Usein kysyttyjä kysymyksiä Fölin runkolinjastouudistuksesta

Parantuvat poikittaisyhteydet ja tiheämmät vuorovälit aiheuttavat sen, että jatkossa vaihtaminen on helpompaa ja sen voi tehdä jopa aikataulua katsomatta.

Turun seudun joukkoliikenne Fölin runkolinjastoksi kutsuttu uudistus toteutuu vuonna 2021. Uudistus tähtää entistä sujuvampaan matkantekoon, parempiin poikittaisyhteyksiin ja tiheämpiin vuoroväleihin. Samalla linjastoa ja linjojen keskinäistä hierarkiaa selkeytetään. Kokosimme yhteen useimmin runkolinjastosta kysytyt kysymykset.

Mikä on runkolinjasto?
Fölin uusi linjasto, joka käynnistyy 1.7.2021. Aloitusajankohta on tosin sidoksissa Kauppatorin ympäristön rakentamisen valmistumiseen. Linjastokartta löytyy osoitteesta http://www.foli.fi/runkolinjasto.

Miksi uudistus tehdään?
Uudistuksella pyritään parantamaan matkustamisen sujuvuutta: lisäämään poikittaisyhteyksiä, parantamaan koko Föli-alueen saavutettavuutta ja tihentämään vuorovälejä. Esimerkiksi poikittaisyhteydet ovat tällä hetkellä pitkälti linjan 99 varassa – se kulkee kahdesti tunnissa eikä lainkaan pyhäpäivinä, kun taas uusi kehärunkolinja kulkee parhaimmillaan 7–8 minuutin välein ja pyhäpäivinäkin 10 minuutin välein.

Mikä on runkolinja?
Runkolinja on tiheällä, pääsääntöisesti 5–10 minuutin vuorovälillä kulkeva linja, jonka reitissä pyritään suoraviivaisuuteen ja pääväylien käyttämiseen. Runkolinjoja on yhteensä 10, joista yksi on kehälinja, muut kulkevat keskustaan.

Runkolinjojen lisäksi linjastoon kuuluu liityntälinjoja (tiheä vuoroväli ja yhteys runkolinjan varteen), täydentäviä linjoja (nykyisenkaltaisia harvemman vuorovälin linjoja), palvelulinjoja ja koululaislinjoja.

Miksi reittini muuttuu nykyisestä?
Runkolinjojen reiteissä pyritään suoraviivaisuuteen matkanteon nopeuttamiseksi. Siksi joillain alueilla matka pysäkille saattaa kasvaa, kun reittiä on suoristettu nykyisestä.

Runkolinjat kulkevat keskustan kautta kahden alueen väliä (esim. Uittamo–Härkämäki). Päiden yhdistelyssä pyritään tasapainoon niin, että valittu vuoroväli on sopiva molemmille alueille. Lisäksi huomioon on otettu lukuisa määrä toiveita, eri alueiden kasvunäkymät sekä ratkaisujen kustannustehokkuus.

Miksi suora yhteyteni muuttuu vaihdolliseksi?
Suoraa yhteyttä ei voida tarjota kaikilta alueilta kaikille alueille, se olisi suhteettoman kallista.

Nykyisellään bussin vaihtaminen varsinkin Turun keskustan ulkopuolella vaatii tarkkaa aikataulujen tutkimista. Parantuvat poikittaisyhteydet ja tiheämmät vuorovälit aiheuttavat sen, että jatkossa vaihtaminen on helpompaa ja sen voi tehdä jopa aikataulua katsomatta.

Poistetaanko bussipysäkkejä?
Kyllä poistetaan, sillä runkolinjojen varrella pyritään noin 400 metrin pysäkkiväleihin. Useimmat ovat valmiita kulkemaan pysäkille nykyistä pidemmän matkan, jos bussi kulkee tarpeeksi tiheään. Pysähdysten vähentäminen nopeuttaa matkantekoa – vaikka kyytiin tulisi sama määrä matkustajia, säästyy bussin jarruttamiseen, kiihdyttämiseen ja ovien avaamiseen kuluva aika.

(Runkolinjasto-sivun sähköisellä kartalla näkyvät vuonna 2021 käytössä olevat pysäkit, kun klikkaa haluamansa linjan aktiiviseksi.)

Entä vanhukset ja huonojalkaiset?
On totta, että vaihdolliset matkat ja osin pidemmät kävelymatkat bussipysäkille eivät sovi kaikille. Palvelulinjamaisia reittejä tuleekin lisää uudistuksen myötä (kartassa linjat V1–V6). Vaihtopysäkeillä pyritään lyhyisiin kävelymatkoihin, esteettömyyteen ja nykyistä parempaan matkustajainformaatioon.

Muuttuvatko linjanumerot?
Ainakin osittain, mutta nyt esillä ovat vasta linjojen työnimet. Lopulliset linjanumerot päätetään myöhemmin.

Kuka on päättänyt runkolinjastosta?
Turun kaupunki päätti toteuttaa runkobussijärjestelmän jo vuonna 2009. Vuonna 2016 linjattiin, että uudistus perustuu keskustaan kulkeviin runkolinjoihin sekä keskustan ulkopuoliseen kehärunkolinjaan, ja että täydentävä linjasto perustuu entistä enemmän vaihtoyhteyksiin.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti runkolinjaston reiteistä 23.1.2019 ja Turun kaupunginhallitus rahoituksesta 4.3.2019. Runkolinjaston toteutusajankohdaksi vahvistui samalla kesä 2021.

Kysyttiinkö matkustajien mielipidettä?
Matkustajien ajatuksia bussin käyttämistä rajoittavista tekijöistä selvitettiin ennen reittisuunnittelutyön aloittamista vuonna 2016. Kyselyyn saatiin 1700 vastausta.

Ensimmäiset luonnokset runkolinjaston reiteistä julkaistiin keväällä 2018. Luonnoksista pyydettiin lausuntoja eri tahoilta kuten Föli-kuntien eri lautakunnilta ja  asuinalueyhdistyksiltä sekä yleisöltä. Lausuntoja saatiin 38 kpl ja yleisökommentteja noin 1000. Luonnoksia esiteltiin myös yleisötilaisuuksissa. Saadun palautteen avulla linjastoon tehtiin muutoksia ennen päätöksentekoon viemistä.

Missä uuteen linjastoon voi tutustua?
Fölin nettisivuilla osoitteessa http://www.foli.fi/runkolinjasto. Yleisötilaisuuksia uudistuksesta järjestetään lähempänä toteutusajankohtaa.