Yhteinen henkilöstö osana asumispalveluiden toimintaa

Vanhusten asumispalveluiden yhteisessä henkilöstössä työskentelee tällä hetkellä 5 sairaanhoitajaa ja 33 lähihoitajaa.

Yhteinen henkilöstö turvaa vanhusten asumispalveluiden henkilöstöresursseja. Keskeisenä tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen.

Yhteisen henkilöstön / varahenkilöiden työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Asumispalveluiden yksiköt voivat varata varahenkilön paikkaamaan oman työntekijän lyhyttä poissaoloa. Varahenkilöt ovat valmiita muuttuviin olosuhteisiin ja kokevat tekevänsä tärkeää työtä.

Lähihoitaja Katariina kertoo olevansa sosiaalinen ja helposti ihmisten kanssa toimeen tuleva. Hän uskookin, että nämä ominaisuudet auttavat eteenpäin työssä, missä työskentelypaikka vaihtuu päivittäin. Myöskään työn fyysinen rasittavuus ei tunnu ylivoimaiselta, koska nostot ja siirrot vaihtelevat eri yksiköiden ja asukkaiden välillä. Katariina kertoo oman alueen varahenkilö-tiimin olevan hyvä tukiverkko ja työssä jaksamista edesauttava tekijä.

Sairaanhoitaja Kaisa kuvailee varahenkilönä työskentelyn vaativan tekijältään sopeutuvuutta, ulospäinsuuntautuneisuutta ja rohkeutta. Hän kertoo työn olevan monipuolista ja opettavaa. Uudet ja erilaiset käytännöt eri yksiköissä sekä entuudestaan tuntemattomat asukkaat tuovat haastetta työhön.

Yhteisen henkilöstön sairaanhoitajat tekevät päivävuorojen lisäksi myös yövuoroja. Tällöin he toimivat päivystävinä yösairaanhoitajina ja ovat kaikkien vanhusten asumispalveluyksiköiden käytettävissä. Kaisa kertoo yövuorojen olevan hyvin erilaisia kuin päivävuorojen. Yksiköiden yöhoitajat voivat konsultoida yösairaanhoitajaa puhelimitse tai pyytää käymään yksikössä. Konsultoida voi mistä asiasta tahansa (jatkohoidon tarpeenarvioinnit kaatumisissa ja erilaisissa voinnin muutoksissa, lääkitykseen liittyvät asiat, kuolemantapaukset, käyttäytymishäiriöiset asukkaat jne.).

Yhteisessä henkilöstössä on ollut lyhyissä työnkierron jaksoissa tai Otava-vaihdossa muutamia muiden yksiköiden työntekijöitä. Kokemukset ovat olleet hyviä ja antaneet mahdollisuuden tutustua erilaisiin yksiköihin ja toimintatapoihin. Suosittelen muillekin!

 

 
 
 

 

 

 
 

Tietoa kirjoittajasta

Satu
Suikkanen
vs. yksikön esimies
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala