Millainen on huomisen Vanhakaupunki?

Vanhankaupungin elävöittäminen on jo käynnistynyt

Turun kaupunki on kehittämässä Vanhankaupungin aluetta yhdessä alueen toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Mikä on Turun Vanhakaupunki, monet ovat kysyneet. Vanha Suurtori ja Tuomiokirkon alue arvokkaine rakennuksineen mielletään helposti vanhaksi kaupunkialueeksi, mutta näemme alueen laajemmin: Aurajoen ja Hämeenkadun väliin jäävä alue Tuomaanpuistosta Aurasillalle ja joen toisella puolella jokiranta Vähätorista Fortuna-kortteliin eli kaupungintalon kortteliin. Yliopistojen alue on oleellinen osa Vanhaakaupunkia.

Vanhankaupungin alue on paitsi Turun historiallinen keskusta myös valtakunnallisesti merkittävää historiaa

Vanhankaupungin alue on paitsi Turun historiallinen keskusta myös valtakunnallisesti merkittävää historiaa: Keskiajalta lähtien se on ollut Suomen kirkollinen keskus. Hallinnollinen keskuskin se oli aina siihen asti, kun Helsingistä tuli pääkaupunki vuonna 1812. Suurtorin alue puolestaan oli vilkas kauppapaikka, ja Tuomiokirkon kupeeseen perustettiin aikoinaan Suomen ensimmäinen yliopisto, Turun Kuninkaallinen Akatemia. Vuosien saatossa kaupunki kasvoi, ja ydinkeskusta siirtyi joen toiselle puolen. Historiallinen keskusta jäi elämään omaa elämäänsä.

Vanhakaupunki sisältää huomattavia kehittämisen mahdollisuuksia niin kulttuurin, tieteen, vapaa-ajan, matkailun kuin elinvoimankin näkökulmasta. Tavoitteena on, että eri toimijat voisivat tarjota esimerkiksi kulttuuri-, tapahtuma- ja liikuntapalveluja kaikenikäisille ja ympäri vuoden. Toisaalta toiveena on, että kaupunkilaiset hyödyntäisivät nykyisiä viheralueita ja muita julkisia kaupunkitiloja entistä enemmän. Näiden toteutuminen edellyttää, että teemme tiivistä yhteistyötä palveluntarjoajien ja alueen toimijoiden kanssa ja tarjoamme heille mahdollisuuden palvelujen kehittämiseen. Osa viheralueista puolestaan kaipaa kohentamista, jotta kaupunkilaiset kokevat ne houkuttelevina oleilun paikkoina.

Jotta nykyisiä rakennuksia ja julkisia kaupunkitiloja voidaan hyödyntää monipuolisemmin ja alueen toimijat pystyvät viemään eteenpäin omia kehittämistoimenpiteitään, meidän pitää edistää omassa päätöksenteossamme niiden toteuttamista. Hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeä huomioida uuden ja vanhan arkkitehtuurin harmoninen yhteensovittaminen ja historiallisen jatkuvuuden korostaminen. Samalla meidän tulee varmistaa alueen rauhallinen ja arvokas erityisluonne. Ja huomioida se, että Vanhankaupungin alueella on myös monen ihmisen koti.

Flowers of Life: Play of Light.

Vanhankaupungin elävöittäminen on jo käynnistynyt. Erinomaisena esimerkkinä tästä on itsenäisyyspäiväviikonloppuna näyttävällä tapahtumalla alkanut valotaidekokonaisuus Valon polku, jonka teoksista osa yhä ilahduttaa Vanhankaupungin alueella. Play of Light -teos kutsuu tutustumaan Tuomaanpuistoon, ja Matka Turun historiaan -valosuunnistus tuo alueen historiaa näkyväksi hauskalla tavalla. Uusien elämysten myötä Vanhankaupungin korttelit avautuvat kulkijoilleen Vanhan Suurtorin joulumarkkinoita laajemmin.

Alueen historiaa pyrimme jatkossa hyödyntämään ja tuomaan paremmin esiin esimerkiksi parhaillaan suunnittelun alla olevissa alueen opasteissa. Tuomiokirkontorin kesäterassi puolestaan on näyttänyt, miten aluetta on mahdollista käyttää uudella tavalla. Tulevaisuudessa kaupunkilaiset pääsevät kulkemaan itärannallakin katkeamatonta rantareittiä pitkin. Ehkä saamme jossain vaiheessa myös uuden kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitetun sillan Vanhaankaupunkiin itä- ja länsirannan väliin.

Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelma toimii Vanhankaupungin kehittämisen yhtenä keskeisenä lähtökohtana. Sen tekemiseen osallistuivat sekä alueen merkittävät kiinteistönomistajat että lukuisa joukko alueen muita toimijoita ja asukkaita. Suunnitelmassa korostui yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tarve alueen kehittämistyössä.

Suunnitelman tekemisen aikana tiivistynyt yhteistyö saa merkittävää lisäpontta Rettigin tehtaaseen tulevasta Taiteen talosta. Parhaassa tapauksessa Taiteen talon luo uutta paitsi talon sisällä myös sen ulkopuolella yhdessä alueen nykyisten kulttuurialan toimijoiden ja käsityöläisten, Turun yliopiston ja Åbo Akademin, kirkon että alueen yritysten kanssa.

Alueen kehittämiseen on saatava myös uusia kumppaneita, jotka voisivat tuoda uudenlaisia ideoita sekä osaamista tilakannan vanhaa kunnioittavaan kehittämiseen ja kunnossapitoon. Meidän tehtävänämme on tukea tätä luomalla yhteistyön malleja ja vahvistamalla verkostoja.

Tietoa kirjoittajasta

Timo
Hintsanen
kaupunkisuunnittelujohtaja
Turun kaupunki

Tietoa kirjoittajasta

Tuija
Alihaanperä
projektipäällikkö
Turun kaupunki