Turkulainen taidekoulutus elää ajassa

Turku on poikkeuksellisen dynaaminen nykytaidekaupunki

Vuonna 1830 perustettu Turun piirustuskoulu on Suomen ensimmäinen taidekoulu. Pitkän ja vaiheikkaan historian omaava taidekoulu on nykyään osa Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaa, joka tarjoaa koulutusta niin visuaalisissa kuin esittävissäkin taiteissa ja media-alalla. Kuvataiteen koulutus toimii Linnankadun taidekampuksella Varvintorin läheisyydessä.

Taidekoulutuksen perimmäisenä tehtävänä on kehittää opiskelijoiden taiteellinen osaaminen korkeatasoiseksi sekä antaa riittävät eväät ammattitaiteilijana toimimiseen. Myös yhteistyömahdollisuuksien tarjoaminen on oleellinen osa taidekoulutusta: opiskelujen aikana syntyvät poikkialaiset verkostot ja työelämäyhteydet ovat tulevaisuuden ammattilaisille välttämättömiä. Taiteen yhteiskunnallisen roolin laajentuminen edellyttää taiteilijoilta yhä laajempaa osaamista ja kykyä työskennellä moniammatillisissa työryhmissä.

Taidekoululla on valtava merkitys alueellisen taide- ja kulttuuri-ilmapiirin luomisessa. Turku on poikkeuksellisen dynaaminen nykytaidekaupunki, jonka syntymisessä Turun piirustuskoululla on ollut ja on edelleen suuri rooli. Taideopiskelijat tuovat alueen taidekenttään oman panoksensa ja myös haastavat sitä.

Traditio ja muutos ovat taidekoulutusta määrittäviä tekijöitä.

Ajan saatossa Turkuun on perustettu useita taiteilijayhdistyksiä ja -yhteisöjä, jotka tarjoavat vastavalmistuneille kuvataiteilijoille ammatillisen tukiverkoston. Osa valmistuneista taiteilijoista jää Turkuun, osa siirtyy jatko-opintoihin tai muuttaa muihin kaupunkeihin. Turku on lunastanut lupauksensa kulttuurikaupunkina, josta konkreettisia esimerkkejä ovat Taiteen talon perustaminen ja alkuvuodesta vahvistettu julkisen taiteen ohjelma. Nämä ovat myös pitovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat tulevaisuuden tekijöitä jäämään kaupunkiin.

Traditio ja muutos ovat taidekoulutusta määrittäviä tekijöitä. Sen tulee muistaa historiansa, mutta menneisyys ei kuitenkaan voi määrittää tulevaisuutta. Taidekoulutus paitsi seuraa aikaansa, on myös usein aikaansa edellä. Muuttuvaa maailmaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia on katsottava uteliaan avoimesti.

Valmistuvien opiskelijoiden taiteelliset opinnäytetyöt ovat nähtävillä NYTT 2022 -näyttelyssä Turun Taidehallissa ja Taiteen talossa 18.3.−24.4.2022. Tänä vuonna mukana on 19 valmistuvaa kuvataiteilijaa. Näyttelyyn ja taiteilijoihin voi tutustua sivuilla nytt.turkuamk.fi.

Taina Erävaara

Tietoa kirjoittajasta

Taina
Erävaara
Kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö
Turun AMK:n Taideakatemia
Riina Kotilainen

Tietoa kirjoittajasta

Riina
Kotilainen
Erityisasiantuntija
Turun AMK:n Taideakatemia