä olevassa maksunvälityspalvelun uudistuksessa. Suomi.fi-maksut on Turussa jo liitetty useimpiin taustajärjestelmiin, joissa verkkomaksaminen on mahdollista.

Kansallisten sähköisten Suomi.fi-tukipalvelujen sisällyttäminen palveluihin parantaa sähköisten asiointipalvelujen laatua, lisää luottamusta digitaaliseen toimintaympäristöön ja edistää yhteisten käytäntöjen muodostumista. Digitalisaation etenemisen kannalta näiden huomioon ottaminen on ensiarvoisen tärkeää.


Lue lisää digitaalisten palveluiden laadusta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ulla Andersonin henkilökuva

Tietoa kirjoittajasta

Ulla
Anderson
Suunnittelija
Turun kaupunki