Kalervo Tuomi: Kiinteistöliikelaitos vastaa energiajohtamisella ilmastonmuutokseen

Turun kaupungin tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2040.

Kuvassa Viittakari Airistolta, jonka paviljonkiin on alkamassa kiinteistöliikelaitoksen kattoremontti. Kiinteistöliikelaitoksella on monia hyvinkin erilaisia ja eri-ikäisiä kohteita ja Viittakarin paviljonki on keskeinen maamerkki Airistolla. Kohde ei kuluta energiaa, vaan remontissa on keskitytty ilmeen säilymiseen. Vasemmalla kuva 1940 luvulta, oikealla vuodelta 2016 ennen remonttia.

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen ja sen tilapalveluiden toimintojen vastuullisten valintojen vaikutukset näkyvät ja tuntuvat Itämeressä suoraan, vaikkei merellä suoranaisesti toimitakaan.

Turun kaupungin tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2040. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan. Hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen, joka puolestaan kuormittaa Itämerta ja vesistöjämme muun muassa sateisuuden ja leutojen talvien lisääntyessä.

Olennaisin ja tärkein keino hiilineutraaliuden saavuttamiselle on energiatehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet ja investoinnit päästöjen alentamiseksi. Kiinteistöliikelaitos on vastannut tähän energiajohtamismallin valmistelulla. Samalla kun toimimme vastuullisesti, tulee myös kustannussäästöä.

Olemme saaneet lokakuussa valmiiksi uuden energiajohtamismallin, jolla pystymme vastaamaan kaupungin tavoitteisiin sekä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeenpaneman kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin, jossa Turku on mukana jo kolmatta kertaa. Uusi energiatehokkuussopimus alkaa vuoden 2017 tammikuun alusta ja siihen saamme määriteltyä kaupungin tavoitteiden mukaiset tasot säästölle. Turussa on tehty Motivan kanssa yhteistyössä energiansäästötoimia jo 90-luvun alusta asti.

Uudessa energiajohtamisen mallissa kiinnitetään huomiota kiinteistöjen ja infran pitkän tähtäimen suunnitelmiin, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuteen, energian hankintaan, käyttäjäyhteistyöhön sekä kulutusseurannan tehostamiseen ja poikkeavan energiankulutuksen havainnointiin ja raportointiin. Tämän toimintamallin avulla varmistetaan potentiaalisten säästökohteiden tunnistaminen ja säästöjen toteutus.

kalervo_tuomi_taustalla_lapilan_saari.jpg

Kalervo Tuomi
energiavalvoja
Turun Kiinteistöliikelaitos