Turun keskusta kehittyy kohti visiota

Yhdessä tekeminen keskeisessä roolissa keskustan kehittämisessä

Turun uusi Kauppatori on saanut hahmonsa. ”Saariston sydän” ohjaa torin kehittämistä viihtyisänä kohtaamispaikkana ja aktiivisen kaupunkielämän keskuksena. Uusiutuva tori tarjoaa vetovoimaiset puitteet paitsi vilkkaaseen torikauppaan myös viihtymiseen ja monipuoliseen ajanviettoon kaupungin ytimessä. Kulttuuriranta on vahvistumassa Kaupunginteatterin viereen suunniteltavan uuden konserttitalon myötä. Konserttitalosta tavoitellaan monipuolista ja aamusta iltaan elävää korkeatasoisen musiikkitoiminnan keskusta.

Aninkaisten alueen monet vireillä olevat hankkeet tarjoavat erinomaisen alustan sujuvan liikkumisen, urbaanin asumisen sekä ydinkeskustan tarjontaa täydentävien palveluiden ja elämysten kehittämiselle. Samalla ne kytkevät radan erottamat kaupunginosat nykyistä tiiviimmin toisiinsa. Linnanniemen kansainvälisen ideakilpailun ennätysrunsaasta sadosta seulotaan tulevaisuuden suunta ainutlaatuiselle merelliselle alueelle, jonka kautta kaupungin keskusta kurkottaa kohti maailman kauneinta saaristoa.

Myös keskustan liikennejärjestelmä on muutoksessa. Ajonopeuksia lasketaan, kävelypainotteisten katujen määrää lisätään, ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Keskustaliikenteen kolme skenaariota tarjoavat liikenteen, liikkumisen ja katutilan käytön kehittämiselle konkreettisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta puntaroida erilaisten toimenpiteiden ja niiden aiheuttamien vaikutusten mielekkyyttä päätöksiä tehtäessä.

Ymmärrys kasvaa vuorovaikutuksessa

Kaupungin keskustaan kaikkien turkulaisten yhteisenä kaupunginosana liittyy monenlaisia tarpeita, toiveita ja tavoitteita

Keskustan kehittäminen on jatkuva ja moniulotteinen prosessi, jossa kaupallisen vetovoiman vahvistamiseen, kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantamiseen ja liikkumisen sujuvoittamiseen liittyvät päämäärät kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Kaupungin keskustaan kaikkien turkulaisten yhteisenä kaupunginosana liittyy monenlaisia tarpeita, toiveita ja tavoitteita, joiden yhteensovittaminen on välillä haastavaa. Siksi yhdessä tekeminen, aktiivinen vuorovaikutus ja kaupunkilaisten osallisuus ovat keskeisessä roolissa kaikissa keskustan kärkihankkeen toimenpiteissä.

Keskustaliikenteen skenaariotyön pohjalta toukokuussa toteutettu Turku keskustelee -kansalaispaneeli osoitti konkreettisesti, kuinka suuri merkitys yhteisellä keskustelulla on sille, miten mielekkäinä erilaiset ratkaisut kaupungin asukkaille näyttäytyvät. Paneelissa mitattiin osallistujien näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyviin väittämiin ennen ja jälkeen puolueettomien fasilitaattoreiden moderoiman pienryhmäkeskustelun. Mittausten perusteella voitiin havaita merkittäviä muutoksia heidän suhtautumisessaan erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin, kuten kävelykatujen lisäämiseen, joukkoliikenteen vuorovälien tihentämiseen tai keskustan asuntokatujen rauhoittamiseen läpikulkevalta autoliikenteeltä. Avoimen keskustelun ja erilaisten vaihtoehtojen puntaroinnin kautta ymmärrys erilaisia näkemyksiä kohtaan kasvaa.

Turun keskustavisio 2050:n julkistamisesta tulee elokuussa kuluneeksi kolme vuotta. Kauppatori, kulttuuriranta, Aninkaisten alue, keskustan liikennejärjestelmä sekä kohti satamaa ja saaristoa levittäytyvä kaupunkikeskusta lukeutuvat vision keskeisiin kehityskohteisiin. Kunnianhimoinen keskustan kehittämisen tulevaisuuskuva asetti riman korkealle ja antoi suunnan kehittämistoimenpiteille, joista edellä on mainittu muutamia esimerkkejä. Lukuisien keskustavisioon nojaavien julkisten ja yksityisten hankkeiden valossa uskaltaa jo sanoa, että prosessin alkumetreillä esiin noussut huoli suunnitelmien jäämisestä vain vision tasolle on osoittautunut turhaksi. Visio on muuttumassa nyt vauhdilla konkretiaksi. Myös avoimen ja rakentavan yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämisessä olemme prosessin myötä ottaneet isoja askelia.

Kesälomien jälkeen starttaa Sytytä Turku -kilpailu, jolla haetaan kaupungin keskustaa elävöittäviä ja turkulaisten elämää riemastuttavia ideoita avoimella kutsulla. Onko sinulla idea, jonka toivoisit toteutuvan – kerro se meille!

Riitta Birkstedt

Tietoa kirjoittajasta

Riitta
Birkstedt
Hankejohtaja
Turun kaupunki
Keskustan kehittäminen