Kun opiskelijat kotiutuvat, kaupunki kukoistaa

Haalarit katukuvassa ovat merkki paitsi vireästä opiskelijakulttuurista, myös elinvoimaisuudesta ja kaupungin kiinnostavuudesta.

Turku on tarpeeksi suuri, mutta riittävän pieni. Arki kaupungissa on toimivaa ja liikkuminen paikasta toiseen nopeaa ja helppoa. Asuminen on kohtuuhintaista, opiskelijakulttuuri aktiivista ja vapaa-ajan on mahdollisuuksia paljon. Näin voisi tiivistää turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden näkemyksen kotikaupungistaan.   

Opiskelijat viihtyvät Turussa erinomaisesti. Jopa 99 prosenttia opiskelijoista suosittelee Turkua opiskelukaupungiksi ystävilleen ja lähes yhtä moni kokee, että Turussa on hyvä asua ja elää. Kolme neljästä korkeakouluopiskelijasta haluaisi jäädä Turkuun asumaan myös opintojen jälkeen.

Opiskelijoiden näkemykset käyvät ilmi kyselystä, johon vastasi viime keväänä yli 2 000 turkulaista korkeakouluopiskelijaa.  

"Turku on kompakti ja eloisa opiskelijakaupunki, jossa on sopivassa määrin menoa ja rauhaa”

Opiskelijoiden viihtyminen ja kiinnittyminen kaupunkiin on Turun kannalta erittäin merkittävää. Korkeakouluopiskelijoilla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia muun muassa työ- ja asuntomarkkinoihin, kaupungin ilmapiiriin ja kulttuuriin. Haalarit katukuvassa ovat merkki paitsi vireästä opiskelijatoiminnasta, myös elinvoimaisuudesta ja kaupungin kiinnostavuudesta. 

Turussa yhteistyön merkitys opiskelijoiden kaupunkiin houkuttelemisessa ja integroimisessa on todettu yhteiseksi asiaksi. Turun kaupungin, kuuden korkeakoulun ja ylioppilas- ja opiskelijakuntien Opiskelijakaupunki Turku -yhteistyö käynnistyi keväällä 2014.

Alun perin Ready Study Go Turku -nimellä tunnetun toiminnan tavoitteeksi asetettiin vetovoimainen, innostava ja kiinnostava opiskelijakaupunki. Kaupunki, jossa viihdytään opiskellessa, ja jonne jäädään asumaan ja töihin valmistumisen jälkeen. Tämän tavoitteen mukaisesti työskentelemme edelleen. Turun kaupungin ja korkeakoulujen yhteinen toimintamalli onkin maassamme ainutlaatuinen. 

Trevlig och kompakt stad där man kan cykla överallt och har nära till skog, strand och stadsmiljö” 

Nykyisellään Opiskelijakaupunki Turku – Studiestad Åbo – Study in Turku -toimintamalli on eräänlainen mikrokokoinen rahoitusohjelma. Kaupunki ja korkeakoulut rahoittavat opiskelijakaupungin kehittämistä tukevaa toimintaa yhteisestä opiskelijamarkkinoinnista alkaen. Suomen paras opiskelijakaupunki syntyy useiden asioiden summana: toimivista arjen palveluista, aktiivisesta opiskelijakulttuurista, monipuolisista vapaa-ajan mahdollisuuksista ja sujuvasta siirtymisestä korkeakoulusta työelämään. Opiskelijoilta itseltään tulevia ideoita tuetaan muun muassa Opiskelijakaupunki Turku -projektirahoituksen avulla.

Kehittämistyön lisäksi suuri arvo on toimijoiden välinen verkosto itsessään. Tiiviit yhteistyösuhteet risteilevät kaupungin, korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen välillä monella eri tasolla, toimialojen, yksiköiden ja organisaatioiden välillä. Verkostossa on mukana myös useita muita opiskelijan elämään liittyviä palveluntarjoajia muun muassa asumiseen, elinkeinoelämään ja hyvinvointiin liittyen. Vuoropuhelua käydään säännöllisesti ja mutkattomasti, päivittäin. Tämä on ainutlaatuisen verkostomme suurin vahvuus. 

”Viihdyn täällä ja tykkään siitä, mihin suuntaan Turkua ollaan kehittämässä” 

Turussa aloittaa syksyisin noin 5 000 uutta korkeakouluopiskelijaa. Muutto opiskelijakaupunkiin on tärkeä murroskohta, jossa nuori ottaa usein ensimmäisiä askeleita itsenäiseen elämään. On tärkeää, että tässä elämänvaiheessa palvelut toimivat ja opiskelijaa tuetaan, muuttipa hän Turkuun Kuopiosta tai Kiinasta. Tähän liittyen Turun kaupunki on mukana toteuttamassa Valtionvarainministeriön Suomi digi -hankekokonaisuuteen kuuluvaa Opiskelijan muutto -elämäntapahtumapilottia. 

Turussa opiskelijalla on moni asia hyvin, mutta yhteistyössä palveluita voidaan kehittää yhä toimivammaksi. Keitä ovat tuhannet elokuussa Turkuun muuttaneet opiskelijat ja miten he kotiutuvat? Voisivatko kaupunki ja korkeakoulut tehdä yhdessä opiskelijajärjestöjen sekä muiden palveluntarjoajien kanssa vielä jotain, jotta arki olisi sujuvampaa? Tulevaisuuden tavoitteena tuleekin olla yhä kokonaisvaltaisempi strategia opiskelijoiden integroimiseksi kaupunkiin. 

“Uskon löytäneeni täältä paikkani”  

Opiskeluaikana opiskelukaupunkiinsa kotiutuneet osaajat jäävät alueelle todennäköisemmin myös valmistumisen jälkeen töihin ja asumaan. Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluista valmistuneista noin kolme neljästä ja yliopistoista valmistuneista joka toinen on töissä Turussa vuosi valmistumisen jälkeen. Toisaalta Turun monialaiset korkeakoulut kouluttavat osaajia koko maan tarpeisiin. Saattaa olla, että valmistumisen jälkeen haetaan työkokemusta esimerkiksi pääkaupunkiseudulta, mutta paluumuutto opiskeluajoilta tuttuun kaupunkiin tulee ajankohtaiseksi myöhemmin. Opiskelijakaupungin kehittämisellä ja kaupunkiin integroitumisella on siis kauaskantoiset vaikutukset.  

Opiskelijakaupunki Turku -kyselyssä opiskelijat antoivat Turulle kokonaisarvosanan 8,7. Sitä me, kaupunki, korkeakoulut ja opiskelijat, lähdemme yhdessä parantamaan.   

Kursivoidut sitaatit ovat Opiskelijakaupunki Turku -kyselystä (2018). Kyselyn tulokset: turku.fi/opiskelijakysely

Anssi Kaisti, erityisasiantuntija, Turun kaupunki
Jenni Iivonen, viestintäsuunnittelija, Turun ammattikorkeakoulu

Opiskelijakaupunki Turku   

Opiskelijakaupungin kehittäminen on yksi Turun kaupungin strategian painopisteistä. Tavoitteena on tehdä Turusta Suomen paras ja kiinnostavin opiskelijakaupunki.