Turku – Pyhiinvaeltajien kohtaamispaikka

Pyhiinvaellusmatkailu ammentaa luonnosta ja kulttuuriympäristöstä

Pyhiinvaellus elää nousukautta, kun kotimaanmatkailu ja lähellä olevat ulkoilureitit ovat tulleet viimeisen kahden vuoden aikana yhä tärkeämmäksi osaksi vapaa-aikaamme. Suomesta löytyy lukuisia erilaisia ja erimittaisia pyhiinvaellusreittejä ja -polkuja, joista jokainen voi valita itselleen sopivan. Pyhiinvaelluksessa yhdistyy liikkuminen, kulttuurihistoria, hiljentyminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sekä vanhat historialliset kulttuurireitit että pienet metsäpolut toimivat hyvin pyhiinvaellusreitteinä, jossa vaeltaja pääsee nauttimaan luonnon rauhasta ja löytämään sopivaa vastapainoa arjen kiireelle.

Pyhiinvaelluksessa yhdistyy liikkuminen, kulttuurihistoria, hiljentyminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ja Turun kaupungin pyhiinvaellusyhteistyö on toiminut vuoden 2020 vuoden alusta pyhiinvaelluksen sanansaattajana tehden pyhiinvaelluksia tunnetuksi. Kesällä 2021 avattu Suomen ensimmäinen pyhiinvaelluskeskus Turun tuomiokirkossa on saanut inspiraationsa muista pohjoismaisista pyhiinvaelluskeskuksista, jotka ovat olleet toiminnassa jo vuosikymmeniä. Oli siis jo aikakin, että saimme Suomeen oman keskuksen, joka osaltaan inspiroi ja informoi pyhiinvaellukselle lähtijöitä.

Turun Vanhankaupungin suurimman ja vanhimman maamerkin, Tuomiokirkon, suojissa oleva pyhiinvaelluskeskus on kesän aikana osoittautunut olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se on tavoittanut niin matkailijat, pyhiinvaeltajat kuin muutkin kirkossa kävijät. Pyhiinvaelluskeskuksen sohvat ja säkkituolit ovat rikkoneet hyvällä tavalla Tuomiokirkon perinteistä ilmettä, toivottamalla kaikki kirkossa kävijät istahtamaan alas, hengähtämään hetkeksi ja katsomaan kirkkoa aivan uudesta perspektiivistä. Sohvien ja säkkituolien lisäksi keskuksessa on paljon pyhiinvaellusaiheisia kirjoja, esitteitä eri pyhiinvaellusreiteistä, värityskirjoja lapsille sekä infohenkilö, joka nyt syksyllä on paikalla keskuksessa aina keskiviikkoisin klo 12–18.

Pyhiinvaelluskeskuksen toiminta tulee jatkumaan Turun tuomiokirkossa kesäajan ulkopuolellakin. Tällä hetkellä Turun pyhiinvaelluskeskus kokoaa erilaisia verkostoja, kumppaneita ja kohderyhmiä yhteen ja tekee yhteistyötä laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa. Keskuksen konsepti kehittyy ja muovautuu koko ajan, kun myös yhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu. Tulevaisuudessa keskus toimii paikkana ja mahdollistajana monenlaiselle toiminnalle ja tarjoaa pyhiinvaellusmatkailijoille keskitetysti kaiken informaation mitä he tarvitsevat.

Trendikäs pyhiinvaellusmatkailu

Matkailijat janoavat kokemuksia, joilla on merkitys ja tarkoitus. Visit Finland on ennustanut, että aidot kokemukset sekä henkiset ja hengelliset arvot ovat myös tulevaisuudessa teemoja, joita matkailijat hakevat reissuiltansa. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin uusi merkityksellisen matkailun verkostokoordinaatiohanke, joka sai 140 000 euroa erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, vastaa juuri tähän kysyntään. Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on pyhiinvaellusmatkailun tuotteistaminen ja sen kehittäminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyötä hankkeessa tehdään myös kansainvälisten verkostojen ja matkailun toimijoiden kanssa.

Pyhiinvaellukseenkin liittyy vahvasti kulttuuriympäristöt, jotka ovat nousseet eri puolella Suomea matkailuvalteiksi. Vastuullisesti hyödyntäen kulttuuriympäristöissä kulkevat pyhiinvaellusreitit vahvistavat parhaimmillaan kestävää ja ympärivuotista matkailua sen sijaan, että reitit olisivat käytössä pelkästään kesäsesonkina. Kulttuuriympäristöissä kulkevissa pyhiinvaellusreiteissä myös luonto on suuressa roolissa. Puhtaan luonnon ja kulttuuriperintösisältöjen yhdistämisellä on positiivinen vaikutus hyvinvointiimme samalla lisäten arvostustamme kulttuuriperintöämme kohtaan. Pyhiinvaellusmatkailussakin tavoitteena on paikallisuuden tukeminen ja sellaisten matkailutuotteiden luominen, jotka parhaimmillaan luovat uusia mahdollisuuksia uudenlaiselle yrittäjyydelle ja palveluiden rakentumiseen myös kaupunkien ulkopuolelle.

Merkityksellinen matkailu -hanke tulee kehittämään pyhiinvaellusmatkailua vuosina 2021–2023 ja pyhiinvaelluskeskus ja Turun Vanhakaupunki tulevat olemaan menossa mukana. Tänä vuonna olemme päässeet tekemään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja tulevaisuudessa nämä yhteistyöt laajenevat ja monipuolistuvat. Pyhiinvaelluksesta on moneen. Osaamista ja eri toimialoja yhdistämällä voimme luoda jotain aivan uutta ja elämyksellistä. Kun Vanhakaupunki kehittyy yhä enemmän suuntaan, jossa se toimii kulttuurin ja elämysten kaupunkitilana, tulee pyhiinvaellustoiminta olemaan mukana yhtenä olennaisena osana sitä.

Tietoa kirjoittajasta

Karoliina
Haapalehto
Projektikoordinaattori
Merkityksellisen matkailun verkostokoordinointihanke (OKM)