Uusi jakso on potkaistu käyntiin

Työ jatkuu tänä vuonna painon ollessa kansallisten vaateiden täyttämisessä niin, että teemme teknisiä ratkaisuja, jotka ovat kestäviä tulevaisuudessakin!

Suomi.fi-palvelut ja saavutettavuus sekä esteettömyys käynnistävät Smart and Wise Turku -kärkihankkeen alaisuuteen kuuluvan digitaalisten palvelujen tekemisen vuoden 2018.

Muistellaan ensin mennyttä vuotta

Digitaalisten palvelujen kehittäminen -hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Kaksivuotisen hankkeen viimeisenä vuonna tutkittiin ja kokeiltiin avoimin mielin uusia tuulia, palvelumuotoilua ja kokeilukulttuuria.

Saimme ihan mukavasti rahoitusta VM:ltä omiin kokeiluihimme (AUTA ja Digikuntakokeilu). Kokeilujen kautta opimme ottamaan entistä enemmän huomioon erilaiset asiakkaat ja heidän tarpeensa ja toiveensa.

Asiakkaan tarpeen ymmärtämistä tuki myös saamamme palvelumuotoilukoulutus.

KaPA-laki työllisti meitä koko vuoden. Ensimmäisenä tavoitteena oli saada palvelumme Suomi.fi-Palvelutietovarantoon. Saimme integraation omasta tietokannastamme integraation tehtyä Palvelutietovarantoon kesän määräaikaan mennessä.

Sisällöntuottajat pitävät huolta verkkopalvelussamme näkyvistä palvelukuvauksista ja nämä kuvaukset siirtyvät reaaliaikaisesti Palvelutietovarantoon (PTV).

Kesän jälkeen alkoi työ Suomi.fi-maksut-palvelun pilottina Valtiokonttorin hankkeessa, jossa Turku oli ainoana kuntana mukana Trafi:n ja MLL:n kanssa.

Vuoden loppuun mennessä saimme päätökseen keskitetyn ratkaisun ja integraation Suomi.fi-maksuihin ja samalla Suomi.fi-tunnistus-palveluun.

Jännittyneenä odotimme ensimmäisten senioreiden liikuntarannekkeiden latausmaksuja ja lisärakentamisen karttojen maksuja ja huusimme hurraata jokaisen maksun saamista ja kirjautumista kirjanpitoon.

Digitaaliset palvelut 2018

KaPA-lain velvollisuuksien täyttäminen on vasta alussa. Työn tekee suureksi olemassa olevat taustajärjestelmät sekä tulevaisuuden keskitetty arkkitehtuuriratkaisu. Kaikki liikennöinti tulee tapahtumaan Turun palveluväylän kautta, joten sanomme kaikille point-to-point-ratkaisuille nou-nou.

Työtä ei yhtään helpota moninaiset työtavat eri toimialoilla ja prosessien kuvausten puuttuminen. Vuoden 2017 aikana lisäämme taustajärjestelmiä Suomi.fi-tunnistukseen ja -maksuihin sekä liitämme yli 20 vuotta vanhan asianhallintajärjestelmämme Suomi.fi-viestit-palveluun.

Olemme ottamassa pääkaupunkiseudun karttaa käyttöömme palvelujen löytämiseksi ja esteettömyystietojen antamiseksi. Esteettömyys ja saavutettavuus nousevat tänä vuonna erityisasemaan kaikissa toteutuksissa. Palvelupisteiden esteettömyyskartoituksia olemme jo tehneet kesästä asti ja uusien asiakkaista palvelevien käyttöliittymien saavutettavuuteen kiinnitämme erityistä huomiota.

Työ jatkuu tänä vuonna painon ollessa kansallisten vaateiden täyttämisessä niin, että teemme teknisiä ratkaisuja, jotka ovat kestäviä tulevaisuudessakin!

Aiemmin digipalveluista on kirjoiteltu DiPaKe (Digitaalisten palvelujen kehittäminen) – ja DriveTurku-hankkeiden ominaisuudessa www.turku.fi/dipake-blogissa.

Hankejohtaja Päivi Saalasto

Tietoa kirjoittajasta

Päivi
Saalasto
Hankejohtaja
Turun kaupunki