Turku.fi, uuden ekosysteemin synnyttäjä?

Turku.fi-lähdekoodin avaaminen synnytti jotain suurempaa. Tulevaisuus näyttää miten toiminta kehittyy.

Miten toiminta sai alkunsa?

Turun kaupunki julkaisi Turku.fi-verkkopalvelun lähdekoodin kaikkien hyödynnettäväksi. Lähdekoodia julkaistiin Gitbubiin ja muun muassa Pori ja Varkaus hyödynsivät kyseistä lähdekoodia omien verkkopalveluiden perustana. Kaikkea ei tarvinnut tehdä alusta, kun tarjolla oli valmis perusta omalle toteutukselle. Toiminta herätti mielenkiintoa, mikä tarkoitti kattavampaa koordinoinnin tarvetta. Toiminnan koordinointi ohjattiin Kuntaliitolle ja työkaluiksi valittiin VTT:n kehittämä Avoimen tuotteen hallintamalli. Turku.fi:stä jalostui Kunta.fi-toiminnan esiaste.

Kunta.fi on vuoden 2018 aikana kehittynyt kuntien väliseksi yhteisöksi. Kuntaliitto koordinoi yhteisön toimintaa ja varmistaa, että yhteisön kautta jaettavat lopputuotteet ovat hyvälaatuisia, helposti hyödynnettäviä ja turvallisia. Turku.fi-verkkopalvelun koodin rinnalle Kunta.fi-”portfolioon” on tullut kuntaliitto.fi-verkkopalvelun lähdekoodi, jota Naantalin ja Raision kaupunki tulevat hyödyntämään omissa verkkopalveluissa. Kuntaliiton verkkopalvelu on rakennettu uusimmalle Drupal 8 -alustalle.

Kilpailutuksen yhteydessä Naantalin ja Raision kaupungit nostivat esille Porin kaupungin toteuttaman tapahtumarajapinnan, joka on myös hyödynnettävissä avoimena koodina. Tarkoitus ei siis ole hyödyntää vain Kuntaliiton tarjoamaa perustaa, vaan myös verkkopalveluita tukevia komponentteja muista kunnista.

Kilpailutusta koskevan valmistelun aikana luotiin myös yhteistyössä yleinen osallistumispyyntö sisältäen verkkopalveluiden vaatimusmäärittelyn. Dokumentaation tarkoitus on tukea muidenkin kuntien kilpailutuksia, ja se on täysin muokattavissa vastaamaan kuntien omia tarpeita.

Kuntaliitto tulee jatkossakin seuraamaan Naantalin ja Raision hankkeita, jotta kaikki mahdollinen tieto, hyvät ja huonot kokemukset saadaan kaikkien muidenkin saataville. Kunta.fi-nimellä viitataan verkkopalveluihin, mutta yhteistyön ympärillä on paljon muutakin. Kyse ei ole vain ”digistä”, vaan olemassa olevien lopputuotteiden, kokemusten ja ideoiden järkevästä hyödyntämisestä ja jalostamisesta.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kunta.fi-toiminta on auttanut monia eri tahoja

Yhteistyön koordinoinnin lisäksi Kunta.fi-toiminta tulee kesän ja tulevan syksyn aikana keskittymään muun muassa palveluiden saavutettavuuden varmistamiseen, tapahtumakalenterien hyödyntämiseen ja vahvaan tunnistautumiseen liittyviin kysymyksiin. Kun saamme näistä selkeät esimerkit valmiiksi, voimme jakaa ne kaikkien hyödynnettäväksi kaikkien Suomen kuntien hyödynnettäväksi.

Suomen kunnissa toteutettujen ratkaisujen arvo on suuri. Tämän arvon hyödyntäminen ja käyttöönotto, yhteistyötä ja avoimia ratkaisuja hyödyntäen, auttaa tehostamaan digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen käyttöönottoa ja kehitystyötä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Avoimia ratkaisuja hyödyntämällä synergiat ovat merkittäviä ja jalostamalla olemassa olevista saadaan entistä parempia ratkaisuja ja tuotteita.

Turku.fi-lähdekoodin avaaminen synnytti siis jotain suurempaa. Tulevaisuus näyttää miten toiminta kehittyy. Yhteisen päämäärän avulla Kunta.fi-toiminnasta syntyy parhaassa tapauksessa ekosysteemi kuntien ja kaikkien muiden toimijoiden toiminnan tueksi. Myös Turun kaupunki on aktiivisesti mukana kehittämässä Kunta.fi-yhteistyötä, ja kaikki kunnat ovat erittäin tervetulleita mukaan.

Koska kyse ei ole vain digistä, jaan vielä seuraavan ajatuksen:

"Jos sinulla on omena ja minulla on omena, ja me vaihdamme omenoita, sinulla ja minulla on edelleen yksi omena. Jos sinulla on ajatus ja minulla on ajatus, ja me vaihdamme ajatuksia, tämän jälkeen sinulla ja minulla on kaksi ajatusta yhden sijaan."
― George Bernard Shaw

Olemassa oleva tukimateriaali, linkit demoon ja Githubiin ja muu materiaali löytyy Kunta.fi - verkkosivulta: kuntaliitto.fi/kuntafi

Mikko Malmgren

Tietoa kirjoittajasta

Mikko
Malmgren
Erityisasiantuntija
Kuntaliitto
Kirjoittaja on Kuntaliiton erityisasiantuntija sekä Kunta.fi-toiminnan koordinaattori. Kunta.fi-toiminnan käynnistäminen on ollut osa Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia.