Bastu-yrityskiihdyttämö – Lisää löylyä tulevaisuuden yritystoiminnan kiukaalle

Epävarmuuden maailmassa tulevaisuus on luotava itse.

Bastu - Laajenna pelikenttääsi. Ajattele toisin.

www.utu.fi/bastu

Muutama vuosi sitten Turun seudun yrittäjien keskuudessa kyti ajatus siitä, että tulevaisuudesta puhumisen sijaan ryhdyttäisiin rohkeasti luomaan tulevaisuutta, yhdessä. Tämä ajatus konkretisoitiin Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen operoimaksi Bastu-yritysalustaksi, joka törmäyttää eri alojen yrityksiä ja jonka näkökulma on tulevaisuusorientoitunut.

Kääritään hihat ja tehdään yhdessä

Bastun idea pohjautuu tulevaisuudentutkimuksen professorin, Markku Wileniuksen tutkimustyöhön talouden 6. aallosta, jonka ajureita älykkäät teknologiat ja resurssiniukat ratkaisut ovat. Bastun tehtävänä onkin synnyttää Turun seudulle 6. aallon yritystoimintaa yhdessä tekemisen ja kokeilujen kautta.

Monet yritykset ovat tottuneet toimimaan yksin omalla tontillaan omalla tavallaan sen enempää sivuilleen vilkuilematta. Tällainen ajattelu- ja toimintatapa ei enää riitä nopeasti muuttuvassa kompleksisessa maailmassa. Tarvitaan uusia tapoja tehdä ja näkökulmia, joista katsoa asioita eri kanteilta. Tulevaisuudessa on tärkeää osata irrottautua omasta toimialasta ja arjesta, pidentää aikahorisonttia sekä laajentaa perspektiiviä. Tähän haasteeseen Bastu-yritysverkosto toiminnallaan vastaa.

Tulevaisuuden ennakointia parviälyllä

Yrityksen tulee kysyä itseltään: ”Mitä uusia ydinosaamisen alueita meidän tulee luoda osallistuaksemme kaikkein kiinnostavimmille uusille markkinoille tulevaisuudessa?” Tähän kysymykseen vastaamisessa muiden ideat ja ajatukset ovat kullanarvoisia. Uusien, resurssiniukkojen ratkaisujen syntymisessä tarvitaan yhteistyötä pienten ja isojen yritysten kesken ja joskus jopa yllättävienkin kumppanien kanssa. Bastun prosessikonsultaatioon perustuvassa työtavassa yhdistetään eri alan asiantuntijoita yhdessä korkeakoulujen ja kaupungin kanssa.

Bastu on ollut minulle startup-yrittäjänä tärkeä viitekehys ja suunnannäyttäjä matkalla kohti omaa kuudennen aallon yritystoimintaamme. -Olli Aaltonen, eRent Oy

Toimialakohtaisten työpajojen sijaan Bastu keskittyy teemakohtaisiin pajasarjoihin – esim. tulevaisuuden rakentaminen tai ruoan tulevaisuus – joilla saadaan houkuteltua paikalle mahdollisimman monipuolinen yrityskattaus. Työpajatapaamisissa yritykset saavat kuulla mielenkiintoisista uusista yritys-caseista ja ilmiöistä sekä osallistua tulevaisuusideointiin eri menetelmin. Myös tärkeäksi koetulle vapaamuotoiselle keskustelulle varataan riittävästi aikaa tapaamisissa. Bastun toimintaan ovat tervetulleita yritykset, jotka oman liiketoimintansa lisäksi haluavat edistää seudun elinvoimaisuutta.

Turkukin hyötyy hyvinvoivista yrityksistä

Bastu tuottaa monenlaisia hyötyjä niin yrityksille, korkeakouluille kuin yhteiskunnallekin. Bastu tukee ja edistää Turun kaupungin kärkiteemojen, kuten digi- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian, toteutumista teemapajojensa kautta. Yritysten uusiutuminen ja niiden resilienssien paraneminen hyödyttää myös ympäröivää kaupunkiseutua. Bastu-yrityskiihdyttämön avulla yritykset ovat oppineet entistä aktiivisemmin luomaan omaa tulevaisuuttaan reaktiivisen toiminnan sijaan. Kuten Wilenius kirjassaan toteaa: ”…epävarmuuden maailmassa tulevaisuus on luotava itse – siellä sattumalle on jätettävä mahdollisimman vähän sijaa” (Tulevaisuuskirja 2015).

 

Bastu - Laajenna pelikenttääsi. Ajattele toisin.

www.utu.fi/bastu

Ellinoora Leino-Richert

Tietoa kirjoittajasta

Ellinoora
Leino-Richert
Kirjoittaja työskentelee Bastu-yritysverkostossa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa.