Timo Sirkiä: Vastuullista maataloutta

Vihreä kaupunkikuva on kaupunkilaisille tärkeä.

Turun kaupunki omistaa satoja hehtaareja maata. Kaikkea tätä ei kaavoitettu rakennettavaksi, vaan joukossa on myös puistoja ja viljelysmaita, jotka tekevät kaupungista viihtyisän ja ympäristöstä monipuolisen. Vihreä kaupunkikuva on kaupungille ja kaupunkilaisille tärkeä, kuten myös ydinkeskustan ulkopuolella levittyvä kansallismaisema peltoineen ja laiduntavine karjoineen.

Kaupunki hoidattaa viljelymaitaan vuokraamalla ja jokainen vuokrasopimus on erilainen. Kaupungille on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että vuokraviljelijät ottavat ympäristön huomioon viljellessään, oli kyseessä sitten tavanomaista tai luomuviljelyä. Pellot ovat lähellä puroja ja jokia, jotka virtaavat suoraan Itämereen, jonka hyvinvointia pidetään tärkeänä. Tästä syystä normaalien vuokraehtojen lisäksi sovitaan erilaisista ympäristöä parantavista ehdoista. Monissa vuokrasopimuksissa edellytetään, että maita kalkitaan ja että vesistöjen viereen perustetaan leveitä suojavyöhykkeitä. Myös maanvaihtokaupoissa kaupunki on vaatinut, että ostaja laittaa myös omiin viljelymaihinsa leveät suojavyöhykkeet. Maata ei siis viljellä vesirajaan asti ja näin vältetään ravinteiden valuminen vesistöihin ja Itämereen.

Turun kaupunki on näyttänyt esimerkkiä maataloudessa jo vuosien ajan. Jo vuonna 1997 tehtiin Paattistenjoen viljelymaille Fostop-ojia (kalkkisuodinoja) estämään ravinteiden pääsyä vesistöön. Vuosien varrella on rakennettu erilaisia kosteikkoja ja pohjapatoja pieniin ja isoihin ojiin jotka laskevat välillisesti tai suoraan mereen. Joihinkin peltoihin kylvetään maisemakasveja kuten kukkia ja herneitä kaupunkilaisten iloksi. Kaupunki harjoitti itse luomuviljelyä Ruissalon pelloilla vuoteen 2015 saakka, jonka jälkeen pellot vuokrattiin paikalliselle luomuviljelijälle.

Eläimet hoitavat ranta-alueita n. 230 hehtaarin alalla eri puolilla kaupunkia.

Karjaa näkee nykyään enää harvoin, mutta maisemanhoitoa varten kaupungilla on muutamia laidunsopimuksia. Laidunsopimuksessa sovitaan, että eläimet tuodaan laitumille kesäksi ja eläimet hoitavat alueen syömällä kasvuston. Erityisesti ennen viljelysmaina käytettyjä ranta-alueita on muutettu laitumiksi, jotta vältetään eroosiota ja ravinteiden valumista jokiin ja mereen. Myös linnusto laidunalueilla on viime vuosina monipuolistunut.

Maatalouden harjoittaminen vastuullisesti ja ympäristöä ajatellen on hyväksi niin Itämerelle kuin kaupunkilaisillekin.

Ojiin ja vesistöihin rakennetut pohjapadot hidastavat vedenkulkua ja pidättävät ravinteita.
Veden virtaus hidastuu altaassa ja ravinteet ja eroosio jäävät altaan pohjalle.

Timo Sirkiä
Maatilaintarkastaja
Turun Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut