I & O – siis mikä?

I & O on sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke, jossa kehitetään ikäihmisten palveluohjausta, kotihoidon sisältöä sekä kaikenikäisten omaishoitoa.

I & O tarkoittaa sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta, joka rahoittaa maakunnissa toteutettavaa kehittämistyötä. Kehittämiskohteena ovat ikäihmisten palveluohjaus ja kotihoidon sisältö sekä kaikenikäisten omaishoito. Kärkihanke liittyy valmistelussa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, jossa palvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta maakunnalle.

Miksi ikäihmisten palveluja pitää kehittää?

Arvokkuuden kokemus, elämänilo, hyvinvointi ja sairauksien hyvä hoito ovat tärkeitä iäkkäälle ihmiselle. Useat ikäihmiset haluavat asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Moni ihminen taas haluaa huolehtia iäkkäästä läheisestään.

Miten palveluja kehitetään?

Ikäihmiset itse – kokemusasiantuntijat - ovat tärkeässä roolissa palvelujen kehittämisessä. Digitalisaatio ja erilaiset teknologiset ratkaisut mahdollistavat palvelujen uudistamisen. Iäkäs ihminen itse tai hänen läheisensä voivat tulevaisuudessa ottaa yhteyttä ammattilaisiin netin kautta ympäri vuorokauden. Netin kautta on mahdollista myös etsiä tietoa palveluista.

I & O Varsinais-Suomessa

Kärkihanke rahoittaa kahdeksaa eri hanketta vuosina 2016 – 2018. Yksi näistä hankkeista on Varsinais-Suomen kuntien Kompassi-hanke, jossa kehitetään palveluohjausta sekä omaishoitoa. Kärkihankkeen rahoittamana jokaisessa 18 maakunnassa ja pääkaupunkiseudulla toimii lisäksi muutosagentti. Muutosagentin tehtävänä on edistää iäkkäiden ihmisten palvelukokonaisuuksien yhtenäistämistä maakunnassa.

I & O:lla eloa ja iloa varsinaissuomalaisille ikäihmisille!

 

Kirsi Kiviniemi

asumispalvelujen johtaja