Lasten ääni kuuluu, jos aikuiset osaavat pysähtyä kuuntelemaan

Turun kaupunki haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki, ja Turussa toteutetaankin Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia.

Millainen on lapsiystävällinen kunta?

  • Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
  • Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

Kaupunki- ja koulutusorganisaatioissa, seurakuntayhtymissä ja järjestöissä tehdään joka päivä suunnitelmia, valmistellaan kokonaisuuksia ja päätetään asioita, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti lapsiin mutta myös tulevien sukupolvien elämään. Siitä syystä olisi ensiarvoisen tärkeää kuulla lapsia asioiden valmisteluvaiheessa.

Turun kaupunki haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki, ja Turussa toteutetaankin Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Turku on valinnut erityisiksi painopisteikseen lasten oikeuksien ja lasten osallisuuden tunnetuksi tekemisen ja edistämisen.

#DigitTurku ja järjestömessut juhlistivat lapsen oikeuksien päivää

Joka vuosi 20. marraskuuta vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) vuosipäivänä. Sen kunniaksi Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turvary ry järjestivät #DigItTurku -tapahtuman turkulaisille 7-luokkalaisille. Tapahtuma on osa Turun matkaa kohti lapsiystävälliseksi kunnaksi.

#DigItTurku -tapahtuman tavoitteena oli lisätä nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta oman hyvinvointinsa edistämisessä. Tapahtumassa käsiteltiin nuoren hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten terveystottumuksiin, mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

Tapahtumassa pääsi kokeilemaan erilaisia digitaalisia sovelluksia ja pelejä sekä ratkomaan erilaisia toiminnallisia pisteitä. Nuoret keräsivät ennalta jaettuihin passeihin leimoja jokaiselta pisteeltä, jolla vierailivat. Tapahtuman lopuksi arvottiin Jopo kaikkien palautetta jättäneiden kesken. Järjestömessut puolestaan tarjosivat arvokasta tietoa ja työpajoja lastensuojelujärjestöjen toiminnoista. 

 

Mukana tubettaja ja räppäri

#DigItTurku -tapahtumaan ja järjestömessuille osallistui noin 600 seitsemäsluokkalaista opettajineen ja 700 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevää ammattilaista ja opiskelijaa. Yhtenä #DigItTurku -tapahtuman järjestäjänä oli iloista seurata, kuinka nuoret ja järjestömessuille osallistuneet ammattilaiset kiersivät #DigItTurku ja järjestömessujen pisteitä ympäri ICT-taloa sulassa sovussa. Lopulta näytti siltä, ettei ollut väliä oliko piste tarkoitettu järjestömessujen kävijöille vai nuorille, vaan kaikki kiersivät pisteitä ristiin rastiin. Toivottavasti kaikki osallistuneet, niin nuoret kuin järjestömessujen kävijätkin, kokivat merkityksellisiä kohtaamisia ja mukavia hetkiä messupisteillä!

#DigItTurku -tapahtumassa esiintyivät myös Tubettaja Helmi Matilda ja räppäri Jola. Jola esitti tapahtumassa  kappaleen ”Satavuotta”, joka on tehty Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen Linkki-toiminnalle. Linkki-toiminta tarjoaa apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. ”Satavuotta” -kappale on tehty taisteluun yksinäisyyttä vastaan.

WE WILL CHANGE THE WORLD

shamiil.jpg
Shamiil Mahammed

Turkulaisen 12-vuotiaan Shamiil Mahammedin terveiset Turusta pääsi mukaan Lapsen oikeuksien päiväksi tuotettavaan News for Children and Adults by Children -sanomalehteen. Lehteen kootaan eri puolilta maailmaa lasten tekemiä tekstejä osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyen. Shamiilin tärkeä viesti on: ”Lasten ääni kuuluu, jos aikuiset osaavat pysähtyä kuuntelemaan.”

Terveiset Turusta. Olen 12 -vuotias Shamiil Mahammed. Toimin oman kouluni oppilaskunnassa ja Turun Lasten Parlamentin hallituksessa. Pidän tärkeänä lasten näkökulman esille tuomista. Olen sitä mieltä, että lasten ääni kuuluu, jos aikuiset osaavat pysähtyä kuuntelemaan.

Paidassani lukee WE WILL CHANGE THE WORLD ja tämä pitää paikkansa, jos saamme lasten ja nuorten näkökulman esiin asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa myös kunnan tasolla. Olemme tulevaisuuden kansalaisia ja haluamme olla mukana vaikuttamassa meille tärkeisiin asioihin. Iloista Lasten oikeuksien päivää kaikille!

Millainen on lapsiystävällinen kunta?

  • Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
  • Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.
Anri Niskala

Tietoa kirjoittajasta

Anri
Niskala
Osallisuuden erityisasiantuntija
Turun kaupunki
Lotta Hamari

Tietoa kirjoittajasta

Lotta
Hamari
Tohtorikoulutettava
Turun yliopisto