Salla-Maria Lauttamäki: Osaamisenvaihdon tavoitteena puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri

Parasta Itämerihaasteessa on mahdollisuus kehittää ja kehittyä yhdessä verkostokumppanien kanssa

Turun ja Helsingin kaupunkien aloitteesta vuonna 2007 käynnistynyt Itämerihaaste on kansainvälinen verkosto Itämeren suojeluun sitoutuneille organisaatioille. Se tarjoaa kehyksen jäsenten vesiensuojelutyölle, lisää tiedonkulkua, luo kumppanuuksia ja toimii kanavana aloitekaupunkien aktiiviselle keskinäiselle Itämeri-työlle. Meillä Centrum Balticum -säätiössä ja minulla henkilökohtaisesti on ollut ilo koordinoida Itämerihaastetta Turun kaupungin toimeksiannosta jo aloitteen alkumetreiltä saakka.

Turun kaupungin sisäisessä Itämerihaaste-työryhmässä on mukana noin 20 henkilöä kaupungin eri toimialoilta. Ryhmää johtaa vt. ympäristönsuojelujohtaja Olli-Pekka Mäki, ja se kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa jakamaan uutiset, kertomaan toiveista ja suunnitelmista, ja miettimään teemoja, joissa toimialat voisivat tehdä yhteistyötä. Viime vuonna järjestimme yhdessä muun muassa siivoustapahtuman, jonka tarkoitus oli muistuttaa merten roskaantumisesta ja antaa kaupunkilaisille mahdollisuus osallistua konkreettiseen suojelutyöhön. Ripeä joukko turkulaisia keräsikin lyhyessä ajassa 4 m3 roskaa, nosti kymmenkunta fillaria Aurajoesta ja toteutti kerätystä roskasta tusinan verran taideinstallaatioita.

Vuosi sitten päätimme käynnistää myös tämän Itämeren pualest -kirjoitussarjan. Halusimme antaa kollegoille ja kaupunkilaisille mahdollisuuden kurkistaa kaupungin Itämeri-työhön, ja osoittaa, miten vesiensuojelu lopulta liittyy niin monen toimialan työhön. Toivottavasti sarja on tavoittanut meille ennen tuntemattomia tahoja.

Poimintoja Turun ja Helsingin kaupunkien Itämeri-työn tuloksista vuosilta 2014–2016.

Osaamisenvaihto verkostotyön ytimessä

Sanotaan, että Itämeren pelastamiseksi tarvitaan tekoja, ei juhlapuheita. Mutta tekeminen edellyttää puhetta yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi ja vahvistamiseksi. Tiedon laarit eivät kaikkialla ole täyttyneet ja erilaiset toimet vain toteuttamista vaille.

Itämerihaasteen tarkoitus on olla osaamisenvaihdon paikka. Uskon, että hyvät teot syntyvät tiedosta, resursseista, kumppaneista – ja joskus vähän tuuristakin. Näitä aineksia täytyy hakea, rakentaa ja niistä täytyy tietää. Ammatillisen kokemustenvaihdon, verkostoitumisen ja selkänojan merkitys onkin valtava, kun tavoitteena on tehdä vaikuttavaa työtä.

Me Itämerihaasteessa tuemme keskustelua monissa kanavissa ja tapaamisissa, ja tarjoamme materiaaleja ja asiantuntijakontakteja verkostomme käyttöön. Joulukuisessa seminaarissamme Kaarinassa 60 osallistujaa keskusteli hyvin aktiivisesti ravinneneutraaliudesta, ravinnekierrosta ja kiertotaloudesta. Puhujia haastettiin ja teemoista esitettiin eriäviäkin mielipiteitä. Väitän, että ilman tämän kaltaisia keskusteluja niitä seuraavat teot eivät olisi yhtä tehokkaita.

Olemme rakentaneet osaamisenvaihtoa varten verkossa toimivan vesiensuojelun työkalupakin, josta löytyy konkreettisia esimerkkejä Itämeri-toimenpiteistä sekä linkkejä, vinkkejä ja yhteystietoja jäsentemme käyttöön. Työkalupakki tarjoaa jo yli 60 esimerkkiä jäsenistömme toimenpiteistä niin maataloudessa, jätevedenpuhdistuksessa, hulevesien hallinnassa kuin ympäristökasvatuksessakin. Toimenpiteitä ovat ilmoittaneet Turun kaupungin lisäksi muut kunnat, järjestöt, yritykset ja alueelliset toimijat niin Suomesta kuin monesta muustakin Itämeren alueen valtiosta. Ehkäpä sinunkin organisaatiosi työstä pitäisi kertoa tämän kanavan kautta? Ota yhteyttä!

Poimintoja Itämerihaasteen verkostosta vuosilta 2014–2016.

Innostutaan vesiensuojelutyöstä, yhdessä

Minun tehtäväni Itämerihaasteessa on toimia Turun kaupungin työryhmän sihteerinä ja tarvittaessa apuna toimialojen Itämeri-työssä. Lisäksi kehitän koko verkoston toimintaa yhdessä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa toimivan työparini Lotta Ruokasen kanssa.

Vaikka Itämerihaaste on organisaatioverkosto, edustaa organisaatioita aina ihminen. Parasta työssäni onkin hieno yhteistyö Turun työryhmäläisten, kollegojen ja verkostokumppanien kanssa, ja mahdollisuus kehittää toimintaa yhdessä. On hauskaa hypätä mukaan moneen uuteen haasteeseen, jakaa onnistuminen ja nähdä osaamisen realisoituvan tekemiseksi. Työkaverin vilpitön innostus pelastaa useimmiten huononkin päivän.  

Tänä vuonna meillä on paljon juhlittavaa: satavuotias Suomi, kymmenvuotias Centrum Balticum -säätiö ja saman ikäinen Itämerihaaste. Ollaan ylpeitä siitä, että meidän kotikaupunkimme Turku toimii näin aktiivisesti meren suojelun puolesta: innostutaan, onnistutaan ja juhlitaan sitäkin yhdessä!

salla-maria_lauttamaki.jpg

Salla-Maria Lauttamäki
Erityisasiantuntija, Itämerihaasteen koordinaattori
Centrum Balticum -säätiö
salla-maria.lauttamaki@centrumbalticum.org

www.itamerihaaste.net