Suomi.fi-viestit – aikamoinen muutos!

Tavoitteena on, että kaikki viranomaisten ja asiakkaan välinen kommunikointi olisi tulevaisuudessa Suomi.fi-viesteissä.

Kunnat ottivat viime vuoden puolella käyttönsä uusia Suomi.fi-palveluja eli palvelutietovarannon, suomi.fi-maksut ja tunnistuksen. Käyttöönotto oli monien osalta työlästä mutta kuitenkin suht suoraviivaista.

Nyt, kun paneudutaan Suomi.fi-viestien käyttöönottoon, niin ollaan huomattavasti monimutkaisemman palvelun ääressä. Suomi.fi-viestien kuvausta luettaessa varmaan nousee toteamus ”taas uusi sähköposti”, mutta muutos tulee olemaan huomattavasti suurempi.

Valtiovarainministeriö on asettanut Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä mahdollisimman yhtenäiset sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat. Niitä tullaan soveltamaan eri hallinnonaloilla ja erilaisissa asiaryhmissä.

Tulevaisuudessa Suomi.fi-viestejä käytetään vireillepano – päätös –prosessissa, jossa työryhmä on havainnut lakiesityksiä, lainmuutoksia tai ohjeistuksia vaativia kohtia. Lain vaatimia muutoksia pöyhii Kalle Määttä.

Digitaalisten palvelut ja asiointikanavat on nostettu ensisijaisiksi, mutta ne eivät korvaa muita palvelukanavia, vaan tavoitteena on, että sähköinen asiointi esitetään ensimmäisenä, niihin ohjataan ja asiakkaita kannustetaan vastaanottamaan päätökset sähköisesti.

Tavoitteena on, että kaikki viranomaisten ja asiakkaan välinen kommunikointi olisi tulevaisuudessa Suomi.fi-viesteissä. Työryhmän mukaan tavoitteeseen tulisi siirtyä portaittain, jolloin ehditään myös paneutua avoimiin kysymyksiin.

Kysymyksiä nousee mm. seuraavista aiheista:

  • valtuudet
  • tunnistus
  • asiakaspalvelun tukeminen tekoälyllä
  • palvelujen hinnoittelu
  • sähköinen allekirjoitus.

Työtä siis on riittämiin.

Hankejohtaja Päivi Saalasto

Tietoa kirjoittajasta

Päivi
Saalasto
Ohjelmajohtaja
Turun kaupunki, digitaaliset palvelut
Kirjoittaja on Turun kaupungin edustajana Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmässä.