Kulttuurien ja uskontojen vuoropuhelu on ruohonjuuritason rauhantyötä

Tutustumalla ja vierailemalla erilaisissa yhteisöissä avautuu Turun kulttuurien kirjon runsaus.

Turun linnassa kajahtaa Finlandian sävelet ja ”Helky laulu Aurain rantain” ylioppilaskuoron laulamina. Pitää ihan nipistää itseäni, että tajuan olevani Albaani ”Bashkimien” kulttuuriyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa. Tai kun toisella kertaa olen valmistautunut kohtaamaan vakavia parrakkaita miehiä, mutta moskeija on täynnä naisia lapsineen, ja meidät toivottaakin tervetulleeksi nuori nainen, joka vastaa lähes koko yhdistyksen asioista.

Meillä kaikilla on tietty ennakkokäsitys, millaisia eri uskontojen yhdyskunnat ja yhdistykset ovat, tai miten erilaiset kulttuuriyhdistykset toimivat.

Mutta sen sijaan, että kuvittelemme yhteisöt omien mielikuviemme avulla, tutustumalla ja vierailemalla erilaisissa yhteisöissä avautuu Turun kulttuurien kirjon runsaus ihan uudella tavalla. Kohtaaminen ja vuoropuhelu avaa myös näkemään erilaisten yhteisöjen erilaiset tarpeet ja toiveet, ja näkemään sen osaamisen, joka heillä on rikkautenaan.

Suoraa vuorovaikutusta maahanmuuttajayhteisöjen kanssa

Turussa Kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu -toiminta on konsernihallinnon alainen työmuoto, jonka avulla kaupunki on suorassa vuorovaikutuksessa Turun maahanmuuttajayhteisöjen kanssa. Toiminnan avulla tehdään kotouttavaa yhteistyötä uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Turku on edelläkävijänä Suomessa tällaisessa ruohonjuuritason työssä, jossa luodaan viranomaistaholta suoraa vuorovaikutusta erilaisten kulttuuristen ja uskonnollisten yhteisöjen välillä. Toiminnan kautta maahanmuuttajayhteisöt voivat tuoda äänensä kuuluville ja päivän polttavimmat kysymyksensä esille.

Vuoropuhelua ei käydä toimistosta turvallisesti laatimalla tiedotteita ja lähettämällä sähköposteja, vaan kohtaamme kasvokkain erilaiset yhteisöt ja ryhmät ja kuulemme heitä heidän asioissaan. Joskus apua tarvitaan suomalaisen yhteiskunnan monimutkaisissa rattaissa, joskus kerromme tarjolla olevista palveluista. Yhteisöjen tarpeet ovat hyvin erilaisia riippuen esimerkiksi siitä, kuinka kauan niiden jäsenet ovat olleet Suomessa; näkemällä kasvotusten voimme yhdessä etsiä ja löytää konkreettisia ratkaisuja yhteisökohtaisiin kysymyksiin.

Maahanmuuttajayhteisöt eivät luonnollisesti ole pelkästään erilaisia palveluita ja koulutuksia vastaanottavana puolena, vaan he luovat omissa yhdistyksissään monenlaista toimintaa ja kotouttamista. Siksi on tärkeää vahvistaa yhteisöjen osallistumista ja tuoda heidät mukaan verkostoihin.

Radikalismia koskeva paneelikeskustelu Turussa.

Rasismia vastaan ja rauhan puolesta

Järjestämme myös tiedotustoimintaa ja ammatillista konsultointia maahanmuuttajien kanssa työskenteleville. Oppilaitoksissa on järjestetty rasismin vastaista toimintaa ja annettu tietoa esimerkiksi radikalismin ennaltaehkäisystä.

Toimintaamme kuuluu myös Uskontojen rauhankävely, kulttuurien ja uskontojen välinen yhteistapahtuma radikalismia ja väkivaltaa vastaan. Tapahtumaan ovat osallistuneet kaikki Turussa olevat uskonnolliset yhteisöt sekä esimerkiksi poliittisia päättäjiä pääministeri Juha Sipilästä kansanedustaja Li Anderssoniin. 

Lue lisää monikulttuurisuustyöstä Turussa: 

Merja Issa

Tietoa kirjoittajasta

Merja
Issa
Harjoittelija
Turun kaupunki
Yksikkö: Kulttuurien ja uskontojen vuoropuhelu, Teemu Saarenpää, Turun kaupungin konsernihallinto