Ajankohtaista: ”Mihinkä olemmekaan lupautuneet… ” − Turun Saskioiden onnistunut arkistoprojekti

Ihailimme upeita käsin kirjoitettuja pöytäkirjoja ja liikuttavia kirjeitä apurahoja saaneilta taiteilijoilta – käsin kirjoitettuja tietenkin

Saskiat ovat eri puolilla Suomea toimineita taiteilijoiden ja taiteen tukemiseen perustettuja yhdistyksiä, joista ensimmäiset paikallistyhdistykset perustettiin jo 1940-luvulla. Hyväntekeväisyysjärjestö on saanut nimensä Rembrantin vaimon Saskian mukaan. Turun Saskiat ry on aloittanut toimintansa vuonna 1955. 

Vuonna 2014 saatiin lahjoituksena Museokeskuksen hallinnoimaan arkistokokoelmaan Turun Saskiat ry:n laaja arkistoaineisto vuosilta 1955–2020. Aineisto oli pääosin järjestämätöntä, eikä arkistokaavaa ollut.  Museokeskuksen ja yhdistyksen yhteistyö aineiston seulomisesta ja järjestämisestä käynnistettiin loppuvuodesta 2021. Vuoden aikana toteutui yhteensä yhdeksän tapaamista, jonka tuloksena dokumentit on nyt lajiteltu ja järjestetty.  Ahkeran työn ja onnistuneen lopputuloksen takana ovat Saskioiden edustajat, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Eija Ojanen ja sihteeri Merja Nolvi. Arkistoaineiston järjestelyä vapaaehtoistyönä ei taidekokoelmassa ole aikaisemmin toteutettu.

Oheisessa tekstissä Eija Ojanen ja Merja Nolvi kertovat projektista, perehtymisestään yhdistyksen historiaan ja kokemuksistaan yleisötyön tekijöinä.

Eräänä marraskuun päivänä 2021 olimme sopineet tapaamisen WAMiin Museokeskuksen kokoelma-amanuenssi Marjo Aurekoski-Turjaksen kanssa tarkoituksena katsastaa Turun Saskiat ry:n vuosia aikaisemmin tekemä arkistolahjoitus. Olimme jo sopineet museon kanssa tämän aineiston järjestämisestä niin, että se voitaisiin järjestää ja luetteloida arkistosäännösten vaatimusten mukaisesti. 

Nähtyämme aineiston vedimme hieman henkeä ja taisimme sanoa ääneenkin, ”mihinkä olemmekaan lupautuneet… ” Turun Saskioilla oli Museokeskuksen arkistossa kaksi hyllymetriä aineistoa muovipusseissa, erilaisissa kasseissa, laatikoissa ja jopa pienessä vihreässä matkalaukussa. Marjo seisoi vieressämme arkistointiohjeet mukanaan ja vakuutti, että kyllä te tähän pystytte. ”Otatte pienen erän kerrallaan ja siitä se lähtee, minulta voitte aina kysyä neuvoja ja apua − järjestelykaavan avulla on aineiston lajittelu helpompaa”. Niinhän me otimme kumpikin pussin ja lähdimme WAMin viihtyisään kirjastohuoneeseen katsomaan, mitä pussit sisälsivät.  

Kyseisen aineiston pohjalta ovat Saskia-sisaremme toimittaneet vuonna 2016 hienon Turun Saskioiden 60-vuotishistoriikin. Tämäkin antoi meille uskoa, että tehtävämme ei kai liene ihan mahdoton. Alku oli hieman hankala − mistä aloittaa ja miten? Yhdessä mietimme Saskia-toimintamme periaatteita ja toiminnan kautta syntyneiden dokumenttien järjestämistä järjestelykaavaa apuna käyttäen.  Vähitellen löysimme työskentelyllemme rytmin: hallituksen pöytäkirjat, vuosikokousmateriaalit, jäsenluettelot ja -kirjeet, kirjeenvaihto, asiakirjat, valokuvat ja muuta sekalaista. Ja kaikki nämä vuosittaiseen järjestykseen.  

Yhdistyksen keskeisiä tavoitteita on sen perustamisesta alkaen ollut taiteilijoiden työn tukeminen stipendein ja apurahoin. Vuonna 1973 Saskiat jakoivat ensimäistä kertaa apurahoja hakemusten perusteella. Wäinö Aaltosen museossa, Saskiain kahvilassa, jaettiin 14.11.1973 apurahat viidelle taiteilijalle. Kättelemässä Saskioiden puheenjohtaja ja Olli Vaittinen vieressään oikealla Simo Helenius, Manno Kalliomäki, Pertti Kolehmainen ja Anu Tuomi. Kuva TS 15.11.1973, Turun Saskiat ry:n leikekirja 1961−1989. Turun museokeskus.

Arkistointityömme osoittautui uskomattoman mielenkiitoiseksi sukellukseksi oman yhdistyksemme menneisiin vuosiin. Huomasimme nauttivamme niistä rupeamista, joita vietimme hiljaisessa WA-kirjastossa. Ihailimme upeita käsin kirjoitettuja pöytäkirjoja ja liikuttavia kirjeitä apurahoja saaneilta taiteilijoilta – käsin kirjoitettuja tietenkin. Kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin on Turun Saskiat ry saanut vuosien varrella runsaasti. Huomiota kiinnittivät erityisesti näyttelyiden avajaiskutsut, joissa aina mainittiin kahvitarjoilu.  Suomessa on toiminut yhteensä yksitoista Saskia-sisarklubia, joiden välillä käytiin vilkasta kirjeenvaihtoa erityisesti vuosittain järjestettyjen Saskia-päivien tiimoilta. Myöhemmin tapahtumista on tehty vuosikirjoja valokuvineen. Aineistokirjo oli valtaisa ja välillä liikutuimme melkein kyyneliin kirjeenvaihdon sydämellisyydestä ja kiitollisuudesta saaduista apurahoista. Välillä piti vetää henkeä ja käydä Café Wäinössä kahvilla virkistäytymässä.  

Arvostuksemme edeltäjiämme kohtaan sai aivan uudet mittasuhteet, kun tajusimme, että menneinä aikoina melkein kaikkien asioiden hoito vaati tapaamisen henkilökohtaisesti. Ei ollut älypuhelimia Whatsappeineen, ei tietokoneita tai tabletteja, joilla me nyt hoidamme yhteydenpitoa sähköpostitse tai kokoonnumme Zoom- ja Teams-kokouksiin. Kopiokonetulosteisiin tottuneille vaikuttivat aineiston kalkkeri- ja spriikopiot jopa eksoottisilta!   

Meille selvisi myös se valtava työmäärä, jonka Turun Saskia-sisaret tekivät yhdistyksen toiminnan alkuvuosina järjestäessään 10 vuoden ajan näyttelyavajaisten kahvitarjoilun yhteistyössä Turun Taidemuseon kanssa. Vuosina 1967–1976 Saskiat hoitivat vapaaehtoisvoimin ja yhden palkatun apulaisen kanssa Wäinö Aaltosen museoon perustettua kahvilaa, nykyisen Café Wäinön edeltäjää. Mikä määrä Alkon anniskeluoikeusanomuksia ja erilaista viranomaiskirjeenvaihtoa sinä tarvittiinkaan! 

Turussa 9.−10.10.1971 järjestettyjen valtakunnallisten Saskia-päivien osanottajat Wäinö Aaltosen museon veistossalissa. Kuva: Hede-Foto, Turun Saskiat ry:n arkisto, Turun museokeskus.

Huhtikuussa 2022 saimme aineiston sellaiseen kuntoon, että Museokeskuksen taidekokoelman tutkijoilla on seuraavaksi mahdollisuus laatia järjestettyjen kokonaisuuksien pohjalta digitaalinen arkistokaava. Museon tutkijat tulevat myöhemmin luetteloimaan järjestämämme aineiston Aina-tietojärjestelmään.
Valokuvat eri tapahtumista tuottivat hieman päänvaivaa, koska emme melko uusina Saskioina tunnistaneet tapahtumia ja niissä esiintyneitä henkilöitä. Onneksi apu löytyi Saskia-sisaristamme. Sirpa Harra-Varjus ja Leena Niitynperä lupautuivat avustamaan valokuvien tunnistuksessa. Heidän kanssaan saimme viettää mukavan ja opettavaisen aamupäivän historiallisten valokuvien tapahtumia ja henkilöitä tunnistaen. 

Leena Niitynperä ja Sirpa Harra-Varjus tutkimassa ja tunnistamassa Saskia-arkiston valokuvia 13.10.2022 Wäinö Aaltosen museon kirjastossa. Kuva: Marjo Aurekoski-Turjas / TMK.

Aineiston runsaudesta huolimatta meille ei projektin aikana ole syntynyt täyttä varmuutta siitä, oliko museolle vuonna 2014 toimitettu kaikki oleellinen Turun Saskiat ry:n toiminnasta kertova arkistomateriaali.  Aikojen saatossa aineistoa ei valitettavasti ole säilytetty systemaattisesti ja keskitetysti, vaan sitä on kertynyt useampaan paikkaan. Vaikutti siltä, että aineistossa on puutteita, mutta toivomme, että yhdistys vielä joskus saa täydennystä arkistoonsa näistä puuttuvista materiaaleista.  
Jatkossa tavoitteena on, että kunkin toimintajakson tai -kauden päätteeksi Turun Saskiat ry:n valmiiksi järjestetty arkistomateriaali toimitetaan säilytettäväksi Turun museokeskuksen arkistoon.  Saatuamme marraskuussa 2021 aloittamamme arkistoselvityksen kunnialla päätökseen vuotta myöhemmin, toivomme työtä jatkettavan tulevaisuudessa, samalla kun yhdistyksen uudet jäsenet ottavat vastuun toiminnasta.  

Oli rikastuttavaa olla yhdessä sekä oppia tuntemaan syvemmin Turun Saskioiden ansiokasta hyväntekeväisyystyötä ja toimintaa nuorten taiteilijoiden apuraha- ja stipendirahaston kartuttamiseksi. Samalla opimme tuntemaan toinen toisemme paremmin - meillä oli kyllä niin kivaa yhdessä!   Suurkiitos aina niin hyväntuuliselle, auttavaiselle ja motivoivalle Marjolle. Ilman häntä emme olisi tästä haasteesta selvinneet näin mukavasti.

Kirjoittajat:
Alun johdanto, Marjo Aurekoski-Turjas, kokoelma-amanuenssi, Turun museokeskus

Teksti, Turun Saskiat ry, Eija Ojanen, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Merja Nolvi, yhdistyksen
sihteeri

Tietoa kirjoittajasta

Eija Ojanen & Merja Nolvi
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja & yhdistyksen sihteeri
Turun Saskiat ry
Asiasanat: