Turku vastaa vahvasti ilmastonmuutokseen

Yhteinen ilmastohaaste ratkaistaan yhdessä

Turun kaupunki toteuttaa yhtä maailman vahvimmista ilmastosuunnitelmista ja vähentää alueensa kasvihuonepäästöjä vauhdilla. Samalla kaupunki varautuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Työhön on haastettu mukaan kansalaisyhteiskunta, yritykset, yhteisöt ja kehityskumppanit. Miksi kaupunki panostaa kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan ja -toimiin?

Ilmastonmuutos muuttaa peruuttamattomalla tavalla ihmisten elämän edellytyksiä kaikkialla maailmassa. Vaikutukset Turussa ja Lounais-Suomessa kohdistuvat esimerkiksi ekosysteemeihin, ruuan tuotantoon, ihmisten terveyteen ja kuolleisuuteen sekä rakennetun ympäristön kestävyyteen.

Ilmastonmuutos haastaakin ihmisten toiminnan uusiutumaan koko maailmassa ennennäkemättömällä tavalla. Yhteiskunnat on turvattava muutoksen vaikutuksilta, energia- ja liikkumisjärjestelmät muutettava vähähiilisiksi ja talous perustettava uusiutuviin energialähteisiin ja kiertotalousratkaisuihin.

Tähän uusiutumiseen ollaan myös valmiita. Valtaosa suomalaisista tukee Pariisin sopimuksen mukaista puolentoista asteen ilmastopolitiikkaa. Turun, Suomen ja koko maailman nuoriso on aktivoitunut vaatimaan hyvää ilmastopolitiikkaa ja -tekoja. Uusiutuvan energian ja kestävien ratkaisujen liiketoiminta ja investoinnit kasvavat vauhdilla. Kaupungit ovat avainasemassa.

Kaikkien panosta tarvitaan

Turun kaupunki tekee ilmastotyötä yhdessä kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kysymys on paitsi tulevaisuuden turvallisesta arjesta Turussa ja muualla, myös uusien ratkaisujen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Näitä uusia ratkaisuja tarvitaan koko maailmassa ja monia niistä kehitetään ja toteutetaan jo Turussa. Kaupunkilaisten arjessa ratkaisumme näkyvät esimerkiksi helpompana liikkumisena, terveellisempänä elinympäristönä, laadukkaana juomavetenä ja uimakelpoisina rantoina.

Aurinkopaneelit täyttävät Aitiopaikan katon. Kuva: Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Kiertotalouden teolliset symbioosit, vähäpäästöinen merenkulku, kaksisuuntainen matalalämpöinen kaukolämpö (Turku Energia, Skanssi), suuren kapasiteetin aurinkolämpöjärjestelmä (Kauppatori, NollaE), energiapositiivinen asuminen (TYS Aitiopaikka), kestävä ruoka ja ravitsemus (TY, Flavoria), ympärivuotiset kaupunkipyörät, esteetön sähkötaksi (Pekka Mauro) ja energiapositiivinen alueellisen vesijärjestelmän kokonaisuus ovat esimerkkejä ratkaisuistamme yhteisiin haasteisiin. Kehitystyötä edistää merkittävästi Turun korkeakoulujen tutkimus ja koulutus.

Turun Ilmastosuunnitelma on myös näiden ilmastoratkaisujen ja -toimien yhteinen alusta. Kaikki vaikuttavia ilmastotoimia toteuttavat yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita osallistumaan omilla ratkaisuillaan Hiilineutraali Turku -sivuston kautta. Mukana on jo 65 erilaista ilmastoratkaisua.

Kestävää kehitystä, myös taloudellisesti

Ilmastotoimet vaikuttavat myös suoraan kaupunkikonsernin ja asukkaiden talouteen. Esimerkiksi Turun vuokra-asuntoyhtiö TVT on jo saavuttanut yli kahden miljoonan euron vuosittaisen taloushyödyn toteuttamalla veden- ja lämmönsäästöä yhdessä asukkaiden kanssa. Kun kuntataloutta johdetaan pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi energiansäästö kumuloituu laskelmissa. Tällöin myös energiatehokkuusinvestointien kannattavuudessa päästään merkittäviin positiivisiin tuloksiin.

Ilmastotoimien vaikuttavuuden ja taloudellisen kannattavuuden kannalta onkin oleellista, että kaupungin investoinnit suunnitellaan kattavasti myös ilmastonäkökulmasta. Tästä Turku on jo saanut hyvää kokemusta esimerkiksi Euroopan Investointipankin kanssa. Osana kestävän kehityksen kumppanuutta kehitämme nyt integroitua ilmasto- ja talousjohtamista yhteistyössä Sitran kanssa.

Kaupungit vastaavat väestön valtaosan arjen edellytyksistä ilmastoriskien toteutuessa. Merkittävä osa Euroopan kaupungeista on sitoutunut ja vaatii aktiivisesti Pariisin sopimuksen mukaisen ilmastopolitiikan toteuttamista.

Tänä keväänä yli 200 kaupunkia vaati Euroopan Neuvoston kokoukselle (Sibiu, Romania 9.5.2019) ja jäsenvaltioille suunnatussa avoimessa kirjeessään vahvempia ilmastotavoitteita. Turun kaupunginjohtaja oli yksi allekirjoittajista.

Turku tekee vastuullista ilmastopolitiikkaa sekä kannustaa ja kutsuu mukaan kaikkia toimijoita sekä paikallisesti että laajemmin. Yhteinen ilmastohaaste ratkaistaan yhdessä – yhteiseksi hyväksi.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 19.6.2019.

Tietoa kirjoittajasta

Minna
Arve
Kaupunginjohtaja
Turun kaupunki
Risto Veivo

Tietoa kirjoittajasta

Risto
Veivo
Ilmastopolitiikan kehittämispäällikkö
Turun kaupunki