Etätyövinkkejä asioimistulkeille

Pidä itsesi virkeänä ja motivoituneena etätyössä

 

Etätyöstä on tullut uusi normaali. Koronapandemian jälkeenkin etätyö jää pysyväksi osaksi työelämää, sillä työ on viimeisen vuoden aikana muuttunut nopeasti monipaikkaiseksi ja etätyöhön painottuvaksi. Asioimistulkkauksen alalla etätulkkausta on tehty jo pitkään, lähinnä puhelimitse. Koronapandemian myötä ovat puhelintulkkauksen rinnalle nousseet myös muun muassa tulkkaukset erilaisilla neuvottelualustoilla. Asioimistulkkien ammattisäännöstöä päivitettiin vastikään nimenomaisesti lisääntyneen etätyön näkökulmasta. 

 

Viisi etätyövinkkiä asioimistulkeille

  1. Aikatauluta, ennakoi ja organisoi

Etätyössä itsensä johtamisen taidot ja ajanhallintakyky korostuvat. Tulkin täytyy laatia itselleen selkeät aikataulut ja organisoida työt huolellisesti. Työt kannattaa päivittää vain yhteen kalenteriin, josta kaikki ajantasainen tieto löytyy helposti. Jos tulkki sekä liikkuu kentällä että tekee etätyötä kotoa, on pystyttävä tarkasti ennakoimaan siirtymiin kuluva aika. Asiakkaat ja toimeksiantajat arvostavat tulkkeja, joiden työote on järjestelmällinen.   

  1. Ota etätyövälineet haltuun

Tulkin ammattitaitoon kuuluu monien erilaisten etätyövälineiden käytön hallinta. Yleisimmin käytettyjä neuvottelualustoja ovat muun muassa Microsoft Teams, Zoom ja Google Meet. Ammattitulkin on osattava etsiä ohjeet, harjoiteltava ohjelmien käyttöä ja pyrittävä ennakoimaan ongelmatilanteita.

Ohjelmia on testattava hyvissä ajoin ennen tulkkaustoimeksiannon alkua. Hyvänä vinkkinä on testailla erilaisia ohjelmia tulkkikollegojen kanssa yhteistyössä. Samalla, kun vaihtaa kuulumisia kollegojen kanssa, jokainen voi testata laitteistonsa toimivuuden eli ääniasetukset, mikrofonin ja kameran.    

  1. Huolehdi tietoturvasta ja luottamuksellisuudesta

Etätulkkaukset tulee tehdä rauhallisessa, häiriöttömässä tilassa, jossa tulkki saa oven kiinni perässään. Taustaäänet eivät saa sekoittua tulkkaukseen, eikä kuvavälitteisten tulkkausten taustalla saa esiintyä muita ihmisiä. Tulkin on huolehdittava lakisääteisen salassapitovelvollisuutensa toteutumisesta kaikissa tilanteissa. Tulkin tulee lisäksi huolehtia käyttämänsä tietoliikenneyhteyden tietoturvasta.

  1. Ole rauhallinen ja läsnä

Rauhallista ja itsevarmaa esiintymistä kannattaa harjoitella etukäteen kameran edessä. Kuvavälitteisissä tulkkauksissa on huomioitava muutamia keskeisiä asioita: kuva ei saa heilua eli laitteen on oltava tukevalla alustalla. Tulkin ylimääräinen liikehdintä on minimoitava, jotta esiintyminen on vakuuttavaa. Hyvänä vinkkinä on muistaa pitää katse kamerassa, jotta kontakti asiakkaisiin säilyy ja tulkki on etänäkin mukana vuorovaikutustilanteessa.   

Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tulkki on kameran kuvassa keskellä siten, että hartialinjaa näkyy jonkin verran ja pään ympärille jää tyhjää tilaa. Kuvavälitteisissä tulkkauksissa kannattaa myös huomioida, että tausta on siisti ja rauhallinen. Useissa ohjelmissa on käytettävissä valmiita taustakuvia tai niihin voi ladata omia valokuvia taustaksi.

  1. Voi hyvin etätyössä

Puhetyöläisen ääni on työkalu, jota tulee vaalia ja huoltaa. Tulkin on harjoiteltava  hyvää puhetekniikkaa ja kannattaa tutustua äänenhuoltoon, varsinkin jos huomaa äänen väsyvän työpäivän aikana. Mikäli äänenkäyttö aiheuttaa todellisia haasteita, kannattaa ottaa yhteyttä äänen- ja puheentuoton ammattilaiseen eli vokologiin. Tulkin täytyy myös juoda riittävästi vettä päivän aikana, jotta äänihuulet saavat kaipaamaansa säännöllistä nesteyttämistä.

Taot ovat tärkeitä! Etätyössä taukojen pitäminen unohtuu helposti. Pitkäaikainen staattinen istuma-asento alentaa työsuoritusta, eikä tee hyvää keholle, eikä mielelle. Sähköpöytä mahdollistaa ajoittaisen seisomisen, mutta ellei sellaista ole, voi tulkkausten välillä nousta tuoliltaan ylös ja tehdä vaikka keppijumppaa niska-hartiaseudun vetreyttämiseksi. Kun muistaa vaihdella työasentoja säännöllisesti, keskittyminen paranee ja tulkkaaminen sujuu hyvin.

Pelkkiä etätöitä tekevien tulkkien on pidettävä itse aktiivisesti yhteyttä työyhteisöönsä ja tulkkikollegoihin, ettei jää liian yksin. Yhteyttä voi pitää monin keinoin. Kannattaa myös osallistua erilaisiin työnantajan järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin verkossa aina, kun mahdollista. Se lisää omaa työhyvinvointia ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä konkretisoi sitä, ettei työyhteisö ole kadonnut minnekään, vaikka toistaiseksi ei pääsekään yhteiseen kahvipöytään kollegojen kanssa.

 

Tietoa kirjoittajasta

Turun seudun tulkkikeskus