Kesärekrytointi täydessä vauhdissa.

Kevät etenee ja kesän rekrytointikampanjat ovat täydessä vauhdissa.

Kevät etenee ja kesän rekrytointikampanjat ovat täydessä vauhdissa. Joka vuosi tuntuu, että kesärekry alkaa aiemmin ja aiemmin. Kuntarekryssä on julkaistu kaikkien vanhusten asumispalveluyksiköiden kesäsijaistarpeita lähihoitajista, sairaanhoitajista ja hoiva-avustajista. Hyville tekijöille on töitä ympäri kaupunkia pidempiin ja lyhyempiin sijaisuuksiin. Oppisopimus uutena on myös mahdollisuus.

Vanhusten asumispalvelujen rekryryhmä kiertää erilaisissa rekrytointitapahtumissa kertomassa palveluista ja työmahdollisuuksista. Yhteistyö eri oppilaitosten kautta on aktiivista ja alan opiskelijat työllistyvät kesäksi jo opintoihin liittyvissä työharjoitteluissaan.

Sijaiset ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, oli sitten kyse lyhyestä tai pidemmästä sijaisuudesta. Akuutteihin sijaistarpeisiin vastaa kaupungin oma varahenkilöstö, josta yksiköihin saadaan päteviä lääkeluvallisia hoitajia, jotka tuntevat yksiköt ennestään.

Lyhyet sijaistarpeet täytetään Sarastia Rekryn kautta.  Sarastia Rekrystä hoitoalan keikkalainen voi valita itselleen sopivat työvuorot ja yksikön jossa työvuoroja tekee. Sarastia Rekrystä on suuri apu hoitajapulaan, joka vanhusten asumispalveluissakin on nähtävissä. Vapaus valita houkuttelee hoitajia, mutta näkyy myös päivittäisessä arjessa, jolloin vakituisia työpaikkoja ei enää hae useita kymmeniä hoitajia.

Kaikki hoitajat ovat meille tärkeitä. Arjessa hoitaja ei yksiköissä erotu, on sitten kyse vakituisesta työntekijästä, varahenkilöstä tai Sarastia Rekryn kautta tulevasta työntekijästä. Yhtenäiset työvaatteet, yhteiset pelisäännöt ja ohjeistukset koskevat meitä kaikkia. Työntekijä ei koskaan ole yksin, vaan asumispalveluyksikössä on kollegan tuki läsnä.

Tehdään yhdessä hyvää työtä ikääntyneiden parissa ja puhalletaan yhteen hiileen. Erään asukkaan sanoin ”Koko maailma on meitä varten.” Kyllä. Asukkaita varten tätä työtä tehdään, heitä kunnioittaen.

 

 

Tietoa kirjoittajasta

Mia
Siutla
Asiakasvastaava Vuokkokoti
Hyvinvointitoimiala