Ajankohtaista: Museoarkisto avautuu

Museoarkiston erikoisuutena on, että sen kokoelmiin kuuluu runsaasti myös aineistoa, jota esimerkiksi viranomaisarkistoista ei yleensä löydy.

Turun museokeskuksessa on esineiden, taiteen ja valokuvien lisäksi myös runsaasti arkistoaineistoa, joka kertoo etenkin Turun ja Varsinais-Suomen alueen menneisyydestä. Ajallisesti keskiajalta tähän päivään ulottuva kokoelma on monipuolisuudessaan ehtymätön aarreaitta. Arkistossa voi tutustua yhtä lailla 1500-luvun luonnontieteellisen tutkimuksen merkkiteokseen Historia Animaliumiin, 1700-luvun säätyläistön hautajaiskulttuuriin kuin 1800-luvun Turun esittävän taiteen tarjontaan.

Arkiston kokoelma kertoo paljon myös museon omasta toiminnasta. Sinne on talletettu niin näyttelyjulisteet ja kutsut avajaisiin kuin tutkimusraportit, rakennuspiirustukset ja museokohteiden vieraskirjatkin. Museoarkiston erikoisuutena on, että sen kokoelmiin kuuluu runsaasti myös aineistoa, jota esimerkiksi viranomaisarkistoista ei yleensä löydy. Tyypillisesti kirjastojen kokoelmiin kuuluvien pienpainatteiden ja kirjojen lisäksi museoarkistossa säilytetään muun muassa erilaisia tuotepakkauksia ja paperisia esineitä. Turkulaisten arjesta kertoo vaikkapa 1900-luvun lopulta peräisin oleva linja-auton oksennuspussi, joka kuuluu arkiston matkailua käsittelevään teemakokonaisuuteen.

Florida Water -hajuveden mainos. 1800-luvun loppupuoli. Turun museokeskus. TMK.

Arkisto on museon kokoelmista vähiten tunnettu niin museon sisällä kuin sen ulkopuolellakin, sillä se on pitkään ollut puutteellisesti järjestetty ja luetteloitu. Tähän on kuitenkin tulossa muutos. Vuonna 2019 käynnistyneen kehittämistyön tavoitteena on paitsi taata arkistoaineiston säilyminen, myös tuoda se hiljalleen yleisön ja tutkijoiden saavutettaville. Samalla edistetään aineiston käyttöä museon omissa näyttelyissä, tutkimuksessa ja sisällöntuotannossa.

Viimeisen kahden vuoden aikana arkistossa on muun muassa luotu arkistokaava, jolle aineiston järjestäminen ja luettelointi tulee perustumaan. Museokeskuksen uuteen AINA-kokoelmanhallintajärjestelmään on toteutettu ensimmäistä kertaa museon historiassa arkistolle oma luettelointilomake. Sen avulla monipuolisen arkistoaineiston ja arkiston kokoelmiin kuuluvan laajan vanhan kirjallisuuden kokoelman erityispiirteet voidaan huomioida luetteloinnin käynnistyessä.

Kokoelmaturvallisuutta on parannettu monin tavoin uusimalla arkiston säilytyskalusteita ja -materiaaleja sekä suojaamalla arkistoaineistoa. Kirjavaunujen ja turvatikkaiden kaltaiset uudet työvälineet ovat parantaneet myös arkistonhoitajan työturvallisuutta ja helpottaneet työskentelyä monin tavoin. Arkistolle on viimein saatu myös oma käsittelytila ja parhaillaan odotetaan digitointi- ja luettelointivälineiden saapumista.

Mitä on ’haute-couture’? Hopeapeili. Helmikuu 1952. Turun museokeskus. Kuva: TMK.

Suuntaviivat arkiston järjestämiselle, luetteloinnille ja säilytysolosuhteiden parantamiselle ovat koossa ja lähivuosina tulee tapahtumaan paljon. Ensin kokoelmanhallintajärjestelmään tuodaan kokoelmaan kuuluvia arkistonmuodostajia, mikä auttaa tiedonhakua jo valtavasti. Ensimmäisenä tullaan tarkemmin luetteloimaan todennäköisesti vanhan kirjallisuuden kokoelma, josta varmasti löytyy luetteloinnin yhteydessä sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittäviä teoksia.

Jatkossa arkistonhoitajan on mahdollista tehdä hakuja yhä suuremmasta osasta kokoelmaa ja yhä tarkemmista tiedoista, mikä parantaa asiakaspalvelun laatua nopeassa tahdissa. Tähän asti asiakkaille on usein jouduttu kertomaan, ettemme tiedä löytyykö arkistosta pyydettyjä aineistoja. Samalla myös Finnassa esillä oleva arkistoaineisto lisääntyy jatkuvasti. Järjestämis- ja luettelointityön edetessä vaikkapa käsityöstä, apteekkialasta, ravintolakulttuurista tai teollisuudesta kiinnostunut voi hyödyntää arkiston kokoelmia paljon aikaisempaa laajemmin.

Pieniä maistiaisia arkiston kokoelmasta on tälläkin hetkellä nähtävissä esimerkiksi Vanitas -näyttelyssä Turun linnassa. Tulevina vuosina arkiston aineistot tulevat varmasti näkymään enemmän museon näyttelyissä ja muissa sisällöissä ja toivottavasti myös tutkijoiden lähdeaineistona.

Arkiston asiakaspalvelu on henkilövaihdoksen vuoksi suljettu 26.4.-31.8.2021.

Miehisen pukeutumisen aikataulu. Jokaisen miehen kirja. 1947. Turun museokeskus. Kuva: TMK.

 

Pääkuva: Kevään 1956 kengät. Turkulaisen Kenkä Tarmolan mainos. Turun museokeskus. Kuva: TMK.

Tietoa kirjoittajasta

Taina
Saarenpää
Tutkija
Turun museokeskus
Asiasanat: