Ihmiskohtaamisia helteessä

Kuumasta säästä huolimatta ihmisillä oli aikaa ja jaksamista jäädä rupattelemaan

Korkeakouluharjoitteluni Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeelle on sisältänyt jo monia antoisia kokemuksia ja monipuolisia tehtäviä. Yksi suurimmista harjoitteluni aikana toteuttamistani toimeksiannoista oli auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kysely uuden museon tulevien kävijöiden motivaatioista ja arvoista. ”Mikä sinulle museossa on tärkeää?” -kyselyyn kerättiin vastauksia Webropolilla kesäkuussa 2021 Turun kaupungin verkkosivuilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Verkkosivut eivät kuitenkaan olleet ainoa tapa, jolla keräsimme vastauksia. Saavuttaaksemme mahdollisimman monet asiasta kiinnostuneet päädyimme keräämään vastauksia myös paperikyselyn avulla. Tämä puolestaan johti minut kahden eri viikon aikana keräämään vastauksia ensiksi kolmena päivänä Turun linnalla ja myöhemmin juhannusviikolla Forum Marinumin ympäristössä sijaitsevalla Kesätorilla. 

Vastauksien kerääminen Turun linnalla ja Forum Marinumin Kesätorilla 

Kun saavuin ensimmäistä päivää keräämään vastauksia Turun linnalle, koronarajoituksia oli juuri alettu höllentämään Turun seudulla. Tämä muutos vaikutti heti linnan kävijämäärään, jolloin tuona aurinkoisena päivänä kymmeniä ihmisiä oli jo kello kymmenen valmiina kiertämään linnaa. Auttamatta tämä ihmisten runsaus saikin minut miettimään kotimaanmatkailua, sillä monet vastanneet olivat tulleet Turun ulkopuolelta. Olisiko tästä koronatilanteesta sittenkin se hyöty, että se kannustaa ihmisiä liikkumaan ja matkailemaan enemmän ja aktiivisemmin kotimaansa sisällä? Toivon ainakin niin, sillä tuntuu, että ennen oli trendikkäämpää matkustaa ja käydä museoissa ulkomailla. Tunnustan itsekin vasta myöhemmin havahtuneeni kotimaanmatkailun tarjoamiin anteihin ja mahdollisuuksiin. Eli uskoisin, että ei pahaa, ellei jotain hyvääkin ole koitunut tästä pitkittyneestä koronatilanteesta. 

Luullaanko minua feissariksi ja automaattisesti pingotaan pakoon valonnopeudella?

Introvertille oli jännittävää suunnitella ja miettiä, miten lähestyisin ihmisiä ja millaisia kohtaamisia tulen kokemaan. Olin hieman varautunut, sillä uumoilin, että uusi museo tulee varmasti herättämään keskustelua ja erilaisia kinkkisiä kysymyksiä, joihin minun pitäisi olla valmiina vastaamaan. Pohdin myös, miten esittelisin hankkeen kävijöille, jotka eivät aiemmin olleet kuulleetkaan siitä ja saaden heidät yhtä innostuneeksi hankkeesta ja siihen vaikuttamisesta kuin minä itse. Lisäksi kumpanakin kesäkuisena viikkona Suomea koetteli helle, joka asetti omat haasteensa. Olisiko ihmiset nuutuneita ja tämän vuoksi haluttomia pysähtymään keskustelemaan aiheesta? Entä miten reagoida odottamattomissa tilanteissa tai tunnistaa, ketä lähestyä suomeksi ja ketä ruotsiksi? Kun olen ulkona, luullaanko minua feissariksi ja automaattisesti pingotaan pakoon valonnopeudella? Onneksi kaikki pelkoni ja uhkakuvani olivat turhia, sillä minun avukseni tuli joka päivänä lukuisia taitavia ammattilaisia, joita ilman tuskin kyselyiden kerääminen ei olisi sujunut niin tehokkaasti ja mutkattomasti. Integroiduin myös paremmin muiden Turun kaupungin korkeakouluharjoittelijoiden kanssa, joita en ollut eri paikassa sijaitsevien työpisteiden takia pystynyt ennen tapaamaan.  

Kontti Forum Marinumin Kruununmakasiinin edustalla. Kuva: Pauliina Peippo, TMK

Vuorovaikutuksen tärkeydestä

Lähestymäni henkilöt olivat erittäin positiivisia ja avoimia kuuntelemaan mitä minulla oli sanottavana. Osa kieltäytyi kohteliaasti, mutta ilokseni suurin osa lähestymistäni henkilöistä oli valmiita täyttämään kyselykaavakkeen. Yllätyin, että digitalisoitumisen aikakaudella paperinen kyselykaavake oli suositumpi väline vastauksiin kuin tarjoamani QR-koodin kautta täytettyä kysely. Olin myös ilahtunut, sillä vaikka Turun linnalla palkkioksi vastaamisesta jaettiin ilmaiset kahvit, aihe vaikutti oikeasti kiinnostavan kyselyyn vastanneita ja saimme paljon kannustavaa palautetta sekä hyviä kehitysehdotuksia. Kahdeksan vuotta museon valmistumiseen saattaa tuntua monelle pitkältä, mutta oli erittäin mukavaa huomata, miten siitä huolimatta monet vastaajat todella pohtivat mahdollisia sisältöehdotuksia ja museoiden tulevaisuutta. 

Fyysisesti paikalla olevien ihmisten kanssa interaktio on luonnollista

Mieleenpainuvimmat kohtaamiset ja käymäni keskustelut koin kuitenkin Forum Marinumilla sijainneella kesätorilla. Nämä kohtaamiset kestivät keskimäärin pidempään, ja kuumasta säästä huolimatta ihmisillä oli aikaa ja jaksamista jäädä rupattelemaan sekä itse tulevasta museosta että yleisesti Turun uudistamiseen liittyvistä kysymyksistä. Se ei ole minusta ihme, sillä itse Turku sisältää lähes 800-vuotisen historiansa ajalta monia kerrostumia, kulttuuriperintöä sekä rakennusten uusiokäyttöä, joiden muistijälki ja vaikutus näkyy yhä Turun katukuvassa ja joita halutaan vaalia. Eräs vanhempi rouva oli yhtä mielissään käymämme keskustelun jälkeen kuin minä, että tuli kesätorille päivittäin tervehtimään ja vaihtamaan kanssani pari sanaa. Lisäksi monet ohikulkijat pysähtyivät tiedustelemaan, oliko meillä lasisessa kontissa kuuma mittarin lähennellessä päivittäin 30 astetta.  

Lopuksi haluaisin nostaa esille pienten eleiden ja kohtaamisten merkityksen. Etenkin toimistosta tietokoneen ruudun välityksellä käydyt lukuisat palaverit ja kokoukset koko koronaepidemian ajalta ovat muistuttaneet minulle, miten suuri vaikutus esimerkiksi kasvokkain käydyillä kohtaamisilla on informaation saannissa ja levityksessä. Fyysisesti paikalla olevien ihmisten kanssa interaktio on luonnollista, sillä se tapahtuu siinä hetkessä spontaanisti ilman ennalta määritettyä kaavaa. Hymyilevä tai avoin asenne voi tehdä ihmisestä lähestyttävämmän ja hänen elekieltään voi lukea paremmin. Lisäksi esitellessäni Historian ja tulevaisuuden museo -hanketta, koin kykeneväni vastaamaan mieltä askarruttaviin kysymyksiin paremmin ja kohtaamiset olivat kaikille osapuolille antoisia. Näiden kaikkien kohtaamisten takia olin iloinen, että harjoitteluni aikana minulle tarjoutui mahdollisuus pysähtyä ja keskustella ihmisten kanssa.  

Kyselyn raportti julkaistaan syksyn aikana Historian ja tulevaisuuden museon sivuilla.

Hankkeen sometileillä on jo julkaistu maistiaisia vapaista vastauksista. Ota Historian ja tulevaisuuden museo seurantaan Facebookissa & Instagramissa.

  • Ylin kuva: Pauliina Peippo, TMK

Tietoa kirjoittajasta

Pauliina
Peippo
Korkeakouluharjoittelija
Historian ja tulevaisuuden museo -hanke, Turun museokeskus